Προκηρύξεις 2021

Ανοικτός Κοινοτικός Διαγωνισμός ΔΕΠΑ Αρ. 969/20/ΔΠ σύμφωνα με την Οδηγία 2014/25/ΕΕ για την:

«ΠΑΡΟΧΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΤΩΝ ΠΑΓΙΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ/ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ/ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ KAI ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΤΗΣ ΔΕΠΑ Α.Ε».

Νέα Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών : Πέμπτη, 4η Μαρτίου  2021 και ώρα 12:00. 

Αποστολή Τευχών:  έως 29.01.2021 (δωρεάν)

Font Resize
Contrast