Δημόσια Επιχείρηση Αερίου Α.Ε. - ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ - ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ - Ηλεκτρονική Δημοπρασία για την Προμήθεια Φυσικού Αερίου - Προσεχείς Δημοπρασίες 
zoom outzoom in  μέγεθος γραμματοσειράς

Yπηρεσίες Διακίνησης για το έτος 2017

Σας πληροφορούμε ότι οι υπηρεσίες ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ φυσικού αερίου, δηλαδή συνδυασμένης μεταφοράς και διανομής από το Ειδικό Σημείο Δηλώσεων (ΕΣΔ) ως την εγκατάστασή σας, θα συνεχίσουν να σας παρέχονται από τη ΔΕΠΑ, εφόσον προμηθευτείτε αέριο από τη ΔΕΠΑ για το 2017 στο ΕΣΔ και επιθυμείτε τέτοιες συμπληρωματικές υπηρεσίες. Για τις νέες αυτές συμβάσεις, παρακαλείσθε να επικοινωνείτε με τους κ. Γιώργο Γαλανόπουλο, τηλ. 210 2701163, E-mail: g.galanopoulos@depa.gr και την κα. Αλεξία Κοροντζή, τηλ. 210 2701150, E-mail a.korontzi@depa.gr .

Σας πληροφορούμε ότι οι υπηρεσίες ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ φυσικού αερίου, δηλαδή συνδυασμένης μεταφοράς και διανομής από το Ειδικό Σημείο Δηλώσεων (ΕΣΔ) ως την εγκατάστασή σας, θα συνεχίσουν να σας παρέχονται από τη ΔΕΠΑ, εφόσον προμηθευτείτε αέριο από τη ΔΕΠΑ για το 2018 στο ΕΣΔ και επιθυμείτε τέτοιες συμπληρωματικές υπηρεσίες. Για τις νέες αυτές συμβάσεις, παρακαλείσθε να επικοινωνείτε με τον κ. Γιώργο Γαλανόπουλο, τηλ. 210 2701163, E-mail: g.galanopoulos@depa.gr

 

Δικαιολογητικά Συμμετοχής στις Δημοπρασίες (Αλλαγή Διαδικασίας από 01/06/2017)

Σας ενημερώνουμε ότι, από την επόμενη Τριμηνιαία Δημοπρασία Νο.020 και εφεξής τροποποιείται ο τρόπος κατάθεσης των δικαιολογητικών συμμετοχής από τους συμμετέχοντες προς τη ΔΕΠΑ, με απώτερο σκοπό την τυποποίηση της σχετικής διαδικασίας και τη διευκόλυνση των συμμετεχόντων. Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.
 

Προσεχείς Δημοπρασίες

10/09/2018

Η ημερομηνία διεξαγωγής της τέταρτης τριμηνιαίας ηλεκτρονικής δημοπρασίας για το έτος 2018 προγραμματίζεται για την Τρίτη 25/09/2018.

 

Αρχείο Ανακοινώσεων 

06/06/2018
Η ημερομηνία διεξαγωγής της τρίτης τριμηνιαίας ηλεκτρονικής δημοπρασίας για το έτος 2018 προγραμματίζεται για την Τρίτη 26/06/2018.
21/03/2018
Η ημερομηνία διεξαγωγής της δεύτερης τριμηνιαίας ηλεκτρονικής δημοπρασίας για το έτος 2018 προγραμματίζεται για την Τρίτη 27/03/2018.
08/12/2017
Η ημερομηνία διεξαγωγής της πρώτης τριμηνιαίας ηλεκτρονικής δημοπρασίας για το έτος 2018 προγραμματίζεται για τη Δευτέρα 18/12/2017.
13/11/2017
Η ημερομηνία διεξαγωγής της τέταρτης ετήσιας ηλεκτρονικής δημοπρασίας για το έτος 2018 προγραμματίζεται για την Πέμπτη 30/11/2017.
18/09/2017
Η ημερομηνία διεξαγωγής της τέταρτης τριμηνιαίας ηλεκτρονικής δημοπρασίας για το έτος 2017 μετατίθεται για την Τρίτη 26/09/2017.
07/09/2017
Η ημερομηνία διεξαγωγής της τέταρτης τριμηνιαίας ηλεκτρονικής δημοπρασίας για το έτος 2017 προγραμματίζεται για την Παρασκευή 22/09/2017.
29/05/2017
Η ημερομηνία διεξαγωγής της τρίτης τριμηνιαίας ηλεκτρονικής δημοπρασίας για το έτος 2017 προγραμματίζεται για την Πέμπτη 15/06/2017.
28/02/2017
Η ημερομηνία διεξαγωγής της δεύτερης τριμηνιαίας ηλεκτρονικής δημοπρασίας για το έτος 2017 προγραμματίζεται για την Τρίτη 14/03/2017.
25/11/2016
Η ημερομηνία διεξαγωγής της πρώτης τριμηνιαίας ηλεκτρονικής δημοπρασίας για το έτος 2017 προγραμματίζεται για την Τρίτη 13/12/2016.
03/11/2016
Σε συνέχεια σχετικής απόφασης της Επιτροπής Ανταγωνισμού, κατόπιν σχετικού αιτήματος της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας, η Ετήσια Δημοπρασία ΔΕΠΑ Νο. 003 για το έτος 2017 αναβάλλεται εκ νέου και θα πραγματοποιηθεί στις 18 Νοεμβρίου 2016. Λεπτομέρειες που αφορούν τη διαδικασία και τους κανόνες που θα διέπουν την εν λόγω δημοπρασία θα αναρτηθούν το προσεχές διάστημα, στην επίσημη ιστοσελίδα της ΔΕΠΑ
19/10/2016
Η Ετήσια Δημοπρασία ΔΕΠΑ Νο. 003 για το έτος 2017 αναβάλλεται εκτάκτως και θα πραγματοποιηθεί στις 8 Νοεμβρίου 2016. Λεπτομέρειες που αφορούν τη διαδικασία και τους κανόνες που θα διέπουν την εν λόγω δημοπρασία θα αναρτηθούν στο προσεχές διάστημα, στην επίσημη ιστοσελίδα της ΔΕΠΑ.
05/10/2016
Η Ετήσια Δημοπρασία ΔΕΠΑ Νο. 003 για το έτος 2017 θα πραγματοποιηθεί στις 14 Οκτωβρίου 2016. Λεπτομέρειες που αφορούν τη διαδικασία και τους κανόνες που θα διέπουν την εν λόγω δημοπρασία θα αναρτηθούν στο προσεχές διάστημα, στην επίσημη ιστοσελίδα της ΔΕΠΑ.
10/10/2016
Η Ετήσια Δημοπρασία ΔΕΠΑ Νο. 003 για το έτος 2017 αναβάλλεται εκτάκτως και θα πραγματοποιηθεί στις 20 Οκτωβρίου 2016. Λεπτομέρειες που αφορούν τη διαδικασία και τους κανόνες που θα διέπουν την εν λόγω δημοπρασία θα αναρτηθούν στο προσεχές διάστημα, στην επίσημη ιστοσελίδα της ΔΕΠΑ.
17/10/2016
H οριστική τιμή του 4ου τριμήνου του 2016, αναφορικά με την Ετήσια Δημοπρασία Νο.002 και την Τριμηνιαία Δημοπρασία Νο.017, θα ανακοινωθεί στις 20 Οκτωβρίου 2016 λόγω καθυστερημένης δημοσίευσης της τιμής ενός εκ των δεικτών που λαμβάνουν μέρος στον προσδιορισμό της τιμής.