Προκηρύξεις 2020

 

Aνοικτού Διαγωνισμού ΔΕΠΑ 920/20/ΔΠ για την

«ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ της ΔΕΠΑ Α.Ε.».

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών : 26.06.2020 και ώρα 12.00 μ.μ

Αποσφράγιση Προσφορών 26.06.2020 και ώρα 12.30 μ.μ στα Κεντρικά Γραφεία της ΔΕΠΑ

Αποστολή  τευχών  έως 15/06/2020

 

Ανοικτός  Διαγωνισμός ΔΕΠΑ Αρ. 900/19/ΔΠ για την

«ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΡΑΤΗΡΙΩΝ CNG».

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών : 29.06.2020 και ώρα 12.00 μ.μ

Αποσφράγιση Προσφορών: 29.06.2020 και ώρα 12.30 μ.μ στα Κεντρικά Γραφεία της ΔΕΠΑ

Παραλαβή τευχών έως 12/06/2020

 

Ανοικτός Διαγωνισμός ΔΕΠΑ Αρ. 904/19ΔΠ για την

«Κατασκευή Υποδομών και Εγκατάσταση Εξοπλισμού Συμπίεσης-Διανομής Φυσικού Αερίου (CNG) σε υφιστάμενα και νέα Πρατήρια Υγρών Καυσίμων»

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών : 29.05.2020 και ώρα 12.00 μ.μ

Αποσφράγιση Προσφορών: 29.05.2020 και ώρα 12.30 μ.μ στα Κεντρικά Γραφεία της ΔΕΠΑ

Παραλαβή τευχών έως 15/05/2020

 

Ανοικτός Διαγωνισμός ΔΕΠΑ Αρ. 913/20/ΔΠ για την παροχή :

«ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ (CNG)  ΣΕ ΠΡΑΤΗΡΙΑ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ & ΔΟΚΙΜΩΝ (FAT) ΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ»

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών : 03.03.2020 και ώρα 12.00 μ.μ

Αποσφράγιση Προσφορών: 03.03.2020 και ώρα 12.30 μ.μ στα Κεντρικά Γραφεία της ΔΕΠΑ

Παραλαβή τευχών έως 24/02/2020

Font Resize
Contrast