Ομάδα Διοίκησης

Ιωάννης Παπαδόπουλος

Πρόεδρος Δ.Σ.


Κωνσταντίνος Ξιφαράς

Διευθύνων Σύμβουλος


Μαρία Φαντριδάκη

Συντονίστρια Διευθύντρια Οικονομικών Δραστηριοτήτων


Δρ. Κωνσταντίνος Καραγιαννάκος

Συντονιστής Διευθυντής Δραστηριοτήτων Διεθνών, Εμπορίας, Χαρτοφυλακίου και Προμήθειας Αερίου


Γεώργιος Πολυχρονίου

Συντονιστής Διευθυντής Δραστηριοτήτων Στρατηγικής, Ανάπτυξης, Διοικητικών και Πληροφορικής


Δημήτριος Δημητριάδης

Συντονιστής Διευθυντής Δραστηριοτήτων Διακεκριμένων Εταιρικών Έργων και Ανθρώπινου Δυναμικού


Ευάγγελος Κοσμάς

Διευθυντής Δραστηριοτήτων Επικεφαλής Δραστηριοτήτων Επικοινωνίας, Δημοσίων Σχέσεων και Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης


Καρακίτσου Κυριακή

Διευθύντρια Δραστηριοτήτων Επικεφαλής Διεύθυνσης Παρακολούθησης Θυγατρικών


Θωμάς Αμοργιανιώτης

Υπεύθυνος Συμμόρφωσης με το Δίκαιο του Ανταγωνισμού


Μαρία Σχοινά

Υπεύθυνη Εφαρμογής των Ρυθμιστικών Κανόνων


Font Resize
Contrast