Ηλεκτρονική Δημοπρασία για την Προμήθεια Φυσικού Αερίου

18/07/2019

Ετήσια Δημοπρασία 2019 Νο 005 – 3ο Τρίμηνο 2019 – Τριμηνιαία Δημοπρασία 2019 Νο 028 – 3ο Τρίμηνο 2019

Σε εφαρμογή της παραγράφου Ε του Παραρτήματος των υπ’ αρ. 592/2014, 388/2015 αποφάσεων ΡΑΕ και των υπ’ αρ. 423/2016 και 980/15.11.2017 αποφάσεων ΡΑΕ, προβαίνουμε σε διόρθωση τιμών 3ου τριμήνου 2019 για […]
Font Resize
Contrast