«Εννέα μη-δεσμευτικές εκδηλώσεις ενδιαφέροντος υπεβλήθησαν στην ICGB AD – την εταιρεία που έχει αναλάβει την υλοποίηση του Ελληνο-Βουλγαρικού Διασυνδετήριου Αγωγού φυσικού αερίου»

Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση