Ηλεκτρονική Δημοπρασία για την Προμήθεια Φυσικού Αερίου

13/12/2019

Ανακοίνωση 1ης Τριμηνιαίας Δημοπρασίας ΔΕΠΑ έτους 2020_Νο. 030

30η Τριμηνιαία Δημοπρασία για την προμήθεια φυσικού αερίου από τη ΔΕΠΑ (1η έτους 2020) Η Δημόσια Επιχείρηση Αερίου Α.Ε. ανακοινώνει τη διενέργεια ηλεκτρονικής δημοπρασίας για την […]
29/11/2019

6η Ετήσια Δημοπρασία για την προμήθεια φυσικού αερίου από τη ΔΕΠΑ (έτους 2020)

Η Δημόσια Επιχείρηση Αερίου Α.Ε. ανακοινώνει τη διενέργεια ηλεκτρονικής δημοπρασίας για την προμήθεια φυσικού αερίου σε ετήσιαα βάση, στην οποία θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής:   Κάτοχοι […]
21/10/2019

Ετήσια Δημοπρασία 2019 Νο 005 – 4ο Τρίμηνο 2019 / Τριμηνιαία Δημοπρασία 2019 Νο 029 – 4ο Τρίμηνο 2019

Σε εφαρμογή της παραγράφου Ε του Παραρτήματος των υπ’ αρ. 592/2014, 388/2015 αποφάσεων ΡΑΕ και των υπ’ αρ. 423/2016 και 980/15.11.2017 αποφάσεων ΡΑΕ, προβαίνουμε σε διόρθωση […]
Font Resize
Contrast