zoom outzoom in  μέγεθος γραμματοσειράς

>> Ο ITGI Συγκεντρώνει τα Μεγαλύτερα Οφέλη για την Ελληνική Οικονομία, Σύμφωνα με Μελέτη του ΙΕΝΕ
13/01/2012

Ο αγωγός ITGI διασφαλίζει την επιδιωκόμενη από την Ευρωπαϊκή Ένωση διαφοροποίηση στην ενεργειακή τροφοδοσία της Ευρώπης. Ταυτόχρονα, είναι το πιο ώριμο έργο, από την άποψη, της αδειοδότησης, της χρηματοδότησης από ευρωπαϊκά προγράμματα και τραπεζικά ιδρύματα, ενώ παρέχει και την μέγιστη προστιθέμενη αξία στην ελληνική οικονομία, καθώς και τις περισσότερες θέσεις εργασίας.

Στο συμπέρασμα αυτό καταλήγει μελέτη που ολοκλήρωσε το Ινστιτούτο Ενέργειας Νοτιοανατολικής Ευρώπης (ΙΕΝΕ), με αντικείμενο, τη διερεύνηση των ωφελειών που συνεπάγονται οι αγωγοί του Νοτίου Διαδρόμου οι οποίοι σχεδιάζεται να διέλθουν από την Ελλάδα, ήτοι, ο ITGI, οTAP και ο South Stream. Για τη σύγκριση των τριών αυτών αγωγών η μελέτη χρησιμοποίησε 15 κριτήρια, σχετικά με τη δυνατότητα άμεσης υλοποίησης, την οικονομική βιωσιμότητα τους και την προστιθέμενη αξία για τη χώρα.

Ο  South Stream, η μελέτη εκτιμά, ότι είναι ένα έργο που δεν διασφαλίζει διαφοροποίηση στις πηγές ενέργειας αλλά μόνον στην διαδρομή προς την Ευρώπη και επιπλέον παρουσιάζει ελάχιστη ενημέρωση για την εξέλιξη του όλου έργου.

Ο TAP υποστηρίζεται από μεγάλες ενεργειακές εταιρείες και συνεπώς έχει ισχυρούς χρηματοοικονομικούς πόρους για την υλοποίησή του. Παρέχει περίπου ισοδύναμα αποτελέσματα σε θέσεις εργασίας και επενδυτικά κεφάλαια με τονITGI κατά την φάση κατασκευής. Παρ’ όλα αυτά, από τον σχεδιασμό του ο TAPαντιμετωπίζει την Ελλάδα μόνο ως χώρα διέλευσης, ενώ ο σχεδιασμός του ITGIπροβλέπει και την υλοποίηση επενδύσεων στην Δ. Ελλάδα παρέχοντας σημαντικά αναπτυξιακά πλεονεκτήματα κατά την διάρκεια της λειτουργίας του.

Πιο συγκεκριμένα, ο ITGI αναδεικνύεται ως η πιο επιθυμητή προοπτική σε περιφερειακό επίπεδο. Για μεν την Ελλάδα, συνεπάγεται σημαντικές επενδύσεις σε τοπικό επίπεδο και ασφάλεια στην ενεργειακή τροφοδοσία, καθώς θα διοχετεύει ένα μέρος του φυσικού αερίου από την Κασπία στην ελληνική αγορά, διασφαλίζοντας, παράλληλα, και τη λειτουργία της ΕΠΑ Ηπείρου και Δυτικής Μακεδονίας. Από περιφερειακής απόψεως, ο ITGI διασφαλίζει τη διαφοροποίηση της ενεργειακής τροφοδοσίας της ευρύτερης περιοχής ενδυναμώνοντας την περιφερειακή ενεργειακή ασφάλεια, διευκολύνοντας τη συνεργασία και αποτελεί την αιχμή του δόρατος για την ανάπτυξη περιφερειακής αγοράς φυσικού αερίου, διασφαλίζοντας την προμήθεια επαρκών ποσοτήτων και την αδιάλειπτη ροή φυσικού αερίου. «Κλειδί» της προοπτικής αυτής αποτελεί και ο ελληνο-βουλγαρικός αγωγός IGB, ο οποίος στην ουσία είναι μέρος του συστήματος ITGI και βρίσκεται και αυτός σε προχωρημένο στάδιο ανάπτυξης.

Στα πλεονεκτήματα, επίσης, του ITGI, συγκαταλέγονται, η εξασφαλισμένη, ήδη, αδειοδότηση, η ελαχιστοποίηση του πολιτικού και οικονομικού ρίσκου, η σχεδιαστική του επάρκεια και η διασφαλισμένη χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ήδη, σημαντικό τμήμα της χερσαίας υποδομής λειτουργεί και απομένει να κατασκευασθεί ο κυρίως αγωγός προς την Δυτική Ελλάδα και το υποθαλάσσιο τμήμα, ως την Ιταλία.

Σε αντίθεση με τους άλλους αγωγούς, σύμφωνα με τη μελέτη του ΙΕΝΕ, ο ITGIέχει εξασφαλίσει την αμέριστη υποστήριξη και τη συνεργασία των κυβερνήσεων, της Τουρκίας, της Βουλγαρίας, της Ελλάδας και της Ιταλίας.

Σε ό,τι αφορά τα οικονομικά οφέλη για την ελληνική οικονομία, στη φάση της κατασκευής του ITGI εκτιμάται ότι θα απασχοληθούν 10.563 άτομα, έναντι 9.054 του TAP, με τη μέγιστη προστιθέμενη αξία για τη χώρα να υπολογίζεται σε 432.474.750 εκατ. ευρώ, έναντι 370.692.643 εκατ. ευρώ από τον TAP.

Στη φάση της 25ετούς προβλεπόμενης λειτουργίας του έργου, η συμβολή τουITGI κρίνεται ως κεφαλαιώδους σημασίας για την ελληνική οικονομία, διότι θα υπάρχουν συνεχείς επενδύσεις, που προϋπολογίζονται ότι θα φθάσουν τα 150 εκατ. ευρώ, καθώς και η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, που θα φθάσουν τις περίπου 900, συμπεριλαμβανομένης και της ΕΠΑ Ηπείρου και Δυτικής Μακεδονίας. Σε αντίθεση, τα αντίστοιχα οφέλη από τη λειτουργία του TAP είναι σχεδόν μηδενικά.

Συμπερασματικά, ο ITGI είναι αποδεκτός ως το πιο ώριμο σύστημα αγωγών, έτοιμο να μεταφέρει φυσικό αέριο από την περιοχή της Κασπίας στις ευρωπαϊκές αγορές, διατηρώντας την ενεργειακή τροφοδοσία σε ανταγωνιστικές τιμές με αδιάλειπτη ροή και συμβάλλοντας σημαντικά στην ενεργειακή ασφάλεια.

www.iene.gr
Δείτε την μελέτη εδώ: http://www.iene.gr/page.asp?pid=1551&lng=1

Επιστροφή