Δημόσια Επιχείρηση Αερίου Α.Ε. - ΚΕΝΤΡΟ ΤΥΠΟΥ - ΝΕΑ - 
zoom outzoom in  μέγεθος γραμματοσειράς

Ανακοίνωση πρόθεσης δέσμευσης δυναμικότητας στο σημείο εισόδου Σιδηρόκαστρο

Κατ’ εφαρμογή συγκεκριμένης δέσμευσης που έχει αναλάβει η ΔΕΠΑ ενώπιον της Ελληνικής Επιτροπής Ανταγωνισμού, η ΔΕΠΑ ανακοινώνει με την παρούσα την πρόθεση της να χρησιμοποιήσει για λόγους κάλυψης προβλεπόμενης αιχμιακής ζήτησης για το χρονικό διάστημα από 01.12.2016 έως 01.01.2017 τυχόν μη δεσμευμένη από άλλον Χρήστη δυναμικότητα παράδοσης φ.α. στο σημείο εισόδου Σιδηρόκαστρο μέχρι τις 120.000 MWh.