Για να εγγραφείτε στην υπηρεσία παρακαλώ όπως επικοινωνήσετε στο τηλέφωνο (+30) 210 8833885