Αρχείο Προηγούμενων Δημοπρασιών

08/06/2017

20η Tριμηνιαία Δημοπρασία για την προμήθεια φυσικού αερίου από τη ΔΕΠΑ (3η έτους 2017)

Η Δημόσια Επιχείρηση Αερίου Α.Ε. ανακοινώνει τη διενέργεια ηλεκτρονικής δημοπρασίας για την προμήθεια φυσικού αερίου σε τριμηνιαία βάση, στην οποία θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής: ·         Κάτοχοι […]
20/04/2017

19η Tριμηνιαία Δημοπρασία για την προμήθεια φυσικού αερίου από τη ΔΕΠΑ (2η έτους 2017)

Η Δημόσια Επιχείρηση Αερίου Α.Ε. ανακοινώνει τη διενέργεια ηλεκτρονικής δημοπρασίας για την προμήθεια φυσικού αερίου σε τριμηνιαία βάση, στην οποία θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής: ·         Κάτοχοι […]
20/04/2017

Ετήσια Δημοπρασία 2017 Νο 003 – 2ο Τρίμηνο 2017 – Τριμηνιαία Δημοπρασία 2017 Νο 019 – 2ο Τρίμηνο 2017

Σε εφαρμογή της παραγράφου Ε του Παραρτήματος των υπ’ αρ. 592/2014, 388/2015 ΡΑΕ και 423/2016 αποφάσεων ΡΑΕ, προβαίνουμε σε διόρθωση τιμών 2ου τριμήνου 2017 για την […]
31/01/2017

Ετήσια Δημοπρασία 2017 Νο 003 – 1ο Τρίμηνο 2017 – Τριμηνιαία Δημοπρασία 2017 Νο 018 – 1ο Τρίμηνο 2017

Ετήσια Δημοπρασία 2017 Νο 003 –  1ο Τρίμηνο 2017 Οριστική Μοναδιαία Τιμή εκκίνησης:  21,399046 $/MWh Οριστική Τιμή Εκκίνησης για Πελάτες & Προμηθευτές (Αξία μεριδίου των 48,561 […]
06/12/2016

18η Tριμηνιαία Δημοπρασία για την προμήθεια φυσικού αερίου από τη ΔΕΠΑ (1η έτους 2017)

Η Δημόσια Επιχείρηση Αερίου Α.Ε. ανακοινώνει τη διενέργεια ηλεκτρονικής δημοπρασίας για την προμήθεια φυσικού αερίου σε τριμηνιαία βάση, στην οποία θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής: Κάτοχοι Άδειας […]
05/12/2016

3η Ετήσια Δημοπρασία για την προμήθεια φυσικού αερίου από τη ΔΕΠΑ

Η Δημόσια Επιχείρηση Αερίου Α.Ε. ανακοινώνει τη διενέργεια ηλεκτρονικής δημοπρασίας για την προμήθεια φυσικού αερίου σε ετήσια βάση, στην οποία θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής: Κάτοχοι Άδειας […]
20/10/2016

Ετήσια Δημοπρασία 2016 Νο 002 – 4ο Τρίμηνο 2016 / Τριμηνιαία Δημοπρασία 2016 Νο 017 – 4ο Τρίμηνο 2016

Σε εφαρμογή της παραγράφου Ε του Παραρτήματος της υπ’ αρ. 592/2014 απόφασης ΡΑΕ και της υπ’ αρ. 388/2015 απόφασης ΡΑΕ, προβαίνουμε σε διόρθωση τιμών 4ου τριμήνου […]
13/09/2016

17η (Τριμηνιαία) Δημοπρασία για την προμήθεια φυσικού αερίου από τη ΔΕΠΑ

Η Δημόσια Επιχείρηση Αερίου Α.Ε. ανακοινώνει τη διενέργεια ηλεκτρονικής δημοπρασίας για την προμήθεια φυσικού αερίου για το τέταρτο τρίμηνο του έτους 2016, στην οποία θα έχουν […]
05/09/2016

Ετήσια Δημοπρασία 2016 Νο 002 – 3ο Τρίμηνο 2016 / Τριμηνιαία Δημοπρασία 2016 Νο 016 – 3ο Τρίμηνο 2016

Σε εφαρμογή της παραγράφου Ε του Παραρτήματος της υπ’ αρ. 592/2014 απόφασης ΡΑΕ και της υπ’ αρ. 388/2015 απόφασης ΡΑΕ, προβαίνουμε σε διόρθωση τιμών 3ου τριμήνου […]
06/06/2016

16η (Τριμηνιαία) Δημοπρασία για την προμήθεια φυσικού αερίου από τη ΔΕΠΑ

Η Δημόσια Επιχείρηση Αερίου Α.Ε. ανακοινώνει τη διενέργεια ηλεκτρονικής δημοπρασίας για την προμήθεια φυσικού αερίου για το τρίτο τρίμηνο του έτους 2016, στην οποία θα έχουν […]
15/03/2016

15η (Τριμηνιαία) Δημοπρασία για την προμήθεια φυσικού αερίου από τη ΔΕΠΑ

Η Δημόσια Επιχείρηση Αερίου Α.Ε. ανακοινώνει τη διενέργεια ηλεκτρονικής δημοπρασίας για την προμήθεια φυσικού αερίου για το δεύτερο τρίμηνο του έτους 2016, στην οποία θα έχουν […]
15/12/2015

14η (Τριμηνιαία) Δημοπρασία για την προμήθεια φυσικού αερίου από τη ΔΕΠΑ

 Η Δημόσια Επιχείρηση Αερίου Α.Ε. ανακοινώνει τη διενέργεια ηλεκτρονικής δημοπρασίας για την προμήθεια φυσικού αερίου για το πρώτο τρίμηνο του έτους 2016, στην οποία θα έχουν […]
15/12/2015

Ετήσια Δημοπρασία 2016 Νο 002 – 1ο Τρίμηνο 2016 – Τριμηνιαία Δημοπρασία 2016 Νο 014 – 1ο Τρίμηνο 2016

Σε εφαρμογή της παραγράφου Ε του Παραρτήματος της υπ’ αρ. 592/2014 απόφασης ΡΑΕ και της υπ’ αρ. 388/2015 απόφασης ΡΑΕ, προβαίνουμε σε διόρθωση τιμών 1ου τριμήνου […]
30/10/2015

2η Ετήσια Δημοπρασία για την προμήθεια φυσικού αερίου από τη ΔΕΠΑ

Η Δημόσια Επιχείρηση Αερίου Α.Ε. ανακοινώνει τη διενέργεια ηλεκτρονικής δημοπρασίας για την προμήθεια φυσικού αερίου σε ετήσια βάση, στην οποία θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής: Κάτοχοι Άδειας […]
23/10/2015

Ετήσια Δημοπρασία 2015 Νο 001 – 4ο Τρίμηνο 2015 / Τριμηνιαία Δημοπρασία 2015 Νο 013 – 4ο Τρίμηνο 2015

Σε εφαρμογή της παραγράφου Ε. του Παραρτήματος της υπ’ αρ. 592/2014 απόφασης ΡΑΕ, προβαίνουμε στην ανακοίνωση των οριστικών τιμών εκκίνησης 4ου τριμήνου 2015 για την Ετήσια […]
Font Resize
Contrast