Δημόσια Επιχείρηση Αερίου Α.Ε. - ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ - ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ - Προκηρύξεις - Προκηρύξεις 2018 
zoom outzoom in  μέγεθος γραμματοσειράς

Προκηρύξεις 2018

 

Ανοικτός Διαγωνισμός ΔΕΠΑ Αρ. 853/18/ΔΠ :
Παροχή Υπηρεσιών Διοικητικής Μέριμνας της ΔΕΠΑ Α.Ε.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών : 05.04.2018 και ώρα 12.00 μ.μ
Παραλαβή τευχών : έως 21/03/2018 (δωρεάν)