Η ΔΕΠΑ Εμπορίας δημοσίευσε τον νέο Απολογισμό Βιωσιμότητας