Δημόσια Επιχείρηση Αερίου Α.Ε. - ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ - ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ - Ηλεκτρονική Δημοπρασία για την Προμήθεια Φυσικού Αερίου - Αρχείο Προηγούμενων Δημοπρασιών 
zoom outzoom in  μέγεθος γραμματοσειράς

Αρχείο Προηγούμενων Δημοπρασιών

Ετήσια Δημοπρασία 2015 Νο 001 - 3ο Τρίμηνο 2015 / Τριμηνιαία Δημοπρασία 2015 Νο 012 - 3ο Τρίμηνο 2015

Σε εφαρμογή της παραγράφου Ε. του Παραρτήματος της υπ’ αρ. 592/2014 απόφασης ΡΑΕ, προβαίνουμε στην ανακοίνωση των οριστικών τιμών εκκίνησης 3ου τριμήνου 2015 για την Ετήσια Δημοπρασία Νο 001 και την Τριμηνιαία Δημοπρασία Νο 012 ως εξής:

 
Ετήσια Δημοπρασία 2015 Νο 001 -  3o Τρίμηνο 2015
 
    • Οριστική Μοναδιαία Τιμή εκκίνησης:  23,049848 $/MWh
    • Οριστική Τιμή Εκκίνησης (Αξία μεριδίου των 30,359 MWh): 699,77 $/μερίδιο
 
 
Τριμηνιαία Δημοπρασία 2015 Νο 012  -  3o Τρίμηνο 2015
 
    • Οριστική Μοναδιαία Τιμή εκκίνησης:  23,060737 $/MWh
    • Οριστική Τιμή Εκκίνησης (Αξία μεριδίου των 9,502 MWh):  219,12 $/μερίδιο