Περιπολικό φυσικού αερίου δώρισε η ΔΕΠΑ στην Ελληνική Αστυνομία