Η ΔΕΠΑ για τη συνεργασία με την εταιρεία Ελληνικά Λιπάσματα-ELFE