fisikon

Φυσικό Αέριο

Τί είναι το Φυσικό Αέριο


Tα πρώτα στοιχεία που έχουμε για την ύπαρξη φυσικού αερίου έχουν καταγραφεί πολύ παλαιότερα από ό,τι μπορεί να φανταστεί κανείς, το 6000 και το 2000 π.Χ. στην περιοχή που σήμερα βρίσκεται το Ιράν.

Υπάρχουν μελετητές που αναφέρουν πως οι πρώτοι που έκαναν χρήση φυσικού αερίου οι Κινέζοι το 900 π.Χ. περίπου και το μετέφεραν με αγωγούς από μπαμπού Στην Ευρώπη αυτές οι επιτεύξεις ήταν άγνωστες και το φυσικό αέριο δεν ανακαλύφθηκε παρά το 1659 στην Αγγλία.

Εντυπωσιακό είναι το γεγονός πως το 1821 η πόλη Fredonia στην περιφέρεια της Νέας Υόρκης φωτιζόταν με φυσικό αέριο. Αλλά η χρησιμοποίηση του φυσικού αερίου εξακολουθούσε να είναι περιορισμένη, γιατί δεν υπήρχε τρόπος μεταφοράς του σε μεγάλες αποστάσεις και επί έναν αιώνα το φυσικό αέριο παρέμεινε στο περιθώριο της βιομηχανικής εξέλιξης, που βασίστηκε στον άνθρακα, το πετρέλαιο και τον ηλεκτρισμό.

Η μέθοδος μεταφοράς φυσικού αερίου με αγωγούς αναπτύχθηκε στη δεκαετία του 1920 και αποτέλεσε ένα σημαντικό στάδιο στη χρήση του αερίου.

Μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο ακολούθησε μια περίοδος τεράστιας κατανάλωσης, που συνεχίζεται μέχρι σήμερα.

Το 1960 η παγκόσμια παραγωγή φυσικού αερίου ήταν 470 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα και το 1979 ήταν 1,459 τρισεκατομμύρια κυβικά μέτρα.

Το 1950 το φυσικό αέριο αποτελούσε το 12% της καταναλισκόμενης παγκοσμίως ενέργειας, ένα ποσοστό που αυξήθηκε σε 14,6% το 1960 και σε 25% το 1980. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας (ΔΟΕ) η κατανάλωση φυσικού αερίου θα υπερβεί την κατανάλωση άνθρακα μετά το 2010 και περί το 2030 θα καλύπτει το 1/4 των παγκόσμιων ενεργειακών αναγκών.


Βασικό συστατικό του ΦΑ είναι το μεθάνιο, συνυπάρχουν όμως σε αυτό και σημαντικές ποσότητες αιθανίου, προπανίου και βουτανίου καθώς και διοξείδιο του άνθρακα, άζωτο, ήλιο και υδρόθειο.

Το ΦΑ που είναι απαλλαγμένο από υδρογονάνθρακες πέραν του μεθανίου «καθαρό μεθάνιο» συχνά αποκαλείται και ξηρό φυσικό αέριο. Αντίστοιχα, το φυσικό αέριο που συμπεριλαμβάνει και άλλους υδρογονάνθρακες εκτός από το μεθάνιο, αποκαλείται και υγρό φυσικό αέριο. Το ΦΑ είναι άχρωμο και άοσμο ενώ η χαρακτηριστική του οσμή δίνεται τεχνικά ώστε να γίνεται αντιληπτό σε περίπτωση διαρροής. Ανήκει στη δεύτερη οικογένεια των αέριων καυσίμων και είναι ελαφρύτερο από τον αέρα με ειδικό βάρος 0,59 το οποίο αποτελεί και μεγάλο πλεονέκτημα του έναντι του υγραερίου LPG.

Η καύση του σε σχέση με αυτή άλλων καυσίμων έχει λιγότερο επιβλαβείς συνέπειες για το περιβάλλον παράγοντας μικρότερες ποσότητες διοξειδίου του άνθρακα για κάθε μονάδα παραγόμενης ενέργειας. Αποτελεί την καθαρότερη πηγή πρωτογενούς ενέργειας μετά τις ανανεώσιμες μορφές. Τα μεγέθη των εκπεμπόμενων ρύπων είναι σαφώς μικρότερα σε σχέση με τα συμβατικά καύσιμα, ενώ η βελτίωση του βαθμού απόδοσης μειώνει τη συνολική κατανάλωση καυσίμου περιορίζοντας την ατμοσφαιρική ρύπανση.

Πίνακας: Χημική σύσταση του Φυσικού Αερίου

Συστατικά % κατά όγκο σύσταση
Μεθάνιο (CH4) 70-90
Αιθάνιο (C2H6) 5-15
Προπάνιο (C3H8) και Βουτάνιο (C4H10) < 5
CO2, N2, H2S, κτλ. μικρότερες ποσότητες

Τα χαρακτηριστικά του το κάνουν συμβατό με τους υφιστάμενους εναλλακτικούς κινητήρες εσωτερικής καύσης (δείκτης οκτανίου υψηλότερος του 110, θερμιδική δύναμη 10% μεγαλύτερη του πετρελαίου).

Χρήσεις Φυσικού Αερίου


Η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας με καύσιμο το φυσικό αέριο εξελίσσεται με ταχύτατους ρυθμούς σε όλη την Ευρώπη.

Ιδιαίτερα στη χώρα μας, με την απελευθέρωση της ενεργειακής αγοράς, η συμπαραγωγή θερμότητας και ηλεκτρισμού καθώς και οι σταθμοί συνδυασμένου κύκλου φυσικού αερίου αποκτούν ιδιαίτερα επίκαιρο χαρακτήρα.


Το φυσικό αέριο είναι η φυσική ενεργειακή επιλογή για βιομηχανίες με άμεσες και έμμεσες θερμικές ανάγκες, βελτιώνοντας την ανταγωνιστική θέση των μονάδων.

Αν επιχειρήσουμε να δώσουμε με απλά λόγια την εικόνα του φυσικού αερίου, θα λέγαμε ότι είναι ένα εύχρηστο, αποδοτικό, καθαρό και οικονομικό καύσιμο. Αν δε σε όλα αυτά προσθέσουμε και την διαθεσιμότητα του, τις εξελιγμένες τεχνολογίες και την αξιοπιστία στην παροχή του, τότε η βιομηχανία δεν χρειάζεται να σκεφθεί πολύ για να το υιοθετήσει.

Βασικά χαρακτηριστικά του φυσικού αερίου στον βιομηχανικό τομέα:

 • Συνεχής παροχή καυσίμου που εξασφαλίζει απρόσκοπτη λειτουργία και αποδεσμεύει κεφάλαια για διατήρηση αποθεμάτων και αποθηκευτικών χώρων
 • Μειωμένες εκπομπές ρύπων, που συμβάλλουν αποφασιστικά στο καθαρότερο περιβάλλον και στην καταπολέμηση του φαινομένου του θερμοκηπίου
 • Μειωμένο λειτουργικό κόστος διαχείρισης καυσίμου και συντήρησης
 • Αυξημένη ενεργειακή απόδοση και οικονομία
 • Βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων
 • Ευχέρεια χειρισμού και ελέγχου
 • Αποκέντρωση θερμικών χρήσεων


Το φυσικό αέριο στο σπίτι παρέχει ευκολία, αυτονομία, ασφάλεια και οικονομία.

Με τη μόνιμη και σταθερή παροχή φυσικού αερίου, κάθε νοικοκυριό μπορεί να εξασφαλίσει:

 • θέρμανση, χωρίς εξαρτήσεις και με σταθερή παροχή
 • μαγείρεμα και ζεστό νερό χωρίς χρόνους αναμονής και με άμεση ρύθμιση της θερμοκρασίας.

Βασικά χαρακτηριστικά του φυσικού αερίου στον οικιακό τομέα:

 • Αυτονομία, αμεσότητα και ταχύτητα
 • Σταθερή και μόνιμη παροχή, χωρίς εξαρτήσεις
 • Ασφάλεια στη χρήση, χωρίς οσμές, θορύβους και ρύπους
 • Εύκολη και απλή εγκατάσταση εξοπλισμού με καθαριότητα και οικονομία χώρων
 • Μεγαλύτερη διάρκεια ζωής των συσκευών και του εξοπλισμού, με υψηλότερη απόδοση και μικρότερο κόστος συντήρησης, χωρίς πρόσθετες δαπάνες για την ομαλή λειτουργία του (δεξαμενές, αντλίες, προθερμαντήρες, κ.λπ.)
 • Οικονομία σε πολλά επίπεδα λαμβανομένου υπ’ όψιν ότι η κατανάλωση αερίου δεν προπληρώνεται όπως στην περίπτωση προμήθειας και καύσεως πετρελαίου για λειτουργία συστήματος κεντρικής θέρμανσης


Μια σειρά επαγγελματιών θα βρουν στο φυσικό αέριο τη συμφέρουσα λύση στις καθημερινές ανάγκες των επιχειρήσεών τους.

Ξενοδοχεία και νοσοκομεία, εκπαιδευτικά ιδρύματα, αθλητικά και πολιτιστικά κέντρα, μεγάλα κτίρια γραφείων, χώροι αναψυχής, εμπορικά κέντρα και καταστήματα, μπορούν να χρησιμοποιήσουν το φυσικό αέριο για θέρμανση των χώρων, παραγωγή ζεστού νερού, μαγείρεμα καθώς και για άλλες εξειδικευμένες χρήσεις εργασίες, εκμεταλλευόμενα τα πλεονεκτήματά του και επιτυγχάνοντας μεγάλες οικονομίες κλίμακας και απόλυτη λειτουργικότητα.

Αρτοποιεία, εστιατόρια, εργαστήρια ζαχαροπλαστικής, εργαστήρια αργυροχρυσοχοΐας, πλυντήρια και στεγνωτήρια, συνεργεία αυτοκινήτων με φούρνους βαφής περιλαμβάνονται στον μακρύ κατάλογο των καταναλωτών του φυσικού αερίου.

Το φυσικό αέριο στον εμπορικό τομέα:

 • Δεν απαιτεί ενασχόληση με παραγγελίες και παραλαβές καυσίμων
 • Δίνει δυνατότητα εκμετάλλευσης χώρων που σήμερα χρησιμοποιούνται για αποθήκευση καυσίμων (δεξαμενές)
 • Προσφέρει αισθητική αρτιότητα, αυξημένη καθαριότητα χώρων και συσκευών
 • Απαιτεί λιγότερη συντήρηση συσκευών
 • Συμβάλλει στην ορθολογική χρήση ενέργειας στη μείωση λειτουργικών δαπανών, στην οικονομία
 • Επιμηκύνει τη διάρκειας ζωής του εξοπλισμού εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα υψηλότερη απόδοση


Τα συστήματα Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού & Θερμότητας παράγουν ταυτόχρονα αξιοποιήσιμη ηλεκτρική και θερμική ενέργεια μέσω ενός ενιαίου συστήματος.

Βασικό πλεονέκτημα και κίνητρο εφαρμογής της αποτελεί η αυξημένη απόδοση του συστήματος, έναντι της χωριστής λειτουργίας συμβατικών συστημάτων ηλεκτροπαραγωγής και θερμικής ενέργειας. Η παραγόμενη θερμότητα μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο για θερμική χρήση όσο και για ψύξη ή κλιματισμό.

Έχει αποδειχθεί ότι με την αξιοποίηση των συστημάτων Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού & Θερμότητας, επιτυγχάνεται συνολική απόδοση καυσίμου έως και 90% (έναντι 30-45% που είναι ο βαθμός απόδοσης των ηλεκτρικών συμβατικών συστημάτων), εξοικονομώντας ενέργεια κατά 15-40%, σε σχέση με την παραγόμενη ηλεκτρική και θερμική ενέργεια από ανεξάρτητα συστήματα. Η εξοικονόμηση αυτή προκύπτει από την ανάκτηση και αξιοποίηση της θερμότητας, που διαφορετικά θα απορριπτόταν στο περιβάλλον.

Τα πλεονεκτήματα που προκύπτουν από την αξιοποίηση των τεχνολογιών Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού & Θερμότητας είναι συνοπτικά τα εξής:

 • Εξοικονόμηση καυσίμου
 • Ενεργειακή αυτονομία
 • Υψηλότερος βαθμός απόδοσης σε σχέση με συμβατικές τεχνολογίες χωριστής ηλεκτροπαραγωγής και παραγωγής θερμότητας
 • Ευελιξία, ελαχιστοποίηση απωλειών, προσαρμοστικότητα σε τοπικές ενεργειακές ανάγκες, συμβολή στο ενεργειακό δυναμικό και στην ασφάλεια εφοδιασμού
 • Μείωση εκπεμπόμενων ρύπων προς το περιβάλλον

Τα Συστήματα Συμπαραγωγής διακρίνονται σε:

 • Συστήματα με αεριοστρόβιλο
 • Συστήματα με ατμοστρόβιλο
 • Συστήματα με Μηχανές Εσωτερικής Καύσης
 • Συστήματα με κυψέλες καυσίμου
 • Εφαρμογές ΣΗΘ

Τα συστήματα Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού & Θερμότητας μπορούν να βρουν εφαρμογή στις εξής κύριες κατηγορίες:

Βιομηχανικός τομέας

Ο τομέας αυτός καταλαμβάνει το μεγαλύτερο μέρος των εφαρμογών της Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού & Θερμότητας στη χώρα μας. Εφαρμοζόμενες τεχνολογίες είναι κυρίως με αεριοστρόβιλο και ατμοστρόβιλο και συνήθως το θερμικό προϊόν είναι ατμός υψηλής πίεσης.

Εμπορικός, κτιριακός τομέας

Η τεχνολογία που εφαρμόζεται είναι κυρίως μηχανές εσωτερικής καύσης, ενώ το θερμικό προϊόν είναι ζεστό νερό ή ατμός χαμηλής πίεσης. Επίσης, γίνεται χρήση συστημάτων απορρόφησης για τη μετατροπή των θερμικών φορτίων σε ψυκτικά (κλιματισμός).

Θερμοκήπια

Η παραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια στα Θερμοκήπια διατίθεται στο Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρικής Ενέργειας, ενώ με τα θερμικά φορτία γίνεται θέρμανση του χώρου του θερμοκηπίου και εμπλουτισμός του με διοξείδιο του άνθρακα για την ταχύτερη ανάπτυξη των καλλιεργούμενων φυτών.


Mε την ανάπτυξη νέων, εναλλακτικών μορφών χρήσης φυσικού αερίου, όπως στη γεωργία, η ΔΕΠΑ δημιουργεί τις προϋποθέσεις για την ευρύτερη αξιοποίηση των πλεονεκτημάτων του.

Μια σημαντική εφαρμογή του φυσικού αερίου στον αγροτικό τομέα είναι η χρήση του σε θερμοκήπια. Το φυσικό αέριο στα θερμοκήπια χρησιμοποιείται ως θερμαντικό και για τον εμπλουτισμό του χώρου με διοξείδιο του άνθρακα. Συνήθως, οι εφαρμοζόμενες τεχνολογίες είναι οι υδροπονικές καλλιέργειες, οι οποίες με τη χρήση του φυσικού αερίου επιτυγχάνουν υψηλότερη παραγωγή και καλύτερη ποιότητα προϊόντων, καθώς και επιμήκυνση της περιόδου καλλιέργειας τους χειμερινούς μήνες και σε μεγάλες εκτάσεις θερμοκηπίων.

Ήδη στη χώρα μας λειτουργούν με φυσικό αέριο τέσσερις θερμοκηπιακές μονάδες.


Το φυσικό αέριο χρησιμοποιείται και για τον κλιματισμό – ψύξη χώρων.

Οι εφαρμοζόμενες τεχνολογίες είναι τα συστήματα απορρόφησης για τον κλιματισμό και τα συστήματα με συμπιεστή για την παραγωγή ψύξης ή κλιματισμού. Στην πρώτη περίπτωση ο κλιματισμός μπορεί να επιτευχθεί σε συνδυασμό με συστήματα Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού & Θερμότητας, αξιοποιώντας τη θερμική ενέργεια που παράγεται από αυτά. Το κύριο πλεονέκτημα της χρήσης φυσικού αερίου στον κλιματισμό είναι ότι συμβάλλει στη μείωση των αιχμών ηλεκτρικής ενέργειας, κατά συνέπεια υποβοηθά το Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρικής Ενέργειας κατά την περίοδο αιχμών ζήτησης (θερινούς μήνες) και διασφαλίζει καλύτερη κατανομή φορτίου κατά τη διάρκεια του έτους προς όφελος του πελάτη.

Το φυσικό αέριο σήμερα χρησιμοποιείται ήδη για κλιματισμό στον μεγάλο εμπορικό τομέα (νοσοκομεία, ξενοδοχεία).


Το φυσικό αέριο για την κίνηση οχημάτων (CNG-Compressed Natural Gas) είναι μείγμα υδρογονανθράκων αποτελούμενο κυρίως από μεθάνιο. Είναι ελαφρύτερο από τον αέρα, διαφεύγει εύκολα από κλειστούς χώρους και αποθηκεύεται σε δεξαμενές υπό πίεση περίπου στα 200 bar.

Το φυσικό αέριο κίνησης δεν είναι δυνατόν να «νοθευτεί» μια που η παροχή του γίνεται υπό πίεση με ειδικούς αγωγούς απ’ ευθείας από το εθνικό σύστημα μεταφοράς φυσικού αερίου σε ειδικό εξοπλισμό στα πρατήρια. Υπόκεινται σε συνεχή ποιοτικό έλεγχο. Η σύσταση και οι φυσικοχημικές ιδιότητες του φυσικού αερίου κίνησης στην Ελλάδα ανταποκρίνονται στο μέγιστο βαθμό σε όλες τις προδιαγραφές που ισχύουν σε χώρες της Ε.Ε. και Β. Αμερικής.

Θεωρείται από τα ασφαλέστερα καύσιμα κίνησης που χρησιμοποιούνται σήμερα στις μεταφορές.

Η μέτρηση και η πώλησή του γίνεται σε κιλά (kg). Ένα κιλό φυσικό αέριο κίνησης ενεργειακά ισοδυναμεί με 1,5 λίτρα αμόλυβδης βενζίνης, με 1,3 λίτρα ντίζελ, και σε 2 λίτρα υγραερίου.

Πρόκειται για το οικονομικότερο καύσιμο σε σχέση με τα υπόλοιπα συμβατικά, η καύση του στον κινητήρα είναι ιδιαίτερα αθόρυβη (παρουσιάζει χαμηλή ηχορύπανση), ενώ είναι ιδιαίτερα φιλικό προς το περιβάλλον λόγω της χαμηλής περιεκτικότητας των καυσαερίων του σε ρύπους και αέρια του θερμοκηπίου.

Το φυσικό αέριο κίνησης μπορεί να χρησιμοποιηθεί από κινητήρες εσωτερικής καύσης, είτε πρόκειται για εργοστασιακά μοντέλα είτε πρόκειται για οχήματα που έχουν μετατραπεί. Ήδη χρησιμοποιείται σε οχήματα κοινωφελούς σκοπού, όπως λεωφορεία του ΟΣΥ και απορριμματοφόρα δήμων αλλά και σε ταξί και ολοένα περισσότερα ΙΧ.

www.fisikon.gr

Οφέλη Χρήσης


Το φυσικό αέριο είναι η καθαρότερη πηγή πρωτογενούς ενέργειας, μετά τις ανανεώσιμες μορφές. Τα μεγέθη των εκπεμπόμενων ρύπων είναι σαφώς μικρότερα σε σχέση με τα συμβατικά καύσιμα, ενώ η βελτίωση του βαθμού απόδοσης μειώνει τη συνολική κατανάλωση καυσίμου και συνεπώς περιορίζει την ατμοσφαιρική ρύπανση.

Εκπεμπόμενοι ρύποι σε σχέση με άλλα καύσιμα κατά την καύση σε μονάδα ατμοπαραγωγής σε mg/MJ εισαγόμενης θερμότητας καυσίμου

Τύπος καυσίμου Σωματίδια Οξείδια του Αζώτου Διοξείδιο του Θείου Μονοξείδιο του Άνθρακα Υδρογονάνθρακες
Κάρβουνο 1.092 387 2.450 13 2
Μαζούτ 96 170 1.400 14 3
Ντήζελ 6 100 220 16 3
Φ.Α. 4 100 0,3 17 1

Πηγή: Συμπλήρωμα Α στον «Κατάλογο των Εκπεμπόμενων στον Αέρα Ρυπαντών», Οκτώβριος 1986, Υπηρεσία Προστασίας Περιβάλλοντος των ΗΠΑ


Η χρησιμοποίηση φυσικού αερίου σε μονάδες συνδυασμένου κύκλου θα έχει ως αποτέλεσμα τη σημαντική αύξηση του βαθμού απόδοσης παραγωγής ηλεκτρισμού σε 52-55% έναντι 35-40% των συμβατικών ηλεκτροπαραγωγικών σταθμών.

Λόγω της «καθαρότητας» των προϊόντων καύσης του φυσικού αερίου, αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί απευθείας σε ορισμένες βιομηχανικές εφαρμογές χωρίς την παρεμβολή εναλλακτών που έχουν ως συνέπεια ενεργειακές απώλειες. Τέλος με την υποκατάσταση ηλεκτρικής ενέργειας από φυσικό αέριο στην τελική κατανάλωση, κυρίως στις οικιακές και εμπορικές χρήσεις, θα αποφευχθούν οι απώλειες μετατροπής της πρωτογενούς πηγής ενέργειας σε ηλεκτρισμό καθώς και οι απώλειες κατά τη μεταφορά της ηλεκτρικής ενέργειας.


Παρέχει το κίνητρο για τον εκσυγχρονισμό του ενεργειακού εξοπλισμού των μονάδων. Ενισχύει την παραγωγή ποιοτικά ανωτέρων προϊόντων σε συγκεκριμένες βιομηχανίες.

Επίσης, η διεύρυνση της χρήσης του στον οικιακό, εμπορικό και βιομηχανικό τομέα συμβάλλει αποτελεσματικά στην αντιμετώπιση της ανεργίας με τη δημιουργία νέων θέσεων και ειδικοτήτων στην αγορά εργασίας.

Γνωρίζετε ότι…

 • Η μεταφορά φυσικού αερίου με υπόγειους αγωγούς δεν έχει επίπτωση στο περιβάλλον και γίνεται χωρίς όχληση στους κατοίκους
 • Η βιομηχανία του φυσικού αερίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση απασχολεί περίπου 305.000 άτομα
 • Tο φυσικό αέριο εκλύει 25-30% λιγότερο CO2 από το πετρέλαιο και 40-50% από τον άνθρακα ανά παραγόμενη ενεργειακή μονάδα
 • Ο αριθμός των οχημάτων που κινούνται με φυσικό αέριο στην Ευρώπη είναι περίπου 1.850.000 και συνεχώς αυξάνεται
 • Αντικαθιστώντας σταθμό ηλεκτροπαραγωγής άνθρακα με συνδυασμένου κύκλου (CCGT), οι εκπομπές CO2 μειώνονται μέχρι 70%
 • Το ποσοστό συμμετοχής του φυσικού αερίου στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας σε παγκόσμια κλίμακα φτάνει το 22%
 • Μεταξύ των ετών 2009-2035 η κατανάλωση ενέργειας παγκοσμίως αναμένεται να αυξηθεί κατά 40% (World Economic Forum)
 • Η αποδοτικότητα μπορεί να αυξηθεί μέχρι και 60%, με τη χρήση φυσικού αερίου για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας
 • Τα γνωστά κοιτάσματα φυσικού αερίου μπορούν να καλύψουν ζήτηση 120 χρόνων με βάση τα σημερινά δεδομένα κατανάλωσης
 • Το φυσικό αέριο εκλύει ελάχιστο ποσοστό ουσιών, όπως οξείδια του αζώτου, διοξείδιο του θείου, ή αιωρούμενα σωματίδια
 • Το φυσικό αέριο αποτελεί το καύσιμο επιλογής για την αντιμετώπιση ξαφνικών αλλαγών στην προσφορά ή ζήτηση ηλεκτρισμού
 • Το υγροποιημένο φυσικό αέριο (LNG) αποθηκεύεται και μεταφέρεται με ασφάλεια τα τελευταία 50 χρόνια
 • Τα δίκτυα μέσης και χαμηλής πίεσης ιδιοκτησίας ΔΕΠΑ είναι 5.600 χλμ.
 • Τα δίκτυα υψηλής πίεσης που ανήκουν στον ΔΕΣΦΑ είναι 1208 χλμ.