Δημόσια Επιχείρηση Αερίου Α.Ε. - ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ - ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ - Ηλεκτρονική Δημοπρασία για την Προμήθεια Φυσικού Αερίου - Αρχείο Προηγούμενων Δημοπρασιών 
zoom outzoom in  μέγεθος γραμματοσειράς

Αρχείο Προηγούμενων Δημοπρασιών

13η (Τριμηνιαία) Ηλεκτρονική Δημοπρασία για την προμήθεια φυσικού αερίου από τη ΔΕΠΑ

Στα πλαίσια της θεσμοθετημένης διενέργειας σειράς ηλεκτρονικών δημοπρασιών για την προμήθεια φυσικού αερίου, η ΔΕΠΑ ανακοινώνει ότι η δέκατη τρίτη ηλεκτρονική δημοπρασία θα διεξαχθεί την Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου 2015 και μεταξύ των ωρών 12:00 – 12:30, στην οποία θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής:

·         Κάτοχοι Άδειας Προμήθειας Αερίου,
·         Επιλέγοντες Πελάτες (κατ’ άρθ. 82 Ν. 4001/2011, ως τροποποιηθέν σήμερα ισχύει, βλ. Ν. 4336/2015),
·         Κατ’ εξαίρεση για την παρούσα δημοπρασία, Επιλέγοντες Πελάτες κατ’ άρθ. 31 Ν. 4301/2014),
·         Υφιστάμενες ΕΠΑ (άρθ. 2 παρ. 2 εδ. ιγ’ Ν. 4001/2011).
 
Θα διατεθεί προς πώληση για το τρίμηνο Οκτωβρίου – Νοεμβρίου - Δεκεμβρίου 2015, συνολική ποσότητα φυσικού αερίου ύψους 475.107,155 Μεγαβατωρών (MWh). Η ΔΕΠΑ θα δημοπρατήσει την συνολική προς διάθεση ποσότητα φυσικού αερίου σε πενήντα χιλιάδες (50.000) τμήματα των 9,502 Μεγαβατωρών (ΜWh) έκαστο.
 

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής δικαιολογητικών συμμετοχής στη δημοπρασία είναι η Πέμπτη 17 Σεπτεμβρίου 2015 και ώρα 12:00.

Οι προϋποθέσεις και οι λοιποί όροι διεξαγωγής της ηλεκτρονικής δημοπρασίας περιγράφονται αναλυτικά στη Διακήρυξη Νο 013
 
Προς διευκόλυνση των συμμετεχόντων ακολουθούν σχετικές διευκρινιστικές πληροφορίες:
 
  

Προσεχείς Δημοπρασίες
Αρχείο Προηγούμενων Δημοπρασιών