Δημόσια Επιχείρηση Αερίου Α.Ε. - ΚΕΝΤΡΟ ΤΥΠΟΥ - ΝΕΑ - Νέα - Υποβολή Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για το Χερσαίο Τμήμα του Αγωγού Φυσικού Αερίου ΠΟΣΕΙΔΩΝ