Προκηρύξεις 2020

 

 

Ανοικτός Διαγωνισμός ΔΕΠΑ Αρ. 885/19/ΔΠ σύμφωνα με την Οδηγία 2014/25/ΕΕ για την προμήθεια :

« 7 CNG Semi – trailers 20’ & 40’ (Virtual Pipeline), of Type I cylinder construction ».

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών : 09.10.2020 και ώρα 12.00 μ.μ

Αποστολή  Τευχών σε ψηφιακή μορφή (pdf):  έως 23.09.2020

Ανοικτός Διαγωνισμός ΔΕΠΑ Αρ. 901/19/ΔΠ σύμφωνα με την Οδηγία 2014/25/ΕΕ για την προμήθεια :

«Τριών (3)  LNG semi trailers για σκοπούς τροφοδοσίας πλοίων και απομακρυσμένων καταναλωτών (βιομηχανιών, πόλεων)».

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών : 28.09.2020 και ώρα 14.00 μ.μ

Αποστολή  Τευχών σε ψηφιακή μορφή (pdf):  έως 11.09.2020

Ανοικτός Διαγωνισμός ΔΕΠΑ Αρ. 925/20/ΔΠ για την

«ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ (TRAILER) ΜΕ ΦΟΡΤΙΟ ΣΥΜΠΙΕΣΜΕΝΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ (CNG) ΜΕ ΡΥΜΟΥΛΚΑ (Tractors)».

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών : 22.09.2020 και ώρα 12.00 μ.μ

Αποσφράγιση Προσφορών 22.09.2020 και ώρα 12.30 μ.μ στα Κεντρικά Γραφεία της ΔΕΠΑ

Αποστολή  τευχών  έως 08/09/2020

Ανοικτός Διαγωνισμός ΔΕΠΑ Αρ. 930/20/ΔΠ σύμφωνα με την Οδηγία 2014/25/ΕΕ για την παροχή :

«Υπηρεσιών Λειτουργικής  Υποστήριξης της ΔΕΠΑ Α.Ε. ».

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών : 27.08.2020 και ώρα 12.00 μ.μ

Αποστολή  Τευχών σε ψηφιακή μορφή (pdf):  έως 10.08.2020

Ανοικτός Διαγωνισμός ΔΕΠΑ Αρ. 929/20/ΔΠ σύμφωνα με την Οδηγία 2014/25/ΕΕ για την παροχή :

«Υπηρεσιών Διοικητικής-Οικονομικής Υποστήριξης της ΔΕΠΑ Α.Ε ».

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών : 26.08.2020 και ώρα 12.00 μ.μ

Αποστολή  Τευχών σε ψηφιακή μορφή (pdf):  έως 08.08.2020

Aνοικτού Διαγωνισμού ΔΕΠΑ 926/20/ΔΠ για την

«ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ της ΔΕΠΑ Α.Ε.».

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών : 20.08.2020 και ώρα 12.00 μ.μ

Αποσφράγιση Προσφορών 20.08.2020 και ώρα 12.30 μ.μ στα Κεντρικά Γραφεία της ΔΕΠΑ

Αποστολή  τευχών  έως 31/07/2020

Aνοικτού Διαγωνισμού ΔΕΠΑ 920/20/ΔΠ για την

«ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ της ΔΕΠΑ Α.Ε.».

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών : 26.06.2020 και ώρα 12.00 μ.μ

Αποσφράγιση Προσφορών 26.06.2020 και ώρα 12.30 μ.μ στα Κεντρικά Γραφεία της ΔΕΠΑ

Αποστολή  τευχών  έως 15/06/2020

Ανοικτός  Διαγωνισμός ΔΕΠΑ Αρ. 900/19/ΔΠ για την

«ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΡΑΤΗΡΙΩΝ CNG».

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών : 29.06.2020 και ώρα 12.00 μ.μ

Αποσφράγιση Προσφορών: 29.06.2020 και ώρα 12.30 μ.μ στα Κεντρικά Γραφεία της ΔΕΠΑ

Παραλαβή τευχών έως 12/06/2020

Ανοικτός Διαγωνισμός ΔΕΠΑ Αρ. 904/19ΔΠ για την

«Κατασκευή Υποδομών και Εγκατάσταση Εξοπλισμού Συμπίεσης-Διανομής Φυσικού Αερίου (CNG) σε υφιστάμενα και νέα Πρατήρια Υγρών Καυσίμων»

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών : 29.05.2020 και ώρα 12.00 μ.μ

Αποσφράγιση Προσφορών: 29.05.2020 και ώρα 12.30 μ.μ στα Κεντρικά Γραφεία της ΔΕΠΑ

Παραλαβή τευχών έως 15/05/2020

Ανοικτός Διαγωνισμός ΔΕΠΑ Αρ. 913/20/ΔΠ για την παροχή :

«ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ (CNG)  ΣΕ ΠΡΑΤΗΡΙΑ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ & ΔΟΚΙΜΩΝ (FAT) ΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ»

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών : 03.03.2020 και ώρα 12.00 μ.μ

Αποσφράγιση Προσφορών: 03.03.2020 και ώρα 12.30 μ.μ στα Κεντρικά Γραφεία της ΔΕΠΑ

Παραλαβή τευχών έως 24/02/2020

Font Resize
Contrast