Δημόσια Επιχείρηση Αερίου Α.Ε. - ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ - ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ - Προκηρύξεις - Προκηρύξεις 2018 
zoom outzoom in  μέγεθος γραμματοσειράς

Προκηρύξεις 2018

 

Ανοικτός Διαγωνισμός ΔΕΠΑ Αρ. 861/18/ΔΠ
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ της ΔΕΠΑ Α.Ε

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών : 24.08.2018 και ώρα 12.00 μ.μ
Παραλαβή Τευχών: έως 13.08.2018 (δωρεάν)

Ανοικτός Κοινοτικός Διαγωνισμός ΔΕΠΑ Αρ. 855/18/ΔΠ, σύμφωνα με την Οδηγία 2014/25/ΕΕ:
Προμήθεια ISO Containers (compressor units / dispensers / CNG ISO Container) φυσικού αερίου κίνησης

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών : 08.08.2018 και ώρα 12.00 μ.μ
Παραλαβή Τευχών: έως 23.07.2018 (δωρεάν)

Ανοικτός Κοινοτικός Διαγωνισμός ΔΕΠΑ Αρ. 854/18/ΔΠ, σύμφωνα με την Οδηγία 2014/25/ΕΕ:
Προμήθεια Εξοπλισμού Πρατηρίων CNG

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών : 07.08.2018 και ώρα 12.00 μ.μ
Παραλαβή Τευχών: έως 23.07.2018 (δωρεάν)

Ανοικτός Διαγωνισμός ΔΕΠΑ Αρ. 862/18/ΔΠ
«ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ της ΔΕΠΑ Α.Ε»

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών : 09.07.2018 και ώρα 12.00 μ.μ
Παραλαβή Τευχών: έως 02.07.2018 (δωρεάν)

Ανοικτός Διαγωνισμός ΔΕΠΑ Αρ. 853/18/ΔΠ :
Παροχή Υπηρεσιών Διοικητικής Μέριμνας της ΔΕΠΑ Α.Ε.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών : 05.04.2018 και ώρα 12.00 μ.μ
Παραλαβή τευχών : έως 21/03/2018 (δωρεάν)

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ΔΕΠΑ αρ. 001/2018/ΔΠ :
Δημιουργία Εξειδικευμένου Μητρώου «Προμηθευτών hardware, περιφερειακών και λοιπού εξοπλισμού,έτοιμου λογισμικού, αναλώσιμων εκτυπωτών και πολυμηχανημάτων» και «Παρόχων Υπηρεσιών ανάπτυξης, εγκατάστασης, υποστήριξης, συντήρησης εξοπλισμού και λογισμικού»

Η Πρόσκληση ισχύει έως την : 31η/05/2018 και ώρα 14:00.