Δημόσια Επιχείρηση Αερίου Α.Ε. - ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ - ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ - Ηλεκτρονική Δημοπρασία για την Προμήθεια Φυσικού Αερίου - Αρχείο Προηγούμενων Δημοπρασιών 
zoom outzoom in  μέγεθος γραμματοσειράς

Αρχείο Προηγούμενων Δημοπρασιών

Δημοπρασίες Προγραμματισμένες για το 2014

Η Δημόσια Επιχείρηση Αερίου Α.Ε. ανακοινώνει τη διενέργεια ηλεκτρονικών δημοπρασιών για την προμήθεια φυσικού αερίου, στις οποίες θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής:

  •  Κάτοχοι Άδειας Προμήθειας αερίου
  •  Μεγάλοι (Επιλέγοντες) Πελάτες, δηλαδή όσοι καταναλώνουν κατ’ έτος τουλάχιστον 100.000   ΜWh φυσικού αερίου
  • Μη Επιλέγοντες Πελάτες δηλαδή όσοι καταναλώνουν κατ’ έτος κάτω από 100.000.MWh φυσικού αερίου, στις περιοχές νέων Εταιρειών Παροχής Αερίου (ΕΠΑ) σε Κεντρική Μακεδονία, Ανατολική Μακεδονία Θράκη και Ανατολική Στερεά Ελλάδα - Εύβοια
  •  Οι Εταιρείες Παροχής Αερίου (ΕΠΑ)
 
Οι ημερομηνίες διεξαγωγής των τριμηνιαίων ηλεκτρονικών δημοπρασιών για το έτος 2014 προγραμματίζονται για τις ακόλουθες ημερομηνίες: 28 Ιανουαρίου 2014 *15 Απριλίου 201415 Ιουλίου 2014, και 23 Σεπτεμβρίου 2014
 
Η ημερομηνία διεξαγωγής της ετήσιας ηλεκτρονικής δημοπρασίας για το έτος 2015 προγραμματίζεται για την 14η Νοεμβρίου 2014 και της τριμηνιαίας δημοπρασίας, που αφορά ποσότητες παράδοσης από 1/1/2015 έως και 31/3/2015, για την 16η Δεκεμβρίου 2014.
 
*Η ημερομηνία διεξαγωγής της πρώτης ηλεκτρονικής δημοπρασίας για το 2014 έχει μετατεθεί από 14 Ιανουαρίου 2014 σε 28 Ιανουαρίου 2014, έτσι ώστε:
(α) να έχουν ανακοινωθεί οι συντελεστές τιμολογίων χρήσης ΕΣΦΑ
(β) να δοθούν νέες οδηγίες από την Επιτροπή Ανταγωνισμού σχετικά με τις δημοπρασίες.
(γ) να έχουν οριστικοποιηθεί οι ποσότητες που πουλήθηκαν το 2013 και αυτό γίνεται μετά την ολοκλήρωση τιμολόγησης Δεκεμβρίου
(δ) να επικαιροποιηθούν τα στοιχεία για τον υπολογισμό διαχειριστικού κόστους