fisikon

Η Εταιρεία

Η ΔΕΠΑ με μια ματιά


Το φυσικό αέριο αποτελεί την ταχύτερα αναπτυσσόμενη μορφή πρωτογενούς ενέργειας διεθνώς, δεδομένης της υπεροχής του έναντι των αντίστοιχων ενεργειακών μορφών και της καθοριστικής συμβολής του στην θωράκιση του τρίπτυχου «Περιβάλλον, Κοινωνία, Οικονομία», αναγκαίων συστατικών της Βιώσιμης Ανάπτυξης, και τούτο διότι:

 • Επιτρέπει μεγαλύτερη ενεργειακή απόδοση από όλα τα άλλα καύσιμα σε όλους τους τομείς της Παραγωγής, με προεξάρχοντα τομέα την ηλεκτροπαραγωγή χάρη και στην τεχνολογία του συνδυασμένου κύκλου.
 • Επιβαρύνει πολύ λιγότερο το περιβάλλον συγκρινόμενο με όλα τ΄άλλα καύσιμα ανά παραγόμενη ενέργεια (κατά 38% από τον άνθρακα, κατά 28% από το μαζούτ και κατά 24% από το πετρέλαιο diesel).Τα ποσοστά αυτά στην πραγματικότητα είναι ακόμα μεγαλύτερα αν ληφθεί υπόψη ο υψηλότερος βαθμός απόδοσης του φυσικού αερίου έναντι των αντίστοιχων καυσίμων.
 • Παρέχει μεγαλύτερη ευελιξία , ευκολία χρήσης και γενικότερης διαχείρισης από τα άλλα καύσιμα τόσο στις οικιακές όσο και στις εμπορικές και βιομηχανικές εφαρμογές.

Ο συνδυασμός αυτών των πλεονεκτημάτων καθιερώνει το φυσικό αέριο:

 • Πρωτοποριακό καύσιμο για παραγωγή ηλεκτρισμού σε βαθμό δημιουργίας στενής αλληλεξάρτησης των δύο ζωτικής σημασίας αγορών, ηλεκτρισμού και φυσικού αερίου
 • Αναγκαίο καύσιμο εφεδρείας και όχι μόνον για την ουσιαστική ανάπτυξη των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας
 • Θεμελιώδες στοιχείο ανάπτυξης νέων σημαντικών τομέων χρήσεων, όπως η αυτοκίνηση και μελλοντικής εμπορικής παραγωγής καινοτόμων μορφών ενέργειας, όπως το υδρογόνο και τα υγρά καύσιμα.
 • Βασικό εργαλείο προώθησης του Ευρωπαϊκού στόχου 20-20-20 και κατ΄ακολουθίαν της ενιαίας Ευρωπαϊκής Ενεργειακής Πολιτικής.

Το φυσικό αέριο αποτελεί κυρίαρχη ενεργειακή επιλογή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θεωρείται το καύσιμο του 21ου αιώνα και συγχρόνως γέφυρα διαχρονικής μετάβασης από τις συμβατικές στις ανανεώσιμες μορφές ενέργειας.

Η υλοποίηση του μεγάλου έργου της Εισαγωγής του φυσικού αερίου στο ενεργειακό ισοζύγιο της Ελλάδος δρομολογήθηκε με την ίδρυση της ΔΕΠΑ, το 1988, ως φορέα ανάπτυξης της απαραίτητης υποδομής και όλων των λοιπών πτυχών της βιομηχανίας φυσικού αερίου.

Η ΔΕΠΑ πραγματοποίησε ένα σημαντικό, για τα Ελληνικά δεδομένα έργο βασικής υποδομής, λογιστικής αξίας άνω των 1,5 δις ευρώ, που έφερε φυσικό αέριο από την Θράκη ως την Αττική και σε όλα τα μεγάλα κέντρα κατανάλωσης της ηπειρωτικής χώρας.

Κατασκευάστηκαν πάνω από 1000 χιλιόμετρα δικτύου υψηλής πίεσης μεταφοράς, πάνω από 5.000 χιλιόμετρα μέσης πίεσης διανομής σε ένα αριθμό διαφορετικών περιοχών και ένα εκτεταμένο δίκτυο αγωγών χαμηλής πίεσης σε τουλάχιστον έξι ευρύτερες αστικές περιοχές.Ολοκληρώθηκε η κατασκευή σταθμού υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) στην Ρεβυθούσα, συνδεόμενου μέσω υποθαλάσσιων αγωγών με το κεντρικό σύστημα μεταφοράς φυσικού αερίου καθώς και ο διασυνδετήριος αγωγός μεταφοράς φυσικού αερίου από την Τουρκία (Καρατσαμπέ) στην Ελλάδα (Κομοτηνή) μήκους 295 χιλιομέτρων.

Πραγματοποιήθηκαν συνεργασίες με μεγάλες διεθνείς εταιρείες, οι οποίες ανέλαβαν την επέκταση των δικτύων διανομής και την διείσδυση του φυσικού αερίου σε περιοχές με καταναλωτές μέχρι 10 εκατομμύρια κυβικά μέτρα τον χρόνο.

Αναπτύχθηκε εσωτερική αγορά φυσικού αερίου, που καλύπτει όλους τους τομείς της οικονομικής δραστηριότητας, με δυναμικό περαιτέρω διείσδυσης.

Ο αυξανόμενος ρόλος του φυσικού αερίου στην διεθνή ενεργειακή σκηνή σε συνδυασμό με την κομβική γεωγραφική θέση της χώρας δημιουργεί προοπτικές ευρύτερης διασύνδεσης της υφιστάμενης υποδομής με τις υποδομές γειτονικών χωρών. Το γεωστρατηγικό αυτό πλεονέκτημα αξιοποιείται από την ΔΕΠΑ με την ενεργό συμμετοχή της σε αντίστοιχα έργα.

Ήδη, ο διασυνδετήριος αγωγός Τουρκίας-Ελλάδος λειτουργεί από το 2007 και μεταφέρει Κασπιακό/Αζέρικο αέριο μέσω Τουρκίας, στην Ελλάδα. Ο αγωγός αυτός σχεδιάζεται να επεκταθεί μέχρι την Ιταλία ενώ η ΕλληνοΤουρκική διασύνδεση αποτελεί βάση του, υπό ανάπτυξη, παράπλευρου ΕλληνοΒουλγαρικού διασυνδετήριου αγωγού Κομοτηνή- Stara Zagora, μήκους 160 χιλιομέτρων με προοπτική περαιτέρω επέκτασής του.

Η ΔΕΠΑ με την πολύπτυχη εμπειρία της έχει έντονη παρουσία στον ευρύτερο ενεργειακό χώρο.Από το 2007 δραστηριοποιείται, ως όμιλος εταιρειών νομικά και λειτουργικά διαχωρισμένων σε όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων της βιομηχανίας φυσικού αερίου, ανταποκρινόμενη επιτυχώς στις προκλήσεις της ελεύθερης αγοράς σύμφωνα με τις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας και Ρυθμιστικού Πλαισίου.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση στηρίζει και ενισχύει, μέσω χρηματοδοτικών προγραμμάτων της, τα έργα της ΔΕΠΑ ιδίως αυτά των οποίων η θετική συνέργεια ξεπερνά τα σύνορα της χώρας και εκτείνεται πρώτιστα στον χώρο της ΝΑ Ευρώπης και συνακόλουθα στον ευρύτερο Ευρωπαϊκό χώρο. Ενδεικτικά αναφέρονται τα έργα των διασυνδέσεων Τουρκία-Ελλάδα, Ελλάδα-Ιταλία, Ελλάδα-Βουλγαρία, νέος σταθμός αεριοποίησης LNG στη βόρειο Ελλάδα, με πολύπλευρη σημασία στην υλοποίηση της Ευρωπαϊκής Πολιτικής αφού πέραν των άλλων, συμβάλλουν στην διεύρυνση των πηγών προμήθειας, στην εδραίωση συνθηκών ανταγωνισμού και ασφάλειας τροφοδοσίας, στην ανάπτυξη ενδιάμεσων αναδυόμενων αγορών, στην ενίσχυση δημιουργίας περιφερειακών αγορών φυσικού αερίου.

Με βασικό μοχλό την ΔΕΠΑ διευρύνονται ο επενδυτικοί ορίζοντες και πολλαπλασιάζονται οι επιχειρηματικές ευκαιρίες σε όλο το πλέγμα των αντίστοιχων δραστηριοτήτων μέσα και έξω από την χώρα καθώς είναι ουσιώδης η δημιουργία προϋποθέσεων για την τροφοδοσία της αγοράς με ασφάλεια, σε ανταγωνιστικά επίπεδα και σε διαχρονική βάση.

Ο Όμιλος των Εταιρειών της ΔΕΠΑ συμβάλλει σταθερά στην υλοποίηση των ανωτέρω στόχων.


Η ΔΕΠΑ είναι η εταιρεία που εισήγαγε το φυσικό αέριο στην Ελλάδα, πραγματοποιώντας μια μεγάλη ενεργειακή επένδυση

Η ΔΕΠΑ, με πολύχρονη παρουσία στην ελληνική αγορά, είναι ένας σύγχρονος και ανταγωνιστικός όμιλος εταιρειών, με δυναμική παρουσία στον ενεργειακό τομέα και ουσιαστική συμβολή στη βιώσιμη ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας, την προστασία του περιβάλλοντος και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των τοπικών κοινωνιών.

Με συνεχείς επεκτάσεις των αγωγών φυσικού αερίου, ο  όμιλος ΔΕΠΑ έχει φέρει το φυσικό αέριο κοντά σε όλο και περισσότερες περιοχές της χώρας.

Με μακροχρόνιες συμβάσεις προμήθειας αερίου (μέσω αγωγών και LNG) στηρίζει την επάρκεια και ασφάλεια εφοδιασμού της χώρας, ενώ ταυτόχρονα αναπτύσσει σημαντικές πρωτοβουλίες, ώστε η Ελλάδα να έχει ουσιαστικό ρόλο ως κόμβος διαμετακόμισης φυσικού αερίου προς την Ευρώπη.


Το όραμά μας είναι να είμαστε μια ισχυρή περιφερειακή ενεργειακή εταιρία, που θα προσφέρει ποιοτικές και καινοτόμες υπηρεσίες, συμβάλλοντας στη βιώσιμη ανάπτυξη και ευημερία της κοινωνίας.

Οι στρατηγικοί στόχοι της εταιρίας είναι:

 • Η μετατροπή της από εταιρεία αερίου σε εταιρεία ενέργειας με αυξημένη καθετοποίηση,
 • Η επένδυση σε ενεργειακά έργα με γνώμονα τη βιώσιμη ανάπτυξη και εναρμονισμένα με τους διεθνείς στόχους ανθρακοποίησης του ενεργειακού τομέα,
 • H διατήρηση της ανταγωνιστικότητας της στη βασική της εμπορική δραστηριότητα,
 • H επέκταση της δραστηριότητάς της εκτός της χώρας και η πρωτοπορία στην υιοθέτηση νέων δραστηριοτήτων,
 • Η αξιοποίηση της γεωγραφικής θέσης και του ενεργειακού δυναμικού της χώρας για τη δημιουργία και την εκμετάλλευση αναπτυξιακών ευκαιριών στην Ελλάδα και στην ευρύτερη περιοχή,
 • Η αύξηση της διείσδυσης του φυσικού αερίου στην Ελληνική ενεργειακή αγορά,
 • Η δημιουργία ενός σύγχρονου και οικονομικά αποδοτικού οργανισμού, ο οποίος θα ανταποκρίνεται και θα προσαρμόζεται επιτυχώς στις μεταβαλλόμενες ανάγκες της αγοράς και της κοινωνίας και θα αξιοποιεί τις μελλοντικές ευκαιρίες ανάπτυξης, βελτιώνοντας συνεχώς τις υπηρεσίες του, με σεβασμό στον άνθρωπο, στην κοινωνία και στο περιβάλλον.


Η ΔΕΠΑ επικεντρώνεται στη μεγιστοποίηση της αξίας της, μέσω της βελτιστοποίησης της απόδοσης των υφιστάμενων δραστηριοτήτων της, καθώς και της ανάπτυξης νέων δραστηριοτήτων στους ακόλουθους τομείς:

 • Ενίσχυση του εμπορικού χαρτοφυλακίου στους τομείς φυσικού αερίου και ηλεκτρισμού και της εμπορικής δραστηριότητας της εταιρείας εκτός Ελλάδας.
 • Υποστήριξη της δραστηριότητας λιανικής, που ασκείται σήμερα από τη θυγατρική της εταιρεία “Φυσικό αέριο – Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας” (ΕΠΑ Αττικής).
 • Επέκταση στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, κυρίως από ΑΠΕ και CCGTs.
 • Συμμετοχή σε υποδομές που υποστηρίζουν την εμπορική δραστηριότητα εντός και εκτός Ελλάδας (FSRU Αλεξανδρούπολης).
 • Ανάπτυξη νέων αγορών με τη χρήση νέων εφοδιαστικών μοντέλων (CNG/SSLNG).
 • Επέκταση δραστηριότητας σε τομείς βιώσιμης ανάπτυξης, αρχικά με ανάπτυξη της υφιστάμενης συμμετοχής στην αγορά ηλεκτρισμού και παράλληλα με πιλοτικά έργα στην παραγωγή ανανεώσιμων αέριων καυσίμων.