Δημόσια Επιχείρηση Αερίου Α.Ε. - ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ - ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ - Ηλεκτρονική Δημοπρασία για την Προμήθεια Φυσικού Αερίου 
zoom outzoom in  μέγεθος γραμματοσειράς

Ετήσια Δημοπρασία 2018 Νο 004 - 2ο Τρίμηνο 2018 / Τριμηνιαία Δημοπρασία 2018 Νο 023 - 2ο Τρίμηνο 2018

Σε εφαρμογή της παραγράφου Ε του Παραρτήματος των υπ’ αρ. 592/2014, 388/2015 αποφάσεων ΡΑΕ και των υπ’ αρ. 423/2016 και 980/15.11.2017 αποφάσεων ΡΑΕ, προβαίνουμε σε διόρθωση τιμών 2ου τριμήνου 2018 για την Ετήσια και την Τριμηνιαία Δημοπρασία. Λόγω αναπροσαρμογής του Τιμολογίου Χρήσης του ΕΣΦΑ σύμφωνα με τις διατάξεις της 2ης Αναθεώρησης του Κανονισμού Τιμολόγησης Βασικών Δραστηριοτήτων ΕΣΦΑ από 01.05.2018, προκύπτει διαφορά στην οριστική τιμή εκκίνησης μηνός Απριλίου και Μαΐου-Ιουνίου.


Για τον μήνα Απρίλιο:

Ετήσια Δημοπρασία 2018 Νο 004 - 2ο Τρίμηνο 2018

 • Οριστική Μοναδιαία Τιμή εκκίνησης : 0,024670119 $/KWh

 

 • Οριστική Τιμή Εκκίνησης για Πελάτες & Προμηθευτές (Αξία μεριδίου των 50.396 kWh) : 1.243,28 $/μερίδιο

 

 • Οριστική Τιμή Εκκίνησης για Προμηθευτές (Αξία μεριδίου των 35.277 kWh) : 870,29 $/μερίδιο

 

 • Διόρθωση για ευελιξία : 0,000162910 $/KWh

 

 • Συντελεστής που χρησιμοποιείται για την χρέωση ανισοζυγίου – ισοκατανομή : 0,000814722 €/KWh

 

 • Συντελεστής που χρησιμοποιείται για την χρέωση ανισοζυγίου – ευελιξία : 0,000946420 €/KWhΤριμηνιαία Δημοπρασία 2018 Νο 023 - 2ο Τρίμηνο 2018

 • Οριστική Μοναδιαία Τιμή εκκίνησης : 0,025586507 $/KWh

 

 • Οριστική Τιμή Εκκίνησης για Πελάτες & Προμηθευτές (Αξία μεριδίου των 8.626 kWh) : 220,71 $/μερίδιο

 

 • Οριστική Τιμή Εκκίνησης για Προμηθευτές (Αξία μεριδίου των 6.038 kWh) : 154,49 $/μερίδιο

 

 • Διόρθωση για ευελιξία : 0,000162910 $/KWh

 

 • Συντελεστής που χρησιμοποιείται για την χρέωση ανισοζυγίου – ισοκατανομή : 0,000831022 €/KWh

 

 • Συντελεστής που χρησιμοποιείται για την χρέωση ανισοζυγίου – ευελιξία : 0,000962720 €/KWh

 

Για τους μήνες Μάιο και Ιούνιο:

Ετήσια Δημοπρασία 2018 Νο 004 - 2ο Τρίμηνο 2018

 • Οριστική Μοναδιαία Τιμή εκκίνησης: 0,024547936 $/KWh

 

 • Οριστική Τιμή Εκκίνησης για Πελάτες & Προμηθευτές (Αξία μεριδίου των 50.396 kWh) : 1.237,12 $/μερίδιο

 

 • Οριστική Τιμή Εκκίνησης για Προμηθευτές (Αξία μεριδίου των 35.277 kWh) : 865,98 $/μερίδιο

 

 • Διόρθωση για ευελιξία : 0,000162506 $/KWh

 

 • Συντελεστής που χρησιμοποιείται για την χρέωση ανισοζυγίου – ισοκατανομή : 0,000715948 €/KWh

 

 • Συντελεστής που χρησιμοποιείται για την χρέωση ανισοζυγίου – ευελιξία : 0,000847319 €/KWhΤριμηνιαία Δημοπρασία 2018 Νο 023 - 2ο Τρίμηνο 2018

 • Οριστική Μοναδιαία Τιμή εκκίνησης: 0,025464324 $/KWh

 

 • Οριστική Τιμή Εκκίνησης για Πελάτες & Προμηθευτές (Αξία μεριδίου των 8.626 kWh) : 219,66 $/μερίδιο

 

 • Οριστική Τιμή Εκκίνησης για Προμηθευτές (Αξία μεριδίου των 6.038 kWh) : 153,75 $/μερίδιο

 

 • Διόρθωση για ευελιξία : 0,000162506 $/KWh

 

 • Συντελεστής που χρησιμοποιείται για την χρέωση ανισοζυγίου – ισοκατανομή : 0,000732248 €/KWh

 

 • Συντελεστής που χρησιμοποιείται για την χρέωση ανισοζυγίου – ευελιξία : 0,000863619 €/KWh