Αρχείο Προηγούμενων Δημοπρασιών

19/10/2018

Ετήσια Δημοπρασία 2018 Νο 004 – 4ο Τρίμηνο 2018 / Τριμηνιαία Δημοπρασία 2018 Νο 025 – 4ο Τρίμηνο 2018

Σε εφαρμογή της παραγράφου Ε του Παραρτήματος των υπ’ αρ. 592/2014, 388/2015 αποφάσεων ΡΑΕ και των υπ’ αρ. 423/2016 και 980/15.11.2017 αποφάσεων ΡΑΕ, προβαίνουμε σε διόρθωση […]
19/09/2018

25η Τριμηνιαία Δημοπρασία για την προμήθεια φυσικού αερίου από τη ΔΕΠΑ (4η έτους 2018)

Η Δημόσια Επιχείρηση Αερίου Α.Ε. ανακοινώνει τη διενέργεια ηλεκτρονικής δημοπρασίας για την προμήθεια φυσικού αερίου σε τριμηνιαία βάση, στην οποία θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής: Κάτοχοι Άδειας […]
20/06/2018

24η Τριμηνιαία Δημοπρασία για την προμήθεια φυσικού αερίου από τη ΔΕΠΑ (3η έτους 2018)

Η Δημόσια Επιχείρηση Αερίου Α.Ε. ανακοινώνει τη διενέργεια ηλεκτρονικής δημοπρασίας για την προμήθεια φυσικού αερίου σε τριμηνιαία βάση, στην οποία θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής: Κάτοχοι Άδειας […]
20/06/2018

Ετήσια Δημοπρασία 2018 Νο 004 – 3ο Τρίμηνο 2018 / Τριμηνιαία Δημοπρασία 2018 Νο 024 – 3ο Τρίμηνο 2018

Σε εφαρμογή της παραγράφου Ε του Παραρτήματος των υπ’ αρ. 592/2014, 388/2015 αποφάσεων ΡΑΕ και των υπ’ αρ. 423/2016 και 980/15.11.2017 αποφάσεων ΡΑΕ, προβαίνουμε σε διόρθωση […]
24/01/2018

23η Τριμηνιαία Δημοπρασία για την προμήθεια φυσικού αερίου από τη ΔΕΠΑ (2η έτους 2018)

Η Δημόσια Επιχείρηση Αερίου Α.Ε. ανακοινώνει τη διενέργεια ηλεκτρονικής δημοπρασίας για την προμήθεια φυσικού αερίου σε τριμηνιαία βάση, στην οποία θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής: ·         Κάτοχοι […]
23/01/2018

Ετήσια Δημοπρασία 2018 Νο 004 – 2ο Τρίμηνο 2018 / Τριμηνιαία Δημοπρασία 2018 Νο 023 – 2ο Τρίμηνο 2018

Σε εφαρμογή της παραγράφου Ε του Παραρτήματος των υπ’ αρ. 592/2014, 388/2015 αποφάσεων ΡΑΕ και των υπ’ αρ. 423/2016 και 980/15.11.2017 αποφάσεων ΡΑΕ, προβαίνουμε σε διόρθωση […]
23/01/2018

Ετήσια Δημοπρασία 2018 Νο 004 – 1ο Τρίμηνο 2018 / Τριμηνιαία Δημοπρασία 2018 Νο 022 – 1ο Τρίμηνο 2018

Σε εφαρμογή της παραγράφου Ε του Παραρτήματος των υπ’ αρ. 592/2014, 388/2015 αποφάσεων ΡΑΕ και των υπ’ αρ. 423/2016 και 980/15.11.2017 αποφάσεων ΡΑΕ, προβαίνουμε σε διόρθωση […]
22/01/2018

22η Τριμηνιαία Δημοπρασία για την προμήθεια φυσικού αερίου από τη ΔΕΠΑ (1η έτους 2018)

Η Δημόσια Επιχείρηση Αερίου Α.Ε. ανακοινώνει τη διενέργεια ηλεκτρονικής δημοπρασίας για την προμήθεια φυσικού αερίου σε τριμηνιαία βάση, στην οποία θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής: ·         Κάτοχοι […]
23/11/2017

4η Ετήσια Δημοπρασία για την προμήθεια φυσικού αερίου από τη ΔΕΠΑ

Η Δημόσια Επιχείρηση Αερίου Α.Ε. ανακοινώνει τη διενέργεια ηλεκτρονικής δημοπρασίας για την προμήθεια φυσικού αερίου σε ετήσια βάση, στην οποία θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής: Κάτοχοι Άδειας […]
19/10/2017

Ετήσια Δημοπρασία 2017 Νο 003 – 4ο Τρίμηνο 2017 / Τριμηνιαία Δημοπρασία 2017 Νο 021 – 4ο Τρίμηνο 2017

Σε εφαρμογή της παραγράφου Ε του Παραρτήματος των υπ’ αρ. 592/2014, 388/2015 ΡΑΕ και 423/2016 αποφάσεων ΡΑΕ, προβαίνουμε σε διόρθωση τιμών 4ου τριμήνου 2017 για την […]
05/09/2017

21η Tριμηνιαία Δημοπρασία για την προμήθεια φυσικού αερίου από τη ΔΕΠΑ (4η έτους 2017)

Η Δημόσια Επιχείρηση Αερίου Α.Ε. ανακοινώνει τη διενέργεια ηλεκτρονικής δημοπρασίας για την προμήθεια φυσικού αερίου σε τριμηνιαία βάση, στην οποία θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής: Κάτοχοι Άδειας […]
20/07/2017

Ετήσια Δημοπρασία 2017 Νο 003 – 3ο Τρίμηνο 2017 / Τριμηνιαία Δημοπρασία 2017 Νο 020 – 3ο Τρίμηνο 2017

Σε εφαρμογή της παραγράφου Ε του Παραρτήματος των υπ’ αρ. 592/2014, 388/2015 ΡΑΕ και 423/2016 αποφάσεων ΡΑΕ, προβαίνουμε σε διόρθωση τιμών 3ου τριμήνου 2017 για την […]
18/07/2017

Ετήσια Δημοπρασία 2017 Νο 003 – 2ο Τρίμηνο 2017 – Τριμηνιαία Δημοπρασία 2017 Νο 019 – 2ο Τρίμηνο 2017 – ΙΟΥΝΙΟΣ 2017 τιμή σε $/kWh

Σε συνέχεια της 3ης Αναθεώρησης του Κώδικα ΕΣΦΑ (με ισχύ από 01 Ιουνίου 2017), όπου αλλάζει η μονάδα ενέργειας φ.α. από MWh (0oC) σε kWh (25oC) […]
08/06/2017

20η Tριμηνιαία Δημοπρασία για την προμήθεια φυσικού αερίου από τη ΔΕΠΑ (3η έτους 2017)

Η Δημόσια Επιχείρηση Αερίου Α.Ε. ανακοινώνει τη διενέργεια ηλεκτρονικής δημοπρασίας για την προμήθεια φυσικού αερίου σε τριμηνιαία βάση, στην οποία θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής: ·         Κάτοχοι […]
20/04/2017

19η Tριμηνιαία Δημοπρασία για την προμήθεια φυσικού αερίου από τη ΔΕΠΑ (2η έτους 2017)

Η Δημόσια Επιχείρηση Αερίου Α.Ε. ανακοινώνει τη διενέργεια ηλεκτρονικής δημοπρασίας για την προμήθεια φυσικού αερίου σε τριμηνιαία βάση, στην οποία θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής: ·         Κάτοχοι […]
Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση