Ηλεκτρονική Δημοπρασία για την Προμήθεια Φυσικού Αερίου

Ετήσια Δημοπρασία 2019 Νο 005 - 1ο Τρίμηνο 2019


Τριμηνιαία Δημοπρασία 2019 Νο 026 - 1ο Τρίμηνο 2019


Σε εφαρμογή της παραγράφου Ε του Παραρτήματος των υπ’ αρ. 592/2014, 388/2015 αποφάσεων ΡΑΕ και των υπ’ αρ. 423/2016 και 980/15.11.2017 αποφάσεων ΡΑΕ, προβαίνουμε σε διόρθωση τιμών 1ου τριμήνου 2019 για την Ετήσια και την Τριμηνιαία Δημοπρασία.

 

Ετήσια Δημοπρασία 2019 Νο 005 -  1ο Τρίμηνο 2019

 

 

 

 

 

Οριστική Μοναδιαία Τιμή εκκίνησης: 

0,028747743

$/kWh

Οριστική Τιμή Εκκίνησης για Πελάτες & Προμηθευτές (Αξία μεριδίου των 45.838 kWh):

1.317,74

$/μερίδιο

Οριστική Τιμή Εκκίνησης για Προμηθευτές (Αξία μεριδίου των 36.670 kWh):

1.054,18

$/μερίδιο

Διόρθωση για ευελιξία   :

0,000151696

$/kWh

Συντελεστής που χρησιμοποιείται για την χρέωση ανισοζυγίου – ισοκατανομή :

0,000711248

€/kWh

Συντελεστής που χρησιμοποιείται για την χρέωση ανισοζυγίου – ευελιξία :

0,000844058

€/kWh

 

 

 

 

 

 

Τριμηνιαία Δημοπρασία 2019 Νο 026  -  1ο Τρίμηνο 2019

 

 

 

 

 

Οριστική Μοναδιαία Τιμή εκκίνησης: 

0,028765904

$/kWh

Οριστική Τιμή Εκκίνησης για Πελάτες & Προμηθευτές  (Αξία μεριδίου των 7.407 kWh):

213,07

$/μερίδιο

Οριστική Τιμή Εκκίνησης για Προμηθευτές  (Αξία μεριδίου των 5.925 kWh): 

485,25

$/μερίδιο

Διόρθωση για ευελιξία   :

0,000151696

$/kWh

Συντελεστής που χρησιμοποιείται για την χρέωση ανισοζυγίου – ισοκατανομή :

0,000727148

€/kWh

Συντελεστής που χρησιμοποιείται για την χρέωση ανισοζυγίου – ευελιξία :

0,000859958

€/kWh

 

Font Resize
Contrast