Τιμή Φυσικού αερίου Για Κίνηση Οχημάτων ΙΧ στα πρατήρια Ανθούσας και Άνω Λιοσίων: 0,889 €/kg

Η τιμή ισχύει από 18/09/2018 έως 25/09/2018

Όλα όσα πρέπει να ξέρετε για

φυσικό αέριο

Η αποδοτικότητα μπορεί να αυξηθεί μέχρι και 60%, με τη χρήση φυσικού αερίου για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας