Διοικητικό Συμβούλιο

Ιωάννης Παπαδόπουλος

Πρόεδρος Δ.Σ.


Κωνσταντίνος Ανδριοσόπουλος

Αντιπρόεδρος


Κωνσταντίνος Ξιφαράς

Διευθύνων Σύμβουλος


Παναγιώτης Δημητρόπουλος

Μέλος Δ.Σ.


Ελένη Ζηλακάκη

Μέλος Δ.Σ., Εκπρόσωπος Εργαζομένων ΔΕΠΑ.


Παύλος Καμάρας

Μέλος Δ.Σ.


Ευάγγελος Κοσμάς

Μέλος Δ.Σ., Εκπρόσωπος Εργαζομένων ΔΕΠΑ


Δημήτριος Σαμόλης

Μέλος Δ.Σ.


Font Resize
Contrast