Δημόσια Επιχείρηση Αερίου Α.Ε. - ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ - ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ - Προκηρύξεις - Προκηρύξεις 2018 
zoom outzoom in  μέγεθος γραμματοσειράς

Προκηρύξεις 2018

 

Ανοικτός Διαγωνισμός ΔΕΠΑ Αρ. 853/18/ΔΠ :
Παροχή Υπηρεσιών Διοικητικής Μέριμνας της ΔΕΠΑ Α.Ε.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών : 05.04.2018 και ώρα 12.00 μ.μ
Παραλαβή τευχών : έως 21/03/2018 (δωρεάν)

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ΔΕΠΑ αρ. 001/2018/ΔΠ :
Δημιουργία Εξειδικευμένου Μητρώου «Προμηθευτών hardware, περιφερειακών και λοιπού εξοπλισμού,έτοιμου λογισμικού, αναλώσιμων εκτυπωτών και πολυμηχανημάτων» και «Παρόχων Υπηρεσιών ανάπτυξης, εγκατάστασης, υποστήριξης, συντήρησης εξοπλισμού και λογισμικού»

Η Πρόσκληση ισχύει έως την : 31η/05/2018 και ώρα 14:00.