Δημόσια Επιχείρηση Αερίου Α.Ε. - ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ - ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ - Ηλεκτρονική Δημοπρασία για την Προμήθεια Φυσικού Αερίου 
zoom outzoom in  μέγεθος γραμματοσειράς

Ετήσια Δημοπρασία 2018 Νο 004 - 1ο Τρίμηνο 2018 / Τριμηνιαία Δημοπρασία 2018 Νο 022 - 1ο Τρίμηνο 2018

Σε εφαρμογή της παραγράφου Ε του Παραρτήματος των υπ’ αρ. 592/2014, 388/2015 αποφάσεων ΡΑΕ και των υπ’ αρ. 423/2016 και 980/15.11.2017 αποφάσεων ΡΑΕ, προβαίνουμε σε διόρθωση τιμών 1ου τριμήνου 2018 για την Ετήσια και την Τριμηνιαία Δημοπρασία ως εξής:
 
 
Ετήσια Δημοπρασία 2018 Νο 004 -  1ο Τρίμηνο 2018
 
 
 • Οριστική Μοναδιαία Τιμή εκκίνησης : 0,022790096
 
 • Οριστική Τιμή Εκκίνησης για Πελάτες & Προμηθευτές (Αξία μεριδίου των 50.396 kWh) : 1.148,53
 
 • Οριστική Τιμή Εκκίνησης για Προμηθευτές (Αξία μεριδίου των 35.277 kWh) : 803,97
 
 • Διόρθωση για ευελιξία : 0,000161396
 
 • Συντελεστής που χρησιμοποιείται για την χρέωση ανισοζυγίου – ισοκατανομή : 0,000814722
 
 • Συντελεστής που χρησιμοποιείται για την χρέωση ανισοζυγίου – ευελιξία : 0,000946420
 
 
 
Τριμηνιαία Δημοπρασία 2018 Νο 022 - 1 ο Τρίμηνο 2018
 
 
 • Οριστική Μοναδιαία Τιμή εκκίνησης : 0,022810072
 
 • Οριστική Τιμή Εκκίνησης για Πελάτες & Προμηθευτές  (Αξία μεριδίου των 8.757 kWh) : 199,75
 
 • Οριστική Τιμή Εκκίνησης για Προμηθευτές (Αξία μεριδίου των 6.130 kWh) : 139,83
 
 • Διόρθωση για ευελιξία : 0,000161396
 
 • Συντελεστής που χρησιμοποιείται για την χρέωση ανισοζυγίου – ισοκατανομή : 0,000831022
 
 • Συντελεστής που χρησιμοποιείται για την χρέωση ανισοζυγίου – ευελιξία : 0,000962720