Δημόσια Επιχείρηση Αερίου Α.Ε. - ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ - ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ - Ηλεκτρονική Δημοπρασία για την Προμήθεια Φυσικού Αερίου - Αρχείο Προηγούμενων Δημοπρασιών 
zoom outzoom in  μέγεθος γραμματοσειράς

Αρχείο Προηγούμενων Δημοπρασιών

Ετήσια Δημοπρασία 2017 Νο 003 - 2ο Τρίμηνο 2017 - Τριμηνιαία Δημοπρασία 2017 Νο 019 - 2ο Τρίμηνο 2017 - ΙΟΥΝΙΟΣ 2017 τιμή σε $/kWh
Σε συνέχεια της 3ης Αναθεώρησης του Κώδικα ΕΣΦΑ (με ισχύ από 01 Ιουνίου 2017), όπου αλλάζει η μονάδα ενέργειας φ.α. από MWh (0oC) σε kWh (25oC) σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Ευρωπαϊκό Κανονισμό Κατανομής Δυναμικότητας 984/2013, υπολογίστηκαν οι τιμές 2ου τριμήνου 2017 για την Ετήσια και την Τριμηνιαία Δημοπρασία σε €/kWh.
 
 
Ετήσια Δημοπρασία 2017 Νο 003 -  2ο Τρίμηνο 2017
 
 
 • Οριστική Μοναδιαία Τιμή εκκίνησης:  0,021536073 $/kWh
 
 • Οριστική Τιμή Εκκίνησης για Πελάτες & Προμηθευτές:  1.043,09 $/μερίδιο
 
 • Οριστική Τιμή Εκκίνησης για Προμηθευτές625,86  $/μερίδιο
 
 • Διόρθωση για ευελιξία   :  0,000141639 $/kWh
 
 • Συντελεστής που χρησιμοποιείται για την χρέωση ανισοζυγίου – ισοκατανομή :  0,000801836 €/kWh
 
 • Συντελεστής που χρησιμοποιείται για την χρέωση ανισοζυγίου – ευελιξία :  0,000933901 €/kWh
 
 
 
 
Τριμηνιαία Δημοπρασία 2017 Νο 019  -  2ο Τρίμηνο 2017
 
 • Οριστική Μοναδιαία Τιμή εκκίνησης: 0,021562955 $/kWh
 
 • Οριστική Τιμή Εκκίνησης για Πελάτες & Προμηθευτές: 206,36 $/μερίδιο
 
 • Οριστική Τιμή Εκκίνησης για Προμηθευτές:  123,82  $/μερίδιο
 
 • Διόρθωση για ευελιξία   :  0,000141639 $/kWh
 
 • Συντελεστής που χρησιμοποιείται για την χρέωση ανισοζυγίου – ισοκατανομή :  0,000826902 €/kWh
 
 • Συντελεστής που χρησιμοποιείται για την χρέωση ανισοζυγίου – ευελιξία :  0,000958966 €/kWh