Δημόσια Επιχείρηση Αερίου Α.Ε. - ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ - ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ - Interconnector Greece Bulgaria AD (ICGB AD) 
zoom outzoom in  μέγεθος γραμματοσειράς

ICGB AD

Η εταιρεία Interconnector Greece Bulgaria AD (ICGB AD) ιδρύθηκε τον Ιανουάριο του 2011. Στην εταιρεία συμμετέχουν ισοµερώς η Ελληνική Εταιρεία ΥΑΦΑ ΠΟΣΕΙΔΩΝ και η Βουλγαρική κρατική Εταιρεία BULGARIAN ENERGY HOLDING EAD (BEH EAD). Στην Εταιρεία ΥΑΦΑ ΠΟΣΕΙΔΩΝ συμμετέχουν ισομερώς η ΔΕΠΑ και η ιταλική EDISON.
 
Η εταιρεία είναι υπεύθυνη για την μελέτη και κατασκευή του νέου αγωγού διασύνδεσης μεταξύ της Ελλάδας και της Βουλγαρίας (IGB), δίνοντας στη Βουλγαρία και σε άλλες χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης τη δυνατότητα πρόσβασης σε νέες πηγές προμήθειας φυσικού αερίου. Ο αγωγός θα έχει ως σημείο εκκίνησης την Κομοτηνή και θα καταλήγει στην Stara Zagora της Βουλγαρίας.
 
Με βάση το ισχύον χρονοδιάγραμμα, η κατασκευή του έργου προγραμματίζεται να ξεκινήσει το δεύτερο εξάμηνο του 2016, ενώ η έναρξη λειτουργίας του προσδιορίζεται για τις αρχές του δεύτερου εξαμήνου του 2018. Η Τελική Επενδυτική Απόφαση ελήφθη στις 10 Δεκεμβρίου 2015.

 

Ο διαδικτυακός τόπος της εταιρείας είναι: www.icgb.eu