Η ΔΕΠΑ Εμπορίας τροφοδοτεί με CNG υπερσύγχρονο θερμοκήπιο εκτός δικτύου αγωγών

Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση