Αναπτυξιακά Προγράμματα

Poseidon Med II


H ΔΕΠΑ είναι ο συντονιστής του προγράμματος Poseidon Med II . Το πρόγραμμα Poseidon Med II αποτελεί τον οδικό χάρτη για την ευρεία υιοθέτηση του ΥΦΑ ως ασφαλούς, περιβαλλοντικά φιλικού και βιώσιμου εναλλακτικού καυσίμου στη ναυτιλία, ωθώντας τις θαλάσσιες μεταφορές στην Ανατολική Μεσόγειο προς ένα πιο πράσινο μέλλον. Το πρόγραμμα, το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση υλοποιείται σε τρεις χώρες –Ελλάδα, Ιταλία και Κύπρο-, και συμμετέχουν έξι ευρωπαϊκά λιμάνια (Πειραιάς, Πάτρα, Ηράκλειο, Ηγουμενίτσα, Λεμεσός και Βενετία) και ο Τερματικός σταθμός ΥΦΑ στη Ρεβυθούσα. Στο πρόγραμμα συνεργάζονται κορυφαίοι ειδικοί από τους κλάδους της ναυτιλίας, της ενέργειας και των χρηματοοικονομικών για το σχεδιασμό μιας ολοκληρωμένης αποτελεσματικής εφοδιαστικής αλυσίδας ΥΦΑ.

Συμμετέχουσες χώρες: Eλλάδα – Κύπρος – Ιταλία

Διάρκεια: Iούνιος 2015 – Δεκέμβριος 2020

Εταίροι: 26

Προϋπολογισμός: €53.279.405

Συγχρηματοδοτούμενο από την ΕΕ – CEF κατά 50% – € 26.639.702,5

Για περισσότερες πληροφορίες: www.poseidonmedii.eu

Την αποκλειστική ευθύνη της παρούσας δημοσίευσης φέρει ο συγγραφέας της. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση των περιεχομένων σ’ αυτήν πληροφοριών.

CYNERGY
Το πρόγραμμα CYnergy αποτελεί μια ολιστική προσέγγιση για τον τερματισμό της ενεργειακής απομόνωσης της Κύπρου διαμέσου του σχεδιασμού εφοδιαστικής αλυσίδας ΥΦΑ/ΦΑ και της εγκαθίδρυσης της αγοράς αναπτύσσοντας σημαντικές συνέργειες μεταξύ των τομέων της Ενέργειας και των Μεταφορών. Το πρόγραμμα επιχειρεί να θέσει τις βάσεις για την πράσινη ανάπτυξη της Κύπρου και την μετατροπή της σε ενεργειακό κόμβο στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου με στόχο την παροχή καθαρότερης και φθηνότερης ενέργειας για την Βιομηχανία, τις Μεταφορές και τον Οικιακό χρήστη. Οι εταίροι του προγράμματος, το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, απαρτίζονται από Ειδικούς των κλάδων της ενέργειας, των μεταφορών και των χρηματοοικονομικών, καθώς και από δημόσιους και κυβερνητικούς φορείς της Κύπρου και της Ελλάδας.

Συμμετέχοντα Κράτη – Μέλη: Kύπρος και Ελλάδα

Διάρκεια : Aπρίλιος 2017 – Δεκέμβριος 2020

Προϋπολογισμός: €7.470.000

Συγχρηματοδοτούμενο από την ΕΕ – CEF κατά 60% : €4.482.000

Για περισσότερες πληροφορίες: https://www.cynergyproject.eu/

Την αποκλειστική ευθύνη της παρούσας δημοσίευσης φέρει ο συγγραφέας της. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση των περιεχομένων σ’ αυτήν πληροφοριών.

SUPERGREEN


To Ευρωπαϊκό συγχρηματοδοτούμενο έργο SuperGreen στοχεύει στην εφαρμογή μιας ολιστικής προσέγγισης στα μεταφορικά δίκτυα της Ελλάδας. Το έργο εισάγει την εποχή της καινοτομίας στα συστήματα μεταφορών παρέχοντας οικονομικά και χρονικά αποδοτικές μεταφορές, χρησιμοποιώντας μέσα που μπορούν να καλλιεργήσουν την περιβαλλοντική συνείδηση των χρηστών τους. Πιο συγκεκριμένα, τo SuperGreen περιλαμβάνει:

 • την κατασκευή τριών ηλεκτρικών πλοίων και ενός καταμαράν με υβριδικό σύστημα πρόωσης (ΥΦΑ/Ηλεκτρική Ενέργεια) που θα συνδέουν τo κεντρικό λιμάνι του Πειραιά με άλλα λιμάνια του περιφερειακού δικτύου μεταφορών,
 • την απόκτηση ενός στόλου τεσσάρων ηλεκτρικών λεωφορείων που θα μεταφέρουν τους επιβάτες των πλοίων από διάφορα σημεία της Αθήνας στο λιμάνι του Πειραιά και αντιστρόφως, και
 • την απόκτηση δύο βυτιοφόρων φορτηγών μεταφοράς και ανεφοδιασμού με ΥΦΑ και συστημάτων παροχής ηλεκτρικού ρεύματος για τον ανεφοδιασμό όλων των μέσων μεταφοράς.

Το έργο ολοκληρώνει μια καινοτόμος ηλεκτρονική πλατφόρμα, που θα βελτιώνει την ταξιδιωτική εμπειρία των χρηστών του SuperGreen.

Συμμετέχουσα χώρα: Eλλάδα

Διάρκεια: Iανουάριος  2019 – Απρίλιος 2021

Εταίροι: 3

Προϋπολογισμός: €19,694,903

Συγχρηματοδοτούμενο από την ΕΕ – CEF κατά 20% –  €3,938,981

Την αποκλειστική ευθύνη της παρούσας δημοσίευσης φέρει ο συγγραφέας της. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση των περιεχομένων σ’ αυτήν πληροφοριών.

BlueHUBS


BlueHUBS: LNG and CNG Supply chains upgrading Core TEN-T Ports in Eastern Mediterranean (“Action”)The Action is Motorways of the Sea wider benefit project, contributing to environmental gains in maritime transport. It aims at establishing the fundamental supply chains for the distribution of Natural Gas to port users in the forms of LNG for vessels and LNG/CNG for port heavy duty vehicles and buses.

The Action upgrades important parts of the Orient/East-Med Corridor by providing LNG and CNG bunkering and refueling facilities in the Core TEN-T Port of Limassol (in Cyprus) and the Core TEN-T ports of Piraeus and Heraklion (in Greece) and by setting a new intermodal sea-based system, integrated in the logistic chain.

Consistent with the overall EU strategy for a more resource-efficient Europe, the Action utilizes alternative energy sources in a way that the environmental impact is minimized.

It focuses on:

 1. The construction of two LNG Bunkering vessels (indicative capacity 3.000 m3 each) serving the purposes of bunkering LNG fueled vessels at the Ports of Piraeus, Heraklion and Limassol and the small-scale mobile LCNG stations to service the ports of Heraklion and Limassol:
 • One registered in Core TEN-T Port of Piraeus
 • One registered in Core Ten-t Port of Limassol
 1. The development, procurement and commissioning of:
 • One mobile LCNG Station (indicative capacity 200m3) to service the Core TEN-T Port of Heraklion
 • Two Mobile LCNG Stations (indicative capacity 60m3 each) to service the Core TEN-T Port of Limassol (Terminal 1 and Terminal 2) for bunkering LNG fueled vessels and refueling the LNG/CNG for port heavy duty vehicles and buses
 1. The procurement of small fleet of eight LNG Tanker Trucks (indicative capacity 50m3 each) with bunkering equipment:
 • Five based in the Core TEN-T Port of Heraklion and
 • Three based in the Core TEN-T Port of Limassol

Duration: 1/02/2019 – 31/12/2022

Member States: Cyprus, Greece

Partners: 3

Budget: 65,963,400€

Co- financed by EU-CEF: 30% – €19,789,020

The sole responsibility of this publication lies with the author. The European Union is not responsible for any use that may be made of the information contained therein. 

Font Resize
Contrast