Σημαντική σημείωση – ΠΑΡΑΤΑΣΗ: Η προθεσμία για την υποβολή Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στον Διαγωνισμό Δέσμευσης Δυναμικότητας του αγωγού IGB, ώστε να θεωρηθεί έγκυρη, παρατείνεται έως την 31η Μαρτίου 2016

Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση