Υπεγράφη η συμφωνία διασύνδεσης Φυσικού Αερίου Ελλάδας – Βουλγαρίας