Δημόσια Επιχείρηση Αερίου Α.Ε. - ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ - ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ - Ηλεκτρονική Δημοπρασία για την Προμήθεια Φυσικού Αερίου - Προσεχείς Δημοπρασίες 
zoom outzoom in  μέγεθος γραμματοσειράς

Προσεχείς Δημοπρασίες

Σας πληροφορούμε ότι οι υπηρεσίες ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ φυσικού αερίου, δηλαδή συνδυασμένης μεταφοράς και διανομής από το Ειδικό Σημείο Δηλώσεων (ΕΣΔ) ως την εγκατάστασή σας, θα συνεχίσουν να σας παρέχονται από τη ΔΕΠΑ, εφόσον προμηθευτείτε αέριο από τη ΔΕΠΑ για το 2017 στο ΕΣΔ και επιθυμείτε τέτοιες συμπληρωματικές υπηρεσίες. Για τις νέες αυτές συμβάσεις, παρακαλείσθε να επικοινωνείτε με τους κ. Γιώργο Γαλανόπουλο, τηλ. 210 2701163, E-mail: g.galanopoulos@depa.gr και την κα. Αλεξία Κοροντζή, τηλ. 210 2701150, E-mail a.korontzi@depa.gr .

04/12/2018

Η ημερομηνία διεξαγωγής της πρώτης τριμηνιαίας ηλεκτρονικής δημοπρασίας για το έτος 2019 προγραμματίζεται για την Πέμπτη 20/12/2018.

Δικαιολογητικά Συμμετοχής στις Δημοπρασίες

Tροποποίηση στη διαδικασία ανάρτησης των δικαιολογητικών

Οι νέοι ενδιαφερόμενοι δύναται να εκπαιδευτούν τηλεφωνικά σε εικονική ανάρτηση δικαιολογητικών πριν από την προθεσμία της κανονικής υποβολής δικαιολογητικών κάθε διαγωνισμού, για το σκοπό αυτό θα πρέπει να επικοινωνήσουν έγκαιρα με το τμήμα υποστήριξης της cosmoONE στα παρακάτω στοιχεία επικοινωνίας:
Τηλ: 801 11 15500
Τηλ: 210 2723360
Φαξ: 2102723820
 
Διαδικασία ηλεκτρονικής Ανάρτησης/υποβολής Δικαιολογητικών Συμμετοχής Ηλεκτρονικής Δημοπρασίας για διάθεση ποσοτήτων Φ.Α.
Οι συμμετέχοντες, κατόπιν χρήσης των κωδικών πρόσβασης τους στην εφαρμογή θα πρέπει να ακολουθήσουν τα παρακάτω βήματα:
1.    Επισκεφθείτε τη σελίδα http://www.cosmo-one.gr και πατήστε στο “LOGΙΝ”.
2.    Στην επιλογή “Marketsite” πατήστε “LOGIN”, συνδεθείτε με τους κωδικούς σας και επιλέξτε την εφαρμογή “sourceONE”.
3.    Επιλέξτε την εφαρμογή “tenderONE”.
4.    Επιλέξτε από το μενού “Εφαρμογή” ->“Δημόσια”  -> “Σε εξέλιξη”
5.    Στην λίστα που εμφανίζεται επιλέξτε το διαγωνισμό που είναι διαθέσιμος σε εσάς.
6.    Με την επιλογή του, θα μεταφερθείτε στην σελίδα λεπτομερειών του διαγωνισμού.
7.    Πατήστε το κουμπί “Απάντηση” προκειμένου να ξεκινήσετε να ανεβάζετε τα δικαιολογητικά σας.
 
  • Επίσης συμπληρωματικό ενημερωτικό υλικό σχετικά με την διεξαγωγή των Ηλεκτρονικών Δημοπρασιών της ΔΕΠΑ υπάρχει στο περιβάλλον ηλεκτρονικής εκπαίδευσης της Αμερικανικής Ηλεκτρονικής Δημοπρασίας.
 
Αναλυτικότερα περιέχονται :
  • Συνήθεις Ερωτήσεις και Απαντήσεις
  • Χρήσιμες συμβουλές συμμετοχής στις Ηλεκτρονικές Δημοπρασίες
 
 
 

Αρχείο Ανακοινώσεων 

23/11/2018
Η ημερομηνία διεξαγωγής της πέμπτης ετήσιας ηλεκτρονικής δημοπρασίας για το έτος 2019 προγραμματίζεται για την Τρίτη 04/12/2018.
17/09/2018
Η ημερομηνία διεξαγωγής της τέταρτης τριμηνιαίας ηλεκτρονικής δημοπρασίας για το έτος 2018 προγραμματίζεται για την Τρίτη 25/09/2018.
06/06/2018
Η ημερομηνία διεξαγωγής της τρίτης τριμηνιαίας ηλεκτρονικής δημοπρασίας για το έτος 2018 προγραμματίζεται για την Τρίτη 26/06/2018.
21/03/2018
Η ημερομηνία διεξαγωγής της δεύτερης τριμηνιαίας ηλεκτρονικής δημοπρασίας για το έτος 2018 προγραμματίζεται για την Τρίτη 27/03/2018.
08/12/2017
Η ημερομηνία διεξαγωγής της πρώτης τριμηνιαίας ηλεκτρονικής δημοπρασίας για το έτος 2018 προγραμματίζεται για τη Δευτέρα 18/12/2017.
13/11/2017
Η ημερομηνία διεξαγωγής της τέταρτης ετήσιας ηλεκτρονικής δημοπρασίας για το έτος 2018 προγραμματίζεται για την Πέμπτη 30/11/2017.
18/09/2017
Η ημερομηνία διεξαγωγής της τέταρτης τριμηνιαίας ηλεκτρονικής δημοπρασίας για το έτος 2017 μετατίθεται για την Τρίτη 26/09/2017.
07/09/2017
Η ημερομηνία διεξαγωγής της τέταρτης τριμηνιαίας ηλεκτρονικής δημοπρασίας για το έτος 2017 προγραμματίζεται για την Παρασκευή 22/09/2017.
29/05/2017
Η ημερομηνία διεξαγωγής της τρίτης τριμηνιαίας ηλεκτρονικής δημοπρασίας για το έτος 2017 προγραμματίζεται για την Πέμπτη 15/06/2017.
28/02/2017
Η ημερομηνία διεξαγωγής της δεύτερης τριμηνιαίας ηλεκτρονικής δημοπρασίας για το έτος 2017 προγραμματίζεται για την Τρίτη 14/03/2017.
25/11/2016
Η ημερομηνία διεξαγωγής της πρώτης τριμηνιαίας ηλεκτρονικής δημοπρασίας για το έτος 2017 προγραμματίζεται για την Τρίτη 13/12/2016.
03/11/2016
Σε συνέχεια σχετικής απόφασης της Επιτροπής Ανταγωνισμού, κατόπιν σχετικού αιτήματος της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας, η Ετήσια Δημοπρασία ΔΕΠΑ Νο. 003 για το έτος 2017 αναβάλλεται εκ νέου και θα πραγματοποιηθεί στις 18 Νοεμβρίου 2016. Λεπτομέρειες που αφορούν τη διαδικασία και τους κανόνες που θα διέπουν την εν λόγω δημοπρασία θα αναρτηθούν το προσεχές διάστημα, στην επίσημη ιστοσελίδα της ΔΕΠΑ
19/10/2016
Η Ετήσια Δημοπρασία ΔΕΠΑ Νο. 003 για το έτος 2017 αναβάλλεται εκτάκτως και θα πραγματοποιηθεί στις 8 Νοεμβρίου 2016. Λεπτομέρειες που αφορούν τη διαδικασία και τους κανόνες που θα διέπουν την εν λόγω δημοπρασία θα αναρτηθούν στο προσεχές διάστημα, στην επίσημη ιστοσελίδα της ΔΕΠΑ.
05/10/2016
Η Ετήσια Δημοπρασία ΔΕΠΑ Νο. 003 για το έτος 2017 θα πραγματοποιηθεί στις 14 Οκτωβρίου 2016. Λεπτομέρειες που αφορούν τη διαδικασία και τους κανόνες που θα διέπουν την εν λόγω δημοπρασία θα αναρτηθούν στο προσεχές διάστημα, στην επίσημη ιστοσελίδα της ΔΕΠΑ.
10/10/2016
Η Ετήσια Δημοπρασία ΔΕΠΑ Νο. 003 για το έτος 2017 αναβάλλεται εκτάκτως και θα πραγματοποιηθεί στις 20 Οκτωβρίου 2016. Λεπτομέρειες που αφορούν τη διαδικασία και τους κανόνες που θα διέπουν την εν λόγω δημοπρασία θα αναρτηθούν στο προσεχές διάστημα, στην επίσημη ιστοσελίδα της ΔΕΠΑ.
17/10/2016
H οριστική τιμή του 4ου τριμήνου του 2016, αναφορικά με την Ετήσια Δημοπρασία Νο.002 και την Τριμηνιαία Δημοπρασία Νο.017, θα ανακοινωθεί στις 20 Οκτωβρίου 2016 λόγω καθυστερημένης δημοσίευσης της τιμής ενός εκ των δεικτών που λαμβάνουν μέρος στον προσδιορισμό της τιμής.