Διοικητικό Συμβούλιο

Ιωάννης Παπαδόπουλος, Πρόεδρος Δ.Σ.

Κωνσταντίνος Ανδριοσόπουλος, Αντιπρόεδρος

Κωνσταντίνος Ξιφαράς, Διευθύνων Σύμβουλος

Παναγιώτης Δημητρόπουλος, Μέλος Δ.Σ.

Ελένη Ζηλακάκη, Μέλος Δ.Σ., Εκπρόσωπος Εργαζομένων ΔΕΠΑ

Παύλος Καμάρας, Μέλος Δ.Σ.

Ευάγγελος Κοσμάς, Μέλος Δ.Σ., Εκπρόσωπος Εργαζομένων ΔΕΠΑ

Ευστάθιος Πουλίτσης, Μέλος Δ.Σ., Εκπρόσωπoς ΕΛ.ΠΕ

Δημήτριος Σαμόλης, Μέλος Δ.Σ.

Διομήδης Σταμούλης, Μέλος Δ.Σ., Εκπρόσωπoς ΕΛ.ΠΕ

Μιχαήλ Χατζής, Μέλος Δ.Σ.

Font Resize
Contrast