Διοικητικό Συμβούλιο

Βελισσάριος Δότσης, Πρόεδρος

Δημήτριος-Ευάγγελος Τζώρτζης, Διευθύνων Σύμβουλος

Παναγιώτης Δημητρόπουλος, Μέλος Δ.Σ

Έλλη Διγενή, Μέλος Δ.Σ., Εκπρόσωπoς ΕΛ.ΠΕ

Βασίλειος Καρακίτσιος, Μέλος Δ.Σ.

Ευάγγελος Κοσμάς, Μέλος Δ.Σ., Εκπρόσωπος Εργαζομένων ΔΕΠΑ

Νικόλαος Λιωνής, Μέλος Δ.Σ

Ελένη Ζηλακάκη, Μέλος Δ.Σ., Εκπρόσωπος Εργαζομένων ΔΕΠΑ

Διομήδης Σταμούλης, Μέλος Δ.Σ., Εκπρόσωπoς ΕΛ.ΠΕ

Font Resize
Contrast