Δεν υπάρχουν οφειλές της ΔΕΗ προς τη ΔΕΠΑ

Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση