Ηλεκτρονική Δημοπρασία για την Προμήθεια Φυσικού Αερίου

20/11/2020

Ανακοίνωση Οριστικής Τιμής Εκκίνησης Δημοπρασιών μηνός Νοεμβρίου 2020

Σε εφαρμογή της παραγράφου Ε του Παραρτήματος των υπ’ αρ. 592/2014, 388/2015 αποφάσεων ΡΑΕ και των υπ’ αρ. 423/2016 , 980/15.11.2017 και 800/2020 αποφάσεων ΡΑΕ, προβαίνουμε […]
11/11/2020

Διόρθωση Ανακοίνωσης Οριστικής Τιμής Εκκίνησης Δημοπρασιών μηνός Οκτωβρίου 2020

Σε εφαρμογή της παραγράφου Ε του Παραρτήματος των υπ’ αρ. 592/2014, 388/2015 αποφάσεων ΡΑΕ και των υπ’ αρ. 423/2016 , 980/15.11.2017 και 800/2020 αποφάσεων ΡΑΕ, προβαίνουμε […]
09/10/2020

Ανακοίνωση Οριστικής Τιμής Εκκίνησης Δημοπρασιών μηνός Οκτωβρίου 2020

Σε εφαρμογή της παραγράφου Ε του Παραρτήματος των υπ’ αρ. 592/2014, 388/2015 αποφάσεων ΡΑΕ και των υπ’ αρ. 423/2016 , 980/15.11.2017 και 800/2020 αποφάσεων ΡΑΕ, προβαίνουμε […]
Font Resize
Contrast