Συμμετοχή της ΔΕΠΑ στην Έκθεση Athens Motor Show 2013