Δημόσια Επιχείρηση Αερίου Α.Ε. - ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ - ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ - Ηλεκτρονική Δημοπρασία για την Προμήθεια Φυσικού Αερίου - Αρχείο Προηγούμενων Δημοπρασιών 
zoom outzoom in  μέγεθος γραμματοσειράς

Αρχείο Προηγούμενων Δημοπρασιών

Ετήσια Δημοπρασία 2017 Νο 003 - 1ο Τρίμηνο 2017 - Τριμηνιαία Δημοπρασία 2017 Νο 018 - 1ο Τρίμηνο 2017
Ετήσια Δημοπρασία 2017 Νο 003 -  1ο Τρίμηνο 2017
 
 
  • Οριστική Μοναδιαία Τιμή εκκίνησης:  21,399046 $/MWh
 
  • Οριστική Τιμή Εκκίνησης για Πελάτες & Προμηθευτές (Αξία μεριδίου των 48,561 MWh):  1.039,16 $/μερίδιο
 
  • Οριστική Τιμή Εκκίνησης για Προμηθευτές (Αξία μεριδίου των 29,137 MWh):  623,50  $/μερίδιο
 
·         Διόρθωση για ευελιξία   :  0,140020 $/MWh
 
  • Συντελεστής που χρησιμοποιείται για την χρέωση ανισοζυγίου – ισοκατανομή :  0,800013 €/MWh
 
  • Συντελεστής που χρησιμοποιείται για την χρέωση ανισοζυγίου – ευελιξία :  0,931735 €/MWh
 
 
 
 
Τριμηνιαία Δημοπρασία 2017 Νο 018  -  1ο Τρίμηνο 2017
 
  • Οριστική Μοναδιαία Τιμή εκκίνησης: 21,425621 $/MWh
 
  • Οριστική Τιμή Εκκίνησης για Πελάτες & Προμηθευτές (Αξία μεριδίου των 7,936MWh): 170,03 $/μερίδιο
 
  • Οριστική Τιμή Εκκίνησης για Προμηθευτές (Αξία μεριδίου των 4,762 MWh):  102,03  $/μερίδιο
 
·         Διόρθωση για ευελιξία   :  0,140020 $/MWh
 
  • Συντελεστής που χρησιμοποιείται για την χρέωση ανισοζυγίου – ισοκατανομή :  0,825013 €/MWh
 
  • Συντελεστής που χρησιμοποιείται για την χρέωση ανισοζυγίου – ευελιξία :  0,956735 €/MWh