Για να εγγραφείτε στην υπηρεσία παρακαλώ όπως επικοινωνήσετε στο τηλέφωνο (+30) 210 2701000