Δημόσια Επιχείρηση Αερίου Α.Ε. - ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ - ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ - Ηλεκτρονική Δημοπρασία για την Προμήθεια Φυσικού Αερίου - Αρχείο Προηγούμενων Δημοπρασιών 
zoom outzoom in  μέγεθος γραμματοσειράς

Αρχείο Προηγούμενων Δημοπρασιών

Ετήσια Δημοπρασία 2015 Νο 001 - 4ο Τρίμηνο 2015 / Τριμηνιαία Δημοπρασία 2015 Νο 013 - 4ο Τρίμηνο 2015

Σε εφαρμογή της παραγράφου Ε. του Παραρτήματος της υπ’ αρ. 592/2014 απόφασης ΡΑΕ, προβαίνουμε στην ανακοίνωση των οριστικών τιμών εκκίνησης 4ου τριμήνου 2015 για την Ετήσια Δημοπρασία Νο 001 και την Τριμηνιαία Δημοπρασία Νο 013 ως εξής:

Ετήσια Δημοπρασία 2015 Νο 001 -  4ο Τρίμηνο 2015 

    • Οριστική Μοναδιαία Τιμή εκκίνησης:  21,508116 $/MWh
    • Οριστική Τιμή Εκκίνησης (Αξία μεριδίου των 30,359 MWh):  652,96 $/μερίδιο

 

Τριμηνιαία Δημοπρασία 2015 Νο 013  -  4ο Τρίμηνο 2015

  • Οριστική Μοναδιαία Τιμή εκκίνησης: 21,519555  $/MWh
  • Οριστική Τιμή Εκκίνησης (Αξία μεριδίου των 9,502 MWh): 204,48 $/μερίδιο