Δημόσια Επιχείρηση Αερίου Α.Ε. - ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ - ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ - Ηλεκτρονική Δημοπρασία για την Προμήθεια Φυσικού Αερίου - Αρχείο Προηγούμενων Δημοπρασιών 
zoom outzoom in  μέγεθος γραμματοσειράς

Αρχείο Προηγούμενων Δημοπρασιών

Ετήσια Δημοπρασία 2017 Νο 003 - 2ο Τρίμηνο 2017 - Τριμηνιαία Δημοπρασία 2017 Νο 019 - 2ο Τρίμηνο 2017
Σε εφαρμογή της παραγράφου Ε του Παραρτήματος των υπ’ αρ. 592/2014, 388/2015 ΡΑΕ και 423/2016 αποφάσεων ΡΑΕ, προβαίνουμε σε διόρθωση τιμών 2ου τριμήνου 2017 για την Ετήσια και την Τριμηνιαία Δημοπρασία ως εξής:
 
Ετήσια Δημοπρασία 2017 Νο 003 -  2ο Τρίμηνο 2017
 
 
 • Οριστική Μοναδιαία Τιμή εκκίνησης:  21,480062 $/MWh
 
 • Οριστική Τιμή Εκκίνησης για Πελάτες & Προμηθευτές (Αξία μεριδίου των 48,561 MWh):  1.043,09 $/μερίδιο
 
 • Οριστική Τιμή Εκκίνησης για Προμηθευτές (Αξία μεριδίου των 29,137 MWh):  625,86  $/μερίδιο
 
 • Διόρθωση για ευελιξία   :  0,141271 $/MWh
 
 • Συντελεστής που χρησιμοποιείται για την χρέωση ανισοζυγίου – ισοκατανομή :  0,799751 €/MWh
 
 • Συντελεστής που χρησιμοποιείται για την χρέωση ανισοζυγίου – ευελιξία :  0,931472 €/MWh
 
 
 
 
Τριμηνιαία Δημοπρασία 2017 Νο 019  -  2ο Τρίμηνο 2017
 
 • Οριστική Μοναδιαία Τιμή εκκίνησης: 21,506874 $/MWh
 
 • Οριστική Τιμή Εκκίνησης για Πελάτες & Προμηθευτές (Αξία μεριδίου των 9,595MWh): 206,36 $/μερίδιο
 
 • Οριστική Τιμή Εκκίνησης για Προμηθευτές (Αξία μεριδίου των 5,757 MWh):  123,82  $/μερίδιο
 
 • Διόρθωση για ευελιξία   :  0,141271 $/MWh
 
 • Συντελεστής που χρησιμοποιείται για την χρέωση ανισοζυγίου – ισοκατανομή :  0,824751 €/MWh
 
 • Συντελεστής που χρησιμοποιείται για την χρέωση ανισοζυγίου – ευελιξία :  0,956472 €/MWh