Δημόσια Επιχείρηση Αερίου Α.Ε. - ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ - ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ - Προκηρύξεις - Προκηρύξεις 2017 
zoom outzoom in  μέγεθος γραμματοσειράς

Προκηρύξεις 2017

 

Ανοικτός Διαγωνισμός ΔΕΠΑ Αρ. 827/17/ΔΠ :
Παροχή Υπηρεσιών Ομαδικής Ασφάλισης και Προγράμματος Προληπτικών Ιατρικών Ελέγχων του Προσωπικού ΔΕΠΑ

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών : 09.06.2017 και ώρα 12.00 μ.μ
Παραλαβή τευχών : έως 31/05/2017 (δωρεάν)

Ανοικτός Διαγωνισμός ΔΕΠΑ Αρ. 833/17/ΔΠ :
Παροχή Υπηρεσιών Φύλαξης των Κτιριακών Εγκαταστάσεων της ΔΕΠΑ Α.Ε.  

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών : 02.06.2017 και ώρα 12.00 μ.μ
Παραλαβή τευχών : έως 26/05/2017 (δωρεάν)

Ανοικτός Διαγωνισμός ΔΕΠΑ Αρ. 832/17/ΔΠ :
Παροχή Υπηρεσιών Καθαρισμού των Κτιριακών Εγκαταστάσεων της ΔΕΠΑ Α.Ε. 

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών : 01.06.2017 και ώρα 12.00 μ.μ
Παραλαβή τευχών : έως 25/05/2017 (δωρεάν)

Ανοικτός Διαγωνισμός ΔΕΠΑ Αρ. 831/17/ΔΠ σύμφωνα με την Οδηγία 2014/25/ΕΕ   :
Παροχή Υπηρεσιών Λειτουργικής Υποστήριξης της ΔΕΠΑ Α.Ε. για 2 έτη  

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών : 29.05.2017 και ώρα 12.00 μ.μ
Αποσφράγιση Προσφορών: 29.05.2017 και ώρα 12.30 μ.μ στα Κεντρικά Γραφεία της ΔΕΠΑ
Παραλαβή τευχών : έως 15/05/2017

Ανοικτός Διαγωνισμός ΔΕΠΑ Αρ. 830/17/ΔΠ σύμφωνα με την Οδηγία 2014/25/ΕΕ   :
Παροχή Υπηρεσιών Διοικητικής-Οικονομικής Υποστήριξης της ΔΕΠΑ Α.Ε. για 2 έτη  

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών : 26.05.2017 και ώρα 12.00 μ.μ
Αποσφράγιση Προσφορών: 26.05.2017 και ώρα 12.30 μ.μ στα Κεντρικά Γραφεία της ΔΕΠΑ
Παραλαβή τευχών : έως 12/05/2017

Ανοικτός Διαγωνισμός ΔΕΠΑ Αρ. 819/17/ΔΠ :
Παροχή Υπηρεσιών Ασφαλιστικού Συμβούλου   

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών : 23.03.2017 και ώρα 12.00 μ.μ
Αποσφράγιση Προσφορών: 23.03.2017 και ώρα 12.30 μ.μ στα Κεντρικά Γραφεία της ΔΕΠΑ
Παραλαβή τευχών : έως 15/03/2017

 

ΑΚΥΡΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Με την υπ΄αριθμ. 1273/4/17.02.2017 Απόφασή του Δ.Σ της ΔΕΠΑ Α.Ε, ακυρώνεται ο Διαγωνισμός ΔΕΠΑ αρ. 816/16//ΔΠ σύμφωνα με την Οδηγία 2014/25/ΕΕ για την «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΔΕΠΑ Α.Ε. ΓΙΑ 2 ΕΤΗ» ο οποίος σύντομα θα επαναπροκηρυχθεί για τις υπηρεσίες που αφορούν αποκλειστικά τη ΔΕΠΑ Α.Ε, δεδομένης της απόσχισης του κλάδου διανομής της ΔΕΠΑ την 31η.12.2016 κατά τις διατάξεις των Ν. 4336/2015 και Ν. 4414/2016 και τη σύσταση της θυγατρικής εταιρίας της ΔΕΠΑ με την επωνυμία «ΕΔΑ Λοιπής Ελλάδας Α.Ε».
Η ακύρωση του διαγωνισμού έχει δημοσιευθεί στην ΕΕΕΕ με αριθμό δημοσίευσης 2017/S 040-073535

 

ΑΚΥΡΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Με την υπ΄αριθμ. 1273/3/17.02.2017 Απόφασή του Δ.Σ της ΔΕΠΑ Α.Ε, ακυρώνεται ο Διαγωνισμός ΔΕΠΑ αρ. 815/16//ΔΠ σύμφωνα με την Οδηγία 2014/25/ΕΕ για την «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΔΕΠΑ Α.Ε. ΓΙΑ 2 ΕΤΗ» ο οποίος σύντομα θα επαναπροκηρυχθεί για τις υπηρεσίες που αφορούν αποκλειστικά τη ΔΕΠΑ Α.Ε, δεδομένης της απόσχισης του κλάδου διανομής της ΔΕΠΑ την 31η.12.2016 κατά τις διατάξεις των Ν. 4336/2015 και Ν. 4414/2016 και τη σύσταση της θυγατρικής εταιρίας της ΔΕΠΑ με την επωνυμία «ΕΔΑ Λοιπής Ελλάδας Α.Ε».
Η ακύρωση του διαγωνισμού έχει δημοσιευθεί στην ΕΕΕΕ με αριθμό δημοσίευσης 2017/S 040-073534 .

Ανοικτός Διαγωνισμός ΔΕΠΑ Αρ. 807/16/ΔΠ σύμφωνα με την Οδηγία 2014/25/ΕΕ   :
Παροχή Υπηρεσιών Λειτουργίας & Συντήρησης των Σταθμών Ανεφοδιασμού Λεωφορείων με Φυσικό Αέριο (ΣΑΛΦΑ Ανθούσας & Άνω Λιοσίων) της ΔΕΠΑ Α.Ε. για 2 έτη  

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών : 02.03.2017 και ώρα 12.00 μ.μ
Αποσφράγιση Προσφορών: 02.03.2017 και ώρα 12.30 μ.μ στα Κεντρικά Γραφεία της ΔΕΠΑ
Παραλαβή τευχών : έως 17/02/2017

Ανοικτός Διαγωνισμός ΔΕΠΑ Αρ. 816/16/ΔΠ σύμφωνα με την Οδηγία 2014/25/ΕΕ   :
Παροχή Υπηρεσιών Λειτουργικής Υποστήριξης της ΔΕΠΑ Α.Ε. για 2 έτη  

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών : 03.02.2017 και ώρα 12.00 μ.μ
Αποσφράγιση Προσφορών: 03.02.2017 και ώρα 12.30 μ.μ στα Κεντρικά Γραφεία της ΔΕΠΑ
Παραλαβή τευχών : έως 16/01/2017

Ανοικτός Διαγωνισμός ΔΕΠΑ Αρ. 815/16/ΔΠ σύμφωνα με την Οδηγία 2014/25/ΕΕ   :
Παροχή Υπηρεσιών Διοικητικής-Οικονομικής Υποστήριξης της ΔΕΠΑ Α.Ε. για 2 έτη  

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών : 02.02.2017 και ώρα 12.00 μ.μ
Αποσφράγιση Προσφορών: 02.02.2017 και ώρα 12.30 μ.μ στα Κεντρικά Γραφεία της ΔΕΠΑ
Παραλαβή τευχών : έως 16/01/2017

Ανοικτός Διαγωνισμός ΔΕΠΑ Αρ. 810/16/ΔΠ σύμφωνα με την Οδηγία 2014/25/ΕΕ   :
Σύναψη Ασφαλιστηριων Συμβολαίων Κάλυψης Παγίων Περιουσιακών Στοιχείων/Μηχανικών Βλαβών/Διακοπής Εργασιών Αστικής Ευθύνης και Τρομοκρατικών Ενεργειών της ΔΕΠΑ Α.Ε.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών : 23.01.2017 και ώρα 12.00 μ.μ
Αποσφράγιση Προσφορών: 23.01.2017 και ώρα 12.30 μ.μ στα Κεντρικά Γραφεία της ΔΕΠΑ
Παραλαβή τευχών : έως 10/01/2017