Το έργο

Η κατασκευή του κεντρικού αγωγού Φυσικού Αερίου μήκους 511 χιλιομέτρων από τα σύνορα Ελλάδας-Βουλγαρίας έως την Αττική την περίοδο 1993-1995 στάθηκε αφορμή για τη διενέργεια ανασκαφών που έφεραν στο φως σημαντικά ευρήματα και αποκάλυψαν άγνωστες αρχαιολογικές θέσεις. Τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν αναδεικνύουν νέες και ενδιαφέρουσες πτυχές της πολιτιστικής δραστηριότητας και της ιστορικής εξέλιξης της χώρας.

Τα ανασκαφικά ευρήματα, όπως αγγεία, ειδώλια, γλυπτά, ταφικά κτερίσματα, επιτύμβιες στήλες και χρηστικά αντικείμενα, καλύπτουν ένα ευρύ χρονικό φάσμα από τη μυκηναϊκή έως τη βυζαντινή εποχή, συνθέτοντας μια γοητευτική εικόνα που εμπλουτίζει τις γνώσεις μας και διαφυλάσσει την ιστορική μνήμη.

Με στόχο την προστασία, συντήρηση, ανάδειξη και προβολή της πολιτιστικής μας κληρονομίας, η ΔΕΠΑ αντιμετώπισε την αρχαιολογική έρευνα ως πολύτιμο και αναπόσπαστο στοιχείο της συνολικής διάστασης του έργου, προσφέροντας σχετική υποστήριξη για την εκτέλεση των ανασκαφικών δραστηριοτήτων.