Συμμετοχή της ΔΕΠΑ στο 4ο Energy Summit Sustainable, Competitive and Secure Energy in Europe στην Κύπρο