Αρχείο Προηγούμενων Δημοπρασιών

22/01/2018

22η Τριμηνιαία Δημοπρασία για την προμήθεια φυσικού αερίου από τη ΔΕΠΑ (1η έτους 2018)

Η Δημόσια Επιχείρηση Αερίου Α.Ε. ανακοινώνει τη διενέργεια ηλεκτρονικής δημοπρασίας για την προμήθεια φυσικού αερίου σε τριμηνιαία βάση, στην οποία θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής: ·         Κάτοχοι […]
23/11/2017

4η Ετήσια Δημοπρασία για την προμήθεια φυσικού αερίου από τη ΔΕΠΑ

Η Δημόσια Επιχείρηση Αερίου Α.Ε. ανακοινώνει τη διενέργεια ηλεκτρονικής δημοπρασίας για την προμήθεια φυσικού αερίου σε ετήσια βάση, στην οποία θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής: Κάτοχοι Άδειας […]
19/10/2017

Ετήσια Δημοπρασία 2017 Νο 003 – 4ο Τρίμηνο 2017 / Τριμηνιαία Δημοπρασία 2017 Νο 021 – 4ο Τρίμηνο 2017

Σε εφαρμογή της παραγράφου Ε του Παραρτήματος των υπ’ αρ. 592/2014, 388/2015 ΡΑΕ και 423/2016 αποφάσεων ΡΑΕ, προβαίνουμε σε διόρθωση τιμών 4ου τριμήνου 2017 για την […]
05/09/2017

21η Tριμηνιαία Δημοπρασία για την προμήθεια φυσικού αερίου από τη ΔΕΠΑ (4η έτους 2017)

Η Δημόσια Επιχείρηση Αερίου Α.Ε. ανακοινώνει τη διενέργεια ηλεκτρονικής δημοπρασίας για την προμήθεια φυσικού αερίου σε τριμηνιαία βάση, στην οποία θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής: Κάτοχοι Άδειας […]
20/07/2017

Ετήσια Δημοπρασία 2017 Νο 003 – 3ο Τρίμηνο 2017 / Τριμηνιαία Δημοπρασία 2017 Νο 020 – 3ο Τρίμηνο 2017

Σε εφαρμογή της παραγράφου Ε του Παραρτήματος των υπ’ αρ. 592/2014, 388/2015 ΡΑΕ και 423/2016 αποφάσεων ΡΑΕ, προβαίνουμε σε διόρθωση τιμών 3ου τριμήνου 2017 για την […]
18/07/2017

Ετήσια Δημοπρασία 2017 Νο 003 – 2ο Τρίμηνο 2017 – Τριμηνιαία Δημοπρασία 2017 Νο 019 – 2ο Τρίμηνο 2017 – ΙΟΥΝΙΟΣ 2017 τιμή σε $/kWh

Σε συνέχεια της 3ης Αναθεώρησης του Κώδικα ΕΣΦΑ (με ισχύ από 01 Ιουνίου 2017), όπου αλλάζει η μονάδα ενέργειας φ.α. από MWh (0oC) σε kWh (25oC) […]
08/06/2017

20η Tριμηνιαία Δημοπρασία για την προμήθεια φυσικού αερίου από τη ΔΕΠΑ (3η έτους 2017)

Η Δημόσια Επιχείρηση Αερίου Α.Ε. ανακοινώνει τη διενέργεια ηλεκτρονικής δημοπρασίας για την προμήθεια φυσικού αερίου σε τριμηνιαία βάση, στην οποία θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής: ·         Κάτοχοι […]
20/04/2017

19η Tριμηνιαία Δημοπρασία για την προμήθεια φυσικού αερίου από τη ΔΕΠΑ (2η έτους 2017)

Η Δημόσια Επιχείρηση Αερίου Α.Ε. ανακοινώνει τη διενέργεια ηλεκτρονικής δημοπρασίας για την προμήθεια φυσικού αερίου σε τριμηνιαία βάση, στην οποία θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής: ·         Κάτοχοι […]
20/04/2017

Ετήσια Δημοπρασία 2017 Νο 003 – 2ο Τρίμηνο 2017 – Τριμηνιαία Δημοπρασία 2017 Νο 019 – 2ο Τρίμηνο 2017

Σε εφαρμογή της παραγράφου Ε του Παραρτήματος των υπ’ αρ. 592/2014, 388/2015 ΡΑΕ και 423/2016 αποφάσεων ΡΑΕ, προβαίνουμε σε διόρθωση τιμών 2ου τριμήνου 2017 για την […]
31/01/2017

Ετήσια Δημοπρασία 2017 Νο 003 – 1ο Τρίμηνο 2017 – Τριμηνιαία Δημοπρασία 2017 Νο 018 – 1ο Τρίμηνο 2017

Ετήσια Δημοπρασία 2017 Νο 003 –  1ο Τρίμηνο 2017 Οριστική Μοναδιαία Τιμή εκκίνησης:  21,399046 $/MWh Οριστική Τιμή Εκκίνησης για Πελάτες & Προμηθευτές (Αξία μεριδίου των 48,561 […]
06/12/2016

18η Tριμηνιαία Δημοπρασία για την προμήθεια φυσικού αερίου από τη ΔΕΠΑ (1η έτους 2017)

Η Δημόσια Επιχείρηση Αερίου Α.Ε. ανακοινώνει τη διενέργεια ηλεκτρονικής δημοπρασίας για την προμήθεια φυσικού αερίου σε τριμηνιαία βάση, στην οποία θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής: Κάτοχοι Άδειας […]
05/12/2016

3η Ετήσια Δημοπρασία για την προμήθεια φυσικού αερίου από τη ΔΕΠΑ

Η Δημόσια Επιχείρηση Αερίου Α.Ε. ανακοινώνει τη διενέργεια ηλεκτρονικής δημοπρασίας για την προμήθεια φυσικού αερίου σε ετήσια βάση, στην οποία θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής: Κάτοχοι Άδειας […]
20/10/2016

Ετήσια Δημοπρασία 2016 Νο 002 – 4ο Τρίμηνο 2016 / Τριμηνιαία Δημοπρασία 2016 Νο 017 – 4ο Τρίμηνο 2016

Σε εφαρμογή της παραγράφου Ε του Παραρτήματος της υπ’ αρ. 592/2014 απόφασης ΡΑΕ και της υπ’ αρ. 388/2015 απόφασης ΡΑΕ, προβαίνουμε σε διόρθωση τιμών 4ου τριμήνου […]
13/09/2016

17η (Τριμηνιαία) Δημοπρασία για την προμήθεια φυσικού αερίου από τη ΔΕΠΑ

Η Δημόσια Επιχείρηση Αερίου Α.Ε. ανακοινώνει τη διενέργεια ηλεκτρονικής δημοπρασίας για την προμήθεια φυσικού αερίου για το τέταρτο τρίμηνο του έτους 2016, στην οποία θα έχουν […]
05/09/2016

Ετήσια Δημοπρασία 2016 Νο 002 – 3ο Τρίμηνο 2016 / Τριμηνιαία Δημοπρασία 2016 Νο 016 – 3ο Τρίμηνο 2016

Σε εφαρμογή της παραγράφου Ε του Παραρτήματος της υπ’ αρ. 592/2014 απόφασης ΡΑΕ και της υπ’ αρ. 388/2015 απόφασης ΡΑΕ, προβαίνουμε σε διόρθωση τιμών 3ου τριμήνου […]
Font Resize
Contrast