Τιμή Φ.A Για Κίνηση Οχημάτων ΙΧ στο πρατηριο στην Ανθούσα: 0,838 €/kg

Η τιμή ισχύει από 24/11/2015 έως 01/12/2015

Όλα όσα πρέπει να ξέρετε για

φυσικό αέριο

Τα γνωστά κοιτάσματα φυσικού αερίου μπορούν να καλύψουν ζήτηση 120 χρόνων με βάση τα σημερινά δεδομένα κατανάλωσης

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Μαρίνου Αντύπα 92,
Ν.Ηράκλειο Αττικής
T.K.:141 21
Τηλ: 210 2701000
Fax : 210 2701010