Δημόσια Επιχείρηση Αερίου Α.Ε. - ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ - ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ - IGI Poseidon S.A. (Υποθαλάσσιος Αγωγός Φυσικού Αερίου Ελλάδας – Ιταλίας / ΥΑΦΑ ΠΟΣΕΙΔΩΝ Α.Ε.) 
zoom outzoom in  μέγεθος γραμματοσειράς

IGI Poseidon S.A.

IGI Poseidon
Η εταιρεία IGI Poseidon S.A. (Υποθαλάσσιος Αγωγός Φυσικού Αερίου Ελλάδας – Ιταλίας / ΥΑΦΑ ΠΟΣΕΙΔΩΝ Α.Ε.) ιδρύθηκε το 2008. Στην Εταιρεία ΥΑΦΑ ΠΟΣΕΙΔΩΝ συμμετέχουν ισομερώς η ΔΕΠΑ και η ιταλική EDISON.
 
Η εν λόγω εταιρεία είναι υπεύθυνη για τη μελέτη, την κατασκευή και τη λειτουργία του υποθαλάσσιου διασυνδετήριου αγωγού φυσικού αερίου Ελλάδας-Ιταλίας (IGI Poseidon) καθώς και του αγωγού Eastern Mediterranean Pipeline (East Med).
 
Επίσης η εταιρεία συμμετέχει ως μέτοχος με ποσοστό 50% στο έργο του Ελληνο-Βουλγαρικού Διασυνδετήριου Αγωγού (IGB) – βλέπε σχετική ενότητα.
 
Ο διαδικτυακός  τόπος της εταιρείας είναι: www.igi-poseidon.com.