Δημόσια Επιχείρηση Αερίου Α.Ε. - ΚΕΝΤΡΟ ΤΥΠΟΥ - ΝΕΑ - 
zoom outzoom in  μέγεθος γραμματοσειράς

Ανακοίνωση πρόθεσης δέσμευσης δυναμικότητας στο σημείο εισόδου Κήποι

Κατ’ εφαρμογή συγκεκριμένης δέσμευσης που έχει αναλάβει η ΔΕΠΑ ενώπιον της Επιτροπής Ανταγωνισμού (υπ’ αριθ. 7 δέσμευση, όπως αυτή τροποποιήθηκε διά της υπ’ αριθ. 631/2016 απόφασης της Επιτροπής Ανταγωνισμού και ισχύει), η ΔΕΠΑ ανακοινώνει με την παρούσα την πρόθεση της να δεσμεύει για κάθε ημέρα του χρονικού διαστήματος από 19/02/2019 έως και 28/02/2019 τυχόν μη δεσμευμένη από τρίτο Χρήστη Δυναμικότητα Παράδοσης στο Σημείο Εισόδου ‘ΚΗΠΟΙ’, μέχρι κατ’ ανώτατο όριο τις 48.592.292 KWh/Ημέρα, από το σύνολο της δυναμικότητας (48.592.292 KWh/Ημέρα) του συγκεκριμένου Σημείου Εισόδου

Κατ’ εφαρμογή συγκεκριμένης δέσμευσης που έχει αναλάβει η ΔΕΠΑ ενώπιον της Επιτροπής Ανταγωνισμού (υπ’ αριθ. 7 δέσμευση, όπως αυτή τροποποιήθηκε διά της υπ’ αριθ. 631/2016 απόφασης της Επιτροπής Ανταγωνισμού και ισχύει), η ΔΕΠΑ ανακοινώνει με την παρούσα την πρόθεση της να δεσμεύει για κάθε ημέρα του χρονικού διαστήματος από 08/01/2019 έως και 31/01/2019 τυχόν μη δεσμευμένη από τρίτο Χρήστη δυναμικότητα παράδοσης στο Σημείο Εισόδου ‘ΚΗΠΟΙ’ μέχρι κατ’ ανώτατο όριο τις 36.000.000 KWh/Ημέρα από το σύνολο της δυναμικότητας (48.592.292 KWh/Ημέρα) του συγκεκριμένου Σημείου Εισόδου.

 Κατ’ εφαρμογή συγκεκριμένης δέσμευσης που έχει αναλάβει η ΔΕΠΑ ενώπιον της Επιτροπής Ανταγωνισμού (υπ’ αριθ. 7 δέσμευση, όπως αυτή τροποποιήθηκε διά της υπ’ αριθ. 631/2016 απόφασης της Επιτροπής Ανταγωνισμού και ισχύει), η ΔΕΠΑ ανακοινώνει με την παρούσα την πρόθεση της να δεσμεύει για κάθε ημέρα του χρονικού διαστήματος από 02/12/2018 έως και 31/12/2018 τυχόν μη δεσμευμένη από τρίτο Χρήστη δυναμικότητα παράδοσης στο Σημείο Εισόδου ‘ΚΗΠΟΙ’ μέχρι κατ’ ανώτατο όριο τις 36.000.000 KWh/Ημέρα από το σύνολο της δυναμικότητας (48.592.292 KWh/Ημέρα) του συγκεκριμένου Σημείου Εισόδου.