Δημόσια Επιχείρηση Αερίου Α.Ε. - ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ - ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ - Ηλεκτρονική Δημοπρασία για την Προμήθεια Φυσικού Αερίου 
zoom outzoom in  μέγεθος γραμματοσειράς

Ετήσια Δημοπρασία 2018 Νο 004 - 3ο Τρίμηνο 2018 / Τριμηνιαία Δημοπρασία 2018 Νο 024 - 3ο Τρίμηνο 2018

Σε εφαρμογή της παραγράφου Ε του Παραρτήματος των υπ' αρ. 592/2014, 388/2015 αποφάσεων ΡΑΕ και των υπ' αρ. 423/2016 και 980/15.11.2017 αποφάσεων ΡΑΕ, προβαίνουμε σε διόρθωση τιμών 3ου τριμήνου 2018 για την Ετήσια και την Τριμηνιαία Δημοπρασία.


Ετήσια Δημοπρασία 2018 Νο 004 - 3ο Τρίμηνο 2018

Οριστική Μοναδιαία Τιμή εκκίνησης: 0,026650679 $/KWh

Οριστική Τιμή Εκκίνησης για Πελάτες & Προμηθευτές (Αξία μεριδίου των 50.396 kWh): 1.343,09 $/μερίδιο

Οριστική Τιμή Εκκίνησης για Προμηθευτές (Αξία μεριδίου των 35.277 kWh): 940,16 $/μερίδιο

Διόρθωση για ευελιξία: 0,000152535 $/KWh

Συντελεστής που χρησιμοποιείται για την χρέωση ανισοζυγίου – ισοκατανομή: 0,000715948 €/KWh

Συντελεστής που χρησιμοποιείται για την χρέωση ανισοζυγίου – ευελιξία: 0,000847319 €/KWh 

 

Τριμηνιαία Δημοπρασία 2018 Νο 024 - 3ο Τρίμηνο 2018

Οριστική Μοναδιαία Τιμή εκκίνησης: 0,027629222 $/KWh

Οριστική Τιμή Εκκίνησης για Πελάτες & Προμηθευτές (Αξία μεριδίου των 12.884 kWh): 355,97 $/μερίδιο

Οριστική Τιμή Εκκίνησης για Προμηθευτές (Αξία μεριδίου των 9.019 kWh): 249,19 $/μερίδιο

Διόρθωση για ευελιξία: 0,000152535 $/KWh

Συντελεστής που χρησιμοποιείται για την χρέωση ανισοζυγίου – ισοκατανομή: 0,000732248 €/KWh

Συντελεστής που χρησιμοποιείται για την χρέωση ανισοζυγίου – ευελιξία: 0,000863619 €/KWh