fisikon

ΥΔΡΟΓΟΝΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΕΘΑΝΙΟ 2

Η ΔΕΠΑ Εμπορίας είναι ιδρυτικό μέλος της Ευρωπαϊκής Συμμαχίας για το καθαρό υδρογόνο (European Clean Hydrogen Alliance) και κατείχε μέχρι πρότινος μία από τις τρείς θέσεις προέδρων της στρογγυλής τράπεζας για την χρήση υδρογόνου σε κτήρια (Roundtable for Buildings). Η Ευρωπαϊκή Συμμαχία για το Καθαρό Υδρογόνο συστάθηκε τον Ιούλιο του 2020 για να στηρίξει τη μεγάλης κλίμακας ανάπτυξη τεχνολογιών καθαρού υδρογόνου έως το 2030. Φέρνει κοντά την παραγωγή ανανεώσιμου υδρογόνου και υδρογόνου χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών, τη ζήτηση της βιομηχανίας, τις μεταφορές, καθώς και τη μεταφορά και τη διανομή υδρογόνου. Τα μέλη του προέρχονται από τη βιομηχανία, τις δημόσιες αρχές, την κοινωνία των πολιτών και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη.

H ΔΕΠA Εμπορίας είναι επίσης μέλος του Ευρωπαϊκού Συνδέσμου Υδρογόνου (HYDROGEN EUROPE), συμμετέχοντας σε όλες τις σημαντικές ομάδες εργασίας (working groups) και παρακολουθώντας στενά τις εξελίξεις στον τομέα του υδρογόνου, βάζοντας τη δική της σφραγίδα στους ευρωπαϊκούς σχεδιασμούς που αναμένεται να επηρεάσουν άμεσα και τη χώρα μας τα επόμενα χρόνια.

Η ΔΕΠΑ Εμπορίας δημιούργησε οργανωτική μονάδα ανανεώσιμων αερίων με στόχο να επεκτείνει τις δραστηριότητές της σε εναλλακτικά και καθαρότερα καύσιμα και να γίνει ηγέτης στην ανάπτυξη λύσεων μηδενικών εκπομπών για την παραγωγή ενέργειας, αξιοποιώντας την πολυετή εμπειρία της στην αγορά φυσικού αερίου.


Σταθμός ανεφοδιασμού με υδρογόνο


Λόγω της αυξανόμενης σημασίας του υδρογόνου στο μελλοντικό ενεργειακό μείγμα της Ευρώπης, η ΔΕΠΑ Εμπορίας ενδιαφέρεται να αναπτύξει το απαραίτητο πλαίσιο και να δημιουργήσει επιχειρηματικές δράσεις για την εμπορευματοποίηση του υδρογόνου. Η χρήση του υδρογόνου ως καυσίμου στον τομέα των μεταφορών προσφέρει διάφορα οφέλη λόγω της αέριας μορφής του και του τρόπου διανομής του (ομοιότητες με ήδη υπάρχοντες σταθμούς ανεφοδιασμού/CNG).

Στα πλαίσια αυτά, η ΔΕΠΑ Εμπορίας συμμετέχει στο σχήμα (Consortium) του έργου LIFE GREENH2ORN που πρόσφατα εγκρίθηκε από τα αρμόδια όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.


LIFE GREENH2ORN

Το έργο LIFE GREENH2ORN είναι μια πρωτοποριακή πρωτοβουλία που στοχεύει στην προώθηση βιώσιμης αστικής κινητικότητας μέσω της ενσωμάτωσης τεχνολογιών πράσινου υδρογόνου. Με επίκεντρο την Κοζάνη, το έργο στοχεύει στην ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου σταθμού ανεφοδιασμού υδρογόνου (HRS) και στην υποστήριξη της ανάπτυξης ηλεκτρικών οχημάτων κυψελών καυσίμου (FCEVs) στην περιοχή.
Βασικά συστατικά του έργου περιλαμβάνουν την εγκατάσταση ενός ηλεκτρολύτη ισχύος 500 kW, ο οποίος θα παράγει πράσινο υδρογόνο χρησιμοποιώντας ανανεώσιμη ενέργεια μέσω PPA από τα φωτοβολταϊκά πάρκα της ΔΕΠΑ. Ο HRS θα έχει την ικανότητα να ανεφοδιάζει έναν ποικίλο στόλο οχημάτων, συμπεριλαμβανομένων δημοτικών λεωφορείων, απορριμματοφόρων και επιβατικών αυτοκινήτων με χωρητικότητα 200 kg H2/day. Αυτή η υποδομή θα μειώσει όχι μόνο τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου αλλά και θα αποτελέσει πρότυπο για άλλες πόλεις που επιδιώκουν τη μετάβαση σε καθαρότερες ενεργειακές λύσεις.

Η συνολική επένδυση για το έργο ανέρχεται περίπου σε 5,000,000 €, χρηματοδοτούμενο κατά 3,000,000 € από το πρόγραμμα LIFE. Ο ηλεκτρολύτης θα παράγει αρκετό υδρογόνο για να υποστηρίξει έναν στόλο που περιλαμβάνει:

  • ⁠4 απορριμματοφόρα για τον Δήμο Κοζάνης
  • ⁠2 αστικά λεωφορεία για τα ΚΤΕΛ Αστικών Κοζάνης
  • ⁠6 επιβατικά αυτοκίνητα για την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας
  • ⁠Επιπλέον οχήματα όπως βαρέα φορτηγά και ασθενοφόρα.

Η ΔΕΠΑ διαδραματίζει κρίσιμο ρόλο στο έργο LIFE GREENH2ORN παρέχοντας την απαραίτητη ανανεώσιμη ενέργεια μέσω των φωτοβολταϊκών της πάρκων και επενδύοντας στην υποδομή παραγωγής υδρογόνου μέσω ηλεκτρόλυσης. Αυτή η υποστήριξη εξασφαλίζει τη βιωσιμότητα του έργου και θέτει το προηγούμενο για μελλοντικές πρωτοβουλίες πράσινου υδρογόνου στην Ελλάδα.

Μετά την επιτυχή υλοποίηση, το έργο στοχεύει να επεκτείνει το σχέδιο βιώσιμης κινητικότητας σε άλλες περιοχές, προωθώντας τη διάδοση της χρήσης υδρογόνου στις αστικές μεταφορές. Το αναμενόμενο αποτέλεσμα είναι η σημαντική μείωση των αστικών εκπομπών και η καθιέρωση της Κοζάνης ως πρωτοπόρας πόλης στη μετάβαση σε πράσινη ενέργεια.


Βιομεθάνιο


Μια ολοκληρωμένη, αξιόπιστη παροχή ανανεώσιμων πηγών ενέργειας με ικανότητα παραγωγής αναγεννητικών καυσίμων, όπως το βιο-LNG και το βιο-CNG, είναι το κλειδί για τις προσπάθειες απανθρακοποίησης και ενεργειακής μετάβασης. Η ΔΕΠΑ Εμπορίας, μέσω του έργου βιομεθανίου, πρόκειται να αξιοποιήσει το πλεονέκτημα των πιο πράσινων τεχνολογιών και επίσης να ηγηθεί της αγοράς στην ελληνική περιφέρεια μέσω της διαδικασίας αναβάθμισης πλεοναζουσών ποσοτήτων ακατέργαστου βιοαερίου, τη μετατροπή του σε βιομεθάνιο υψηλής καθαρότητας και τέλος τη συμπίεση του σε βιο-CNG. Αυτό θα ανοίξει νέες ευκαιρίες στην αγορά για τα βιοκαύσιμα και θα ελαχιστοποιήσει τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις της ΔΕΠΑ Εμπορίας. Στόχος της ΔΕΠΑ Εμπορίας είναι να λειτουργεί ως διαχειριστής και παραγωγός βιομεθανίου. Προκειμένου η ΔΕΠΑ Εμπορίας να εξοικειωθεί περισσότερο με την τεχνολογία και να έχει όλα τα απαιτούμενα δεδομένα για την αξιολόγηση της δραστηριοποίησής της στον τομέα αυτό, προχώρησε στον σχεδιασμό και εφαρμογή πιλοτικού έργου αναβάθμισης βιοαερίου σε βιομεθάνιο, σε υφιστάμενη μονάδα βιοαερίου. Στα πλαίσια του πιλοτικού έργου βιομεθανίου, η ΔΕΠΑ Εμπορίας σχεδιάζει την αναβάθμιση του βιοαερίου σε βιομεθάνιο, τη μετέπειτα συμπίεση και αποθήκευσή του, με σκοπό την περαιτέρω εκμετάλλευσή του ως καύσιμο κίνησης (βιο-CNG) μέσω της διάθεσής του στα πρατήρια FISIKON ή και σε απομακρυσμένους από το δίκτυο φ.α. καταναλωτές και με δυνατότητα μελλοντικής έγχυσης στο δίκτυο αερίου.