Χριστουγεννιάτικη γιορτή σε συνεργασία με τη ΜΚΟ PRAKSIS