fisikon

Εμπόριο Φυσικού Αερίου

Μεταξύ των στρατηγικών στόχων της ΔΕΠΑ είναι η απρόσκοπτη διάθεση φυσικού αερίου σε ανταγωνιστικές τιμές καθώς και η ανάπτυξη και προσφορά κάθε είδους νέων εφαρμογών και υπηρεσιών χρήσης φυσικού αερίου.

Η ΔΕΠΑ δεσμεύεται για την εξυπηρέτηση των αναγκών και την παροχή ευελιξίας στις επιλογές των πελατών της, παρέχοντας άμεσα φυσικό αέριο, μετά ή άνευ συναφών υπηρεσιών μεταφοράς, λαμβανομένου υπ’ όψη του υπό διαμόρφωση ρυθμιστικού πλαισίου του φυσικού αερίου.

Η ΔΕΠΑ είναι ο άμεσος πάροχος φυσικού αερίου στις ακόλουθες κατηγορίες καταναλωτών:

  • Ηλεκτροπαραγωγοί
  • Πάροχοι Φυσικού Αερίου - Βιομηχανίες & Εμπορικές Επιχειρήσεις
 

Παράλληλα, στον τομέα της αεριοκίνησης παρέχει φυσικό αέριο για την τροφοδότηση του στόλου των λεωφορείων του ΟΣΥ, απορριματοφόρων δήμων και οχημάτων ιδιωτικής χρήσης.

Η ΔΕΠΑ εξετάζει σε συνεχή βάση νέες τεχνολογίες και νέους τομείς εμπορικής δραστηριότητας. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζεται σε εφαρμογές όπως :

  • Χρήση φυσικού αερίου στη συμπαραγωγή ηλεκτρισμού – θερμότητας και κλιματισμού
  • Τροφοδότηση απομακρυσμένων περιοχών με CNG
  • Χρήση φυσικού αερίου σε θερμοκηπιακές μονάδες

Προμήθεια Αερίου

Η ΔΕΠΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ είναι ο κύριος εισαγωγέας φυσικού αερίου αγωγών και υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) στην Ελλάδα, διαθέτοντας εμπειρία 25 και πλέον ετών στην ελληνική αγορά, γεγονός που της επιτρέπει να επιτυγχάνει τη βέλτιστη δυνατή σύζευξη μεταξύ διεθνούς προσφοράς και εγχώριας ζήτησης.

Ο στρατηγικός στόχος της ΔΕΠΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ είναι να συνεχίσει να εξασφαλίζει για τους πελάτες της επαρκείς ποσότητες φυσικού αερίου σε ανταγωνιστικές τιμές, από αξιόπιστες και διαφοροποιημένες πηγές, μεγιστοποιώντας την ασφάλεια εφοδιασμού. Η ΔΕΠΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ έχει υπογράψει μακροχρόνιες συμβάσεις προμήθειας αερίου με τη Ρωσική Gazprom Export, την Τουρκική BOTASΑλγερινή Sonatrach και την Αζερική εταιρεία AGSC.

Οι υπό εισαγωγή ποσότητες από Gazprom Export εγχέονται στο ΕΣΦΑ στο σημείο Στρυμονοχώρι Σιδηροκάστρου, κοντά στα ελληνοβουλγαρικά σύνορα. Οι συμβολαιοποιημένες ποσότητες από την BOTAS, παραδίδονται και εγχέονται στο ΕΣΜΦΑ στο σημείο Κήποι Έβρου, μέσω του υπάρχοντος ελληνοτουρκικού αγωγού φυσικού αερίου. Από το 2021, η ΔΕΠΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ παραλαμβάνει ποσότητες αερίου αγωγού από την εταιρεία AGSC στο σημείο διασύνδεσης του διαμετακομιστικού αγωγού TAP και ΕΣΜΦΑ Νέα Μεσημβρία.

Παρομοίως, το συμβόλαιο με τη Sonatrach (LNG) εξασφαλίζει την προμήθεια υγροποιημένου φυσικού αερίου (ΥΦΑ) στην ελληνική αγορά. Οι παραδόσεις του Αλγερινού LNG πραγματοποιούνται στον ελληνικό σταθμό αποθήκευσης και επαναεριοποίησης υγροποιημένου αερίου της Ρεβυθούσας, στον κόλπο των Μεγάρων.

Επιπλέον, η ΔΕΠΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ προμηθεύεται ποσότητες LNG από την παγκόσμια ευκαιριακή (spot) αγορά, όταν αυτές είναι διαθέσιμες σε ανταγωνιστικές τιμές για τους πελάτες της, αλλά και για διασφαλιστεί η επαρκής τροφοδοσία της ελληνικής αγοράς σε περιπτώσεις αυξημένης ζήτησης.

Ταυτόχρονα, η ΔΕΠΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ παρακολουθεί στενά την παγκόσμια αγορά φυσικού αερίου και βρίσκεται σε επαφή με πιθανούς νέους προμηθευτές που διαθέτουν δυνατότητα ιδίας παραγωγής στην περιοχή Ανατολικής Μεσογείου, και οι οποίοι εκτιμάται ότι μπορούν να συνεισφέρουν στην ασφάλεια εφοδιασμού της ελληνικής αγοράς σε ανταγωνιστικό κόστος.


Προμηθεύτρια Εταιρεία Χώρα (αγωγός και ΥΦΑ) Λήξη Συμβολαίου
Gazprom
Ρωσία
2026
AGSC
Αζερμπαϊτζάν
2044
Sonatrach (LNG)
Αλγερία
2021
BOTAS
Τουρκία
2021

Συνεισφορά της ΔΕΠΑ στην ασφάλεια εφοδιασμού


Η ΔΕΠΑ, χάρη στις μακροχρόνιες συμβάσεις προμήθειας φυσικού αερίου που έχει υπογράψει, στην ποικιλία πηγών και οδεύσεων που χρησιμοποιεί, και στις σχέσεις εμπιστοσύνης που απολαμβάνει μετά από πάνω από 20 χρόνια συνεργασίας με τους μεγαλύτερους παραγωγούς, έχει καταφέρει να διασφαλίσει τους πελάτες της απέναντι σε διαταραχές στη διαθεσιμότητα του αερίου στην ελληνική αγορά.

Η ΔΕΠΑ παρακολουθεί και συμμετέχει ενεργά στις εξελίξεις της παγκόσμιας αγοράς φυσικού αερίου, προκειμένου να εκμεταλλευτεί προς όφελος των πελατών της τις ευκαιρίες που παρουσιάζονται. Σε αυτό το πλαίσιο, η εταιρεία βρίσκεται σε διαρκή επαφή με τους διεθνείς προμηθευτές της ώστε οι όροι προμήθειας αερίου μέσω μακροχρόνιων συμβάσεων να ανταποκρίνονται ανά πάσα στιγμή στην οικονομική πραγματικότητα για τους πελάτες της υποστηρίζοντας έτσι έμπρακτα τη βιωσιμότητα τους.

Επιπλέον, η δυνατότητά της ΔΕΠΑ να προμηθεύεται ποσότητες ΥΦΑ από την παγκόσμια ευκαιριακή (spot) αγορά, ενισχύει την δυνατότητά της να διασφαλίζει την απρόσκοπτη προμήθεια αερίου στους πελάτες της σε περιπτώσεις ανάγκης.

Η ΔΕΠΑ καταβάλει συνεχή προσπάθεια για τη βελτίωση της ασφάλειας εφοδιασμού μέσα από τη διαφοροποίηση των πηγών και των οδεύσεων εισαγωγής αερίου. Έτσι αναπτύσσει σημαντικά έργα, όπως οι αγωγοί IGI Poseidon (υποθαλάσσια σύνδεση Ελλάδας – Ιταλίας), IGB (Διασυνδετήριος αγωγός Ελλάδος – Βουλγαρίας) και East Med (υποθαλάσσια σύνδεση ανατολικών μεσογειακών ευρημάτων αερίου με την Ελλάδα) και ένας νέος τερματικός σταθμός ΥΦΑ στην Βόρεια Ελλάδα. Τα έργα αυτά βελτιώνουν δραστικά την ασφάλεια εφοδιασμού στην Ελλάδα και στην ευρύτερη περιοχή, σε ευθεία αντιστοιχία με τις οδηγείες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.


Η Διεύθυνση Χαρτοφυλακίου και Προμήθειας Αερίου είναι αρμόδια για την ολοκληρωμένη διαχείριση του χαρτοφυλακίου αερίου και τη διαχείριση των λειτουργικών κινδύνων της ΔΕΠΑ.

Ευρύτερος στόχος της εν λόγω Διεύθυνσης είναι να προσθέσει αξία στις εμπορικές δραστηριότητες της Εταιρίας, μεγιστοποιώντας τις αποδόσεις του εταιρικού χαρτοφυλακίου και ελαχιστοποιώντας, κατά το μέγιστο δυνατόν, τυχόν κινδύνους που δύναται να προκύψουν από κάθε συναλλαγή. Πρακτικά, η διαχείριση χαρτοφυλακίου συμβάλει στη βελτιστοποίηση της λήψης αποφάσεων σε θέματα προμήθειας, μεταφοράς αερίου και εμπορικών συναλλαγών.

Κύριο συστατικό της Διαχείρισης Χαρτοφυλακίου αποτελεί η αξιοποίηση διαθέσιμων πληροφοριών και τεχνικών προβλέψεων, με τη χρήση εξειδικευμένων εργαλείων και τεχνικών αναγνώρισης, ανάλυσης και αντιστάθμισης κινδύνων, ώστε να επιτυγχάνεται μια καλύτερη απόδοση από ένα ευρέως διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο αερίου.


Το φυσικό αέριο διεισδύει µε γρήγορους ρυθµούς στον τοµέα της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στην χώρα µας µετά την απελευθέρωση των αγορών ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου.

Οι σταθµοί παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας συνδυασµένου κύκλου φυσικού αερίου και τα συστήµατα συµπαραγωγής ηλεκτρισµού και θερµότητας αποτελούν τη βέλτιστη δυνατή επιλογή τόσο από πλευράς εξοικονόµησης ενέργειας και κόστους παραγωγής όσο και από πλευράς περιβαλλοντικών επιπτώσεων.

Η «ΔΕΗ Α.Ε.» αποτελεί τον πρώτο πελάτη της ΔΕΠΑ, καθώς η τροφοδότηση του πρώτου σταθµού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας µε φυσικό αέριο στην Ελλάδα πραγµατοποιήθηκε τον Ιούνιο του 1997, στο σταθµό της ΔΕΗ, στον Άγιο Γεώργιο Κερατσινίου. Μέχρι σήµερα το φυσικό αέριο χρησιµοποιείται και στους σταθµούς Συνδυασµένου Κύκλου της ΔΕΗ στο Λαύριο, την Κοµοτηνή, το Αλιβέρι και τη Μεγαλόπολη.

Το καλοκαίρι του 2004, συνδέθηκε στο Εθνικό Σύστηµα Μεταφοράς Φυσικού Αερίου και λειτούργησε, ο πρώτος ιδιωτικός σταθµός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ανοικτού κύκλου 148 MWe (µονάδα αιχµής), ο οποίος ανήκει στην εταιρία «ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ Α.Ε».

Από το Μάιο του 2005, λειτουργεί ο Σταθµός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας Συνδυασµένου Κύκλου 390 ΜWe της εταιρίας «ELPEDISON ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε» στο δήµο Εχεδώρου του νοµού Θεσσαλονίκης.

Τον Μάιο του 2008, τέθηκε σε λειτουργία η µονάδα Συµπαραγωγής Ηλεκτρισµού και Θερµότητας εγκατεστηµένης ισχύος 334 ΜWe για την κάλυψη των αναγκών της εταιρείας «ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΑΕ».

Στις αρχές του 2010, ξεκίνησε η λειτουργία της µονάδας ηλεκτροπαραγωγής συνδυασµένου κύκλου της εταιρείας «ΗΡΩΝ ΙΙ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Α.Ε.» εγκαταστημένης ισχύος 435 MWe, µε καύσιµο Φυσικό Αέριο στην περιοχή της Θήβας στη Βοιωτία.

Τον Απρίλιο του 2010, τέθηκε σε λειτουργία η δεύτερη µονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας συνδυασµένου κύκλου της «ELPEDISON ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε» στην Βιοµηχανική Περιοχή της Θίσβης του νομού Βοιωτίας, εγκαταστημένης ισχύος 421,6 ΜWe.

Τον Νοέμβριο του ιδίου έτους λειτούργησε η μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας συνδυασµένου κύκλου « PROTERGIA » στην περιοχή του Αγ. Νικολάου Βοιωτίας εγκαταστημένης ισχύος 444 MWe.

Από τον Οκτώβριο του 2011, τέθηκε σε λειτουργία ο Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας Συνδυασμένου Κύκλου 436,6 MWe της εταιρίας «ΚΟΡΙΝΘΟΣ POWER A.E» στην περιοχή των Αγίων Θεοδώρων του Νομού Κορινθίας.

Στο βιομηχανικό τομέα υπάγονται οι καταναλωτές με ετήσια κατανάλωση ίση ή μεγαλύτερη των 2.200.000 KWh Ανωτέρας Θερμογόνου Δυνάμεως φυσικού αερίου (περίπου 200.000 Νm3 ετησίως), που έχουν ως δραστηριότητα παραγωγή ή μεταποίηση προϊόντος.

Στη βιομηχανία το φυσικό αέριο προσφέρει αυξημένη απόδοση, με λιγότερες εκπομπές ρύπων, ενώ πλήθος μικρών και μεγάλων επιχειρήσεων αποκτούν με το φυσικό αέριο ένα αποτελεσματικό μέσο για να μειώσουν το κόστος λειτουργίας τους και να αναβαθμίσουν την παραγωγική διαδικασία και μέσω αυτής την ποιότητα των τελικών προϊόντων τους.

Το φυσικό αέριο μπορεί να χρησιμοποιηθεί είτε για θερμική είτε για χημική χρήση(ως πρώτη ύλη για τη βιομηχανία), είτε σε συστήματα Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας, τα οποία παράγουν ταυτόχρονα αξιοποιήσιμη ηλεκτρική και θερμική ενέργεια. Η παραγόμενη ενέργεια μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο για θερμική χρήση όσο και για ψύξη ή κλιματισμό.

Το φυσικό αέριο σήμερα χρησιμοποιείται για συμπαραγωγή ηλεκτρισμού - θερμότητας σε βιομηχανίες μεταξύ άλλων και των κλάδων τροφίμων, μεταλλουργίας και υφαντουργίας, σε μεγάλα θερμοκήπια καθώς και στο μεγάλο εμπορικό τομέα (νοσοκομεία, ξενοδοχεία).

Σήµερα, το συνολικό ποσοστό χρήσης του φυσικού αερίου στη βιοµηχανία, στις περιοχές όπου υπάρχει δίκτυο, αγγίζει ή και ξεπερνά το 90%.

"Παρουσία Βιομηχανικών και Εμπορικών Πελατών ΔΕΠΑ ανά περιοχή"

Στον εμπορικό τομέα εμφανίζονται όλες οι δυνατότητες του φυσικού αερίου χάρη στην ποικιλία των χρήσεων του, από τη θέρμανση και ψύξη των χώρων μέχρι την παραγωγή ζεστού νερού, προετοιμασία φαγητών και συμπαραγωγή ηλεκτρικής και θερμικής ενέργειας.

Αξίζει να σημειωθεί ότι σήμερα τροφοδοτούνται έξι (5) Γενικά Νοσοκομεία στις περιοχές των Σερρών, του Έβρου, της Ξάνθης, της Δράμας και της Θήβας καθώς και τέσσερις (4) μεγάλες Ξενοδοχειακές Μονάδες στις περιοχές των Σερρών και της Αλεξανδρούπολης.

Για να δείτε την Τιμή Φυσικού Αερίου Για Κίνηση
Οχημάτων ΙΧ ακολουθήστε τον παρακάτω σύνδεσμο.


Τα πλεονεκτήματα του φυσικού αερίου, τόσο τα περιβαλλοντικά όσο και τα οικονομικά, αναγνωρίζονται σε παγκόσμια κλίμακα. Τα αυτοκίνητα που παγκοσμίως κινούνται με φυσικό αέριο, σύμφωνα με πρόσφατες εκτιμήσεις, φτάνουν τα 11,5 εκατομμύρια, ενώ στην Ευρώπη κυκλοφορούν πάνω από 1,5 εκατομμύρια οχήματα.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση συνιστά στις κυβερνήσεις την θέσπιση κινήτρων για την υιοθέτηση του φυσικού αερίου στην αυτοκίνηση, με στόχο τον περιορισμό της εξάρτησης από το πετρέλαιο και την προστασία του περιβάλλοντος.

Η ΔΕΠΑ, τα τελευταία χρόνια, δραστηριοποιείται στη δημιουργία της απαραίτητης υποδομής για την τροφοδοσία με φυσικό αέριο οχημάτων, ώστε σήμερα τροφοδοτεί 600 λεωφορεία ΟΣΥ (πρωην ΕΘΕΛ), (20% των λεωφορείων του ΟΑΣΑ), και 102 απορριμματοφόρα δήμων.

Η ΔΕΠΑ διαθέτει δύο σταθμούς ανεφοδιασμού στην Αττική, στις περιοχές της Ανθούσας και των Άνω Λιοσίων. Η δυναμικότητα τους ανέρχεται στα 5.000 κυβικά μέτρα/ώρα (Nm3/h), κατατάσσοντας τους ανάμεσα στους μεγαλύτερους στην Ευρώπη. Kαι οι δύο σταθμοί λειτουργούν και ως πρατήρια λιανικής πώλησης για τον ανεφοδιασμό οχημάτων επαγγελματικής και ιδιωτικής χρήσης με κινητήρα φυσικού αερίου ή διπλού καυσίμου. Παρακάτω ακολουθεί η τιμή του φυσικού αερίου, η οποία ενημερώνεται κάθε εβδομάδα.

Πρατήρια λιανικής πώλησης για τον ανεφοδιασμό οχημάτων επαγγελματικής και ιδιωτικής χρήσης με κινητήρα φυσικού αερίου ή διπλού καυσίμου λειτουργούν στην Αττική, στην Ανθούσα (1ο Χλμ Λεωφόρου Ανθούσας), στα Άνω Λιόσια (Καραϊσκάκη & Νικηταρά), στην Κηφισιά (Λεωφόρος Κηφισίας 264), στην Νέα Φιλαδέλφεια (8ο Χλμ Εθνικής Αθηνών Θεσσαλονίκης – ρεύμα προς Λαμία), στον Αγ. Ιωάννη Ρέντη (Καναπιτσερή 12 & Ηλ. Βενέζη 4), στο Κορωπί (19ο Χλμ Λ. Μαρκοπούλου), στην Θεσσαλονίκη, στην Πυλαία (Λεωφόρος Γεωργικής Σχολής 128) και στην Νέα Μαγνησία (Κων/νου Καραμανλή 136, Ιωνία), στη Λάρισα (Οδός Βόλου 65), στη Λαμία (6ο Χλμ Π.Ε.Ο. Λαμίας Στυλίδας) και στο Βόλο (Οδός Λαρίσης 202). Περισσότερες πληροφορίες για τα πρατήρια, αναφέρονται κάτωθι.

Στα πλαίσια των δράσεων της για την περαιτέρω διείσδυση του φυσικού αερίου στην κίνηση των οχημάτων στη χώρα, η ΔΕΠΑ πρόκειται να προχωρήσει στην εγκατάσταση αντλιών τροφοδοσίας συμπιεσμένου φυσικού αερίου (CNG) σε πρατήρια υγρών καυσίμων σε μεγάλες πόλεις. Προωθείται επίσης η χρήση φυσικού αερίου στην κίνηση οχημάτων της Θεσσαλονίκης σε συνεργασία με τον Δήμο Θεσσαλονίκης, με την υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του Δήμου και της ΔΕΠΑ.

Για να δείτε το δίκτυο πρατηρίων ακολουθήστε τον παρακάτω σύνδεσμο.