Τιμή Φυσικού αερίου Για Κίνηση Οχημάτων ΙΧ στα πρατήρια Ανθούσας και Άνω Λιοσίων: 0,889 €/kg

Η τιμή ισχύει από 04/12/2018 έως 11/12/2018

Όλα όσα πρέπει να ξέρετε για

φυσικό αέριο

Η βιομηχανία του φυσικού αερίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση απασχολεί περίπου 305.000 άτομα

Αρ. Άδειας Προμήθειας Αερίου Δ1/Α/26859/18.1.2011, Α.Τ. Δ1/Α/15827/7.7.2011, αποφ.ΡΑΕ 129/7.4.15
Αρ. Μητρώου Χρηστών ΕΣΦΑ 5

ΑΦΜ 094229666 ΔΟΥ ΦΑΕ Αθηνών

Αρμόδια Ρυθμιστική Αρχή Ρ.Α.Ε.

ΑΡΙΘΜ. Μ.Α.Ε. 17913/01ΑΤ/Β/88/592(07)

ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 000556901000