Προκηρύξεις 2019

Ανοικτός Κοινοτικός Διαγωνισμός ΔΕΠΑ Αρ. 882/19/ΔΠ, σύμφωνα με την Οδηγία 2014/25/ΕΕ:
Ανάθεση Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου για την υποστήριξη κατασκευής πλοίου τροφοδοσίας LNG για ναυτιλιακή xρήση
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών : 20.03.2019 και ώρα 13.00 μ.μ
Παραλαβή Τευχών: έως 01.03.2019(δωρεάν)

Font Resize
Contrast