Δημόσια Επιχείρηση Αερίου Α.Ε. - ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ - ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ - Ηλεκτρονική Δημοπρασία για την Προμήθεια Φυσικού Αερίου - Αρχείο Προηγούμενων Δημοπρασιών 
zoom outzoom in  μέγεθος γραμματοσειράς

Αρχείο Προηγούμενων Δημοπρασιών

2η Ηλεκτρονική Δημοπρασία για την προμήθεια φυσικού αερίου από τη ΔΕΠΑ

Στα πλαίσια της θεσμοθετημένης διενέργειας σειράς ηλεκτρονικών δημοπρασιών για την προμήθεια φυσικού αερίου, η ΔΕΠΑ ανακοινώνει ότι η πρώτη ηλεκτρονική δημοπρασία του έτους 2013 θα διεξαχθεί την Δευτέρα 25 Φεβρουαρίου 2013 και μεταξύ των ωρών 12:00 – 13:00.

Κατά την εν λόγω δημοπρασία η ΔΕΠΑ διαθέτει προς πώληση συνολική ποσότητα φυσικού αερίου ύψους 433.035 Μεγαβατωρών  (MWh), σε χίλια (1000) τμήματα των  433,035 ΜWh, ώστε να δύνανται να συμμετάσχουν περισσότεροι ενδιαφερόμενοι.
 
Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής δικαιολογητικών συμμετοχής στη δημοπρασία είναι η Πέμπτη 21 Φεβρουαρίου 2013 και ώρα 12:00.
 
Οι προϋποθέσεις και οι λοιποί όροι διεξαγωγής της ηλεκτρονικής δημοπρασίας περιγράφονται αναλυτικά στη Διακήρυξη Νο 002. 
 
Προς διευκόλυνση των συμμετεχόντων ακολουθούν σχετικές διευκρινιστικές πληροφορίες:

 

 

Προσεχείς Δημοπρασίες
Αρχείο Προηγούμενων Δημοπρασιών