Αρχείο Προηγούμενων Δημοπρασιών

18/07/2019

Ετήσια Δημοπρασία 2019 Νο 005 – 3ο Τρίμηνο 2019 – Τριμηνιαία Δημοπρασία 2019 Νο 028 – 3ο Τρίμηνο 2019

Σε εφαρμογή της παραγράφου Ε του Παραρτήματος των υπ’ αρ. 592/2014, 388/2015 αποφάσεων ΡΑΕ και των υπ’ αρ. 423/2016 και 980/15.11.2017 αποφάσεων ΡΑΕ, προβαίνουμε σε διόρθωση τιμών 3ου τριμήνου 2019 για […]
18/06/2019

28η Τριμηνιαία Δημοπρασία για την προμήθεια φυσικού αερίου από τη ΔΕΠΑ (3η έτους 2019) – 18/06/2019

28η Τριμηνιαία Δημοπρασία για την προμήθεια φυσικού αερίου από τη ΔΕΠΑ (3η έτους 2019) Η Δημόσια Επιχείρηση Αερίου Α.Ε. ανακοινώνει τη διενέργεια ηλεκτρονικής δημοπρασίας για την […]
19/04/2019

Ετήσια Δημοπρασία 2019 Νο 005 – 2ο Τρίμηνο 2019

Ετήσια Δημοπρασία 2019 Νο 005 – 2ο Τρίμηνο 2019 Οριστική Μοναδιαία Τιμή εκκίνησης: 0,026876327 $/kWh Οριστική Τιμή Εκκίνησης για Πελάτες & Προμηθευτές (Αξία μεριδίου των 45.838 […]
18/04/2019

Ετήσια Δημοπρασία 2019 Νο 005 – 1ο Τρίμηνο 2019

Ετήσια Δημοπρασία 2019 Νο 005 – 1ο Τρίμηνο 2019 Οριστική Μοναδιαία Τιμή εκκίνησης: 0,028747743 $/kWh Οριστική Τιμή Εκκίνησης για Πελάτες & Προμηθευτές (Αξία μεριδίου των 45.838 […]
18/04/2019

Τριμηνιαία Δημοπρασία 2019 Νο 027  –  2ο Τρίμηνο 2019

Τριμηνιαία Δημοπρασία 2019 Νο 027 – 2ο Τρίμηνο 2019 : Οριστική Μοναδιαία Τιμή εκκίνησης: 0,026894315 $/kWh Οριστική Τιμή Εκκίνησης για Πελάτες & Προμηθευτές (Αξία μεριδίου των […]
17/04/2019

Τριμηνιαία Δημοπρασία 2019 Νο 026 – 1ο Τρίμηνο 2019

Τριμηνιαία Δημοπρασία 2019 Νο 026 – 1ο Τρίμηνο 2019 Σε εφαρμογή της παραγράφου Ε του Παραρτήματος των υπ’ αρ. 592/2014, 388/2015 αποφάσεων ΡΑΕ και των υπ’ […]
14/12/2018

26η Τριμηνιαία Δημοπρασία για την προμήθεια φυσικού αερίου από τη ΔΕΠΑ (1η έτους 2019)

Η Δημόσια Επιχείρηση Αερίου Α.Ε. ανακοινώνει τη διενέργεια ηλεκτρονικής δημοπρασίας για την προμήθεια φυσικού αερίου σε τριμηνιαία βάση, στην οποία θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής: Κάτοχοι Άδειας […]
28/11/2018

5η Ετήσια Δημοπρασία για την προμήθεια φυσικού αερίου από τη ΔΕΠΑ

Η Δημόσια Επιχείρηση Αερίου Α.Ε. ανακοινώνει τη διενέργεια ηλεκτρονικής δημοπρασίας για την προμήθεια φυσικού αερίου σε ετήσια βάση, στην οποία θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής: Κάτοχοι Άδειας […]
19/10/2018

Ετήσια Δημοπρασία 2018 Νο 004 – 4ο Τρίμηνο 2018 / Τριμηνιαία Δημοπρασία 2018 Νο 025 – 4ο Τρίμηνο 2018

Σε εφαρμογή της παραγράφου Ε του Παραρτήματος των υπ’ αρ. 592/2014, 388/2015 αποφάσεων ΡΑΕ και των υπ’ αρ. 423/2016 και 980/15.11.2017 αποφάσεων ΡΑΕ, προβαίνουμε σε διόρθωση […]
19/09/2018

25η Τριμηνιαία Δημοπρασία για την προμήθεια φυσικού αερίου από τη ΔΕΠΑ (4η έτους 2018)

Η Δημόσια Επιχείρηση Αερίου Α.Ε. ανακοινώνει τη διενέργεια ηλεκτρονικής δημοπρασίας για την προμήθεια φυσικού αερίου σε τριμηνιαία βάση, στην οποία θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής: Κάτοχοι Άδειας […]
20/06/2018

24η Τριμηνιαία Δημοπρασία για την προμήθεια φυσικού αερίου από τη ΔΕΠΑ (3η έτους 2018)

Η Δημόσια Επιχείρηση Αερίου Α.Ε. ανακοινώνει τη διενέργεια ηλεκτρονικής δημοπρασίας για την προμήθεια φυσικού αερίου σε τριμηνιαία βάση, στην οποία θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής: Κάτοχοι Άδειας […]
20/06/2018

Ετήσια Δημοπρασία 2018 Νο 004 – 3ο Τρίμηνο 2018 / Τριμηνιαία Δημοπρασία 2018 Νο 024 – 3ο Τρίμηνο 2018

Σε εφαρμογή της παραγράφου Ε του Παραρτήματος των υπ’ αρ. 592/2014, 388/2015 αποφάσεων ΡΑΕ και των υπ’ αρ. 423/2016 και 980/15.11.2017 αποφάσεων ΡΑΕ, προβαίνουμε σε διόρθωση […]
24/01/2018

23η Τριμηνιαία Δημοπρασία για την προμήθεια φυσικού αερίου από τη ΔΕΠΑ (2η έτους 2018)

Η Δημόσια Επιχείρηση Αερίου Α.Ε. ανακοινώνει τη διενέργεια ηλεκτρονικής δημοπρασίας για την προμήθεια φυσικού αερίου σε τριμηνιαία βάση, στην οποία θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής: ·         Κάτοχοι […]
23/01/2018

Ετήσια Δημοπρασία 2018 Νο 004 – 2ο Τρίμηνο 2018 / Τριμηνιαία Δημοπρασία 2018 Νο 023 – 2ο Τρίμηνο 2018

Σε εφαρμογή της παραγράφου Ε του Παραρτήματος των υπ’ αρ. 592/2014, 388/2015 αποφάσεων ΡΑΕ και των υπ’ αρ. 423/2016 και 980/15.11.2017 αποφάσεων ΡΑΕ, προβαίνουμε σε διόρθωση […]
23/01/2018

Ετήσια Δημοπρασία 2018 Νο 004 – 1ο Τρίμηνο 2018 / Τριμηνιαία Δημοπρασία 2018 Νο 022 – 1ο Τρίμηνο 2018

Σε εφαρμογή της παραγράφου Ε του Παραρτήματος των υπ’ αρ. 592/2014, 388/2015 αποφάσεων ΡΑΕ και των υπ’ αρ. 423/2016 και 980/15.11.2017 αποφάσεων ΡΑΕ, προβαίνουμε σε διόρθωση […]
Font Resize
Contrast