Δημόσια Επιχείρηση Αερίου Α.Ε. - ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ - ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ - Προκηρύξεις - Προκηρύξεις 2017 
zoom outzoom in  μέγεθος γραμματοσειράς

Προκηρύξεις 2017

Ανοικτός Διαγωνισμός ΔΕΠΑ Αρ. 807/16/ΔΠ σύμφωνα με την Οδηγία 2014/25/ΕΕ   :
Παροχή Υπηρεσιών Λειτουργίας & Συντήρησης των Σταθμών Ανεφοδιασμού Λεωφορείων με Φυσικό Αέριο (ΣΑΛΦΑ Ανθούσας & Άνω Λιοσίων) της ΔΕΠΑ Α.Ε. για 2 έτη  

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών : 02.03.2017 και ώρα 12.00 μ.μ
Αποσφράγιση Προσφορών: 02.03.2017 και ώρα 12.30 μ.μ στα Κεντρικά Γραφεία της ΔΕΠΑ
Παραλαβή τευχών : έως 17/02/2017

Ανοικτός Διαγωνισμός ΔΕΠΑ Αρ. 816/16/ΔΠ σύμφωνα με την Οδηγία 2014/25/ΕΕ   :
Παροχή Υπηρεσιών Λειτουργικής Υποστήριξης της ΔΕΠΑ Α.Ε. για 2 έτη  

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών : 03.02.2017 και ώρα 12.00 μ.μ
Αποσφράγιση Προσφορών: 03.02.2017 και ώρα 12.30 μ.μ στα Κεντρικά Γραφεία της ΔΕΠΑ
Παραλαβή τευχών : έως 16/01/2017

Ανοικτός Διαγωνισμός ΔΕΠΑ Αρ. 815/16/ΔΠ σύμφωνα με την Οδηγία 2014/25/ΕΕ   :
Παροχή Υπηρεσιών Διοικητικής-Οικονομικής Υποστήριξης της ΔΕΠΑ Α.Ε. για 2 έτη  

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών : 02.02.2017 και ώρα 12.00 μ.μ
Αποσφράγιση Προσφορών: 02.02.2017 και ώρα 12.30 μ.μ στα Κεντρικά Γραφεία της ΔΕΠΑ
Παραλαβή τευχών : έως 16/01/2017

Ανοικτός Διαγωνισμός ΔΕΠΑ Αρ. 810/16/ΔΠ σύμφωνα με την Οδηγία 2014/25/ΕΕ   :
Σύναψη Ασφαλιστηριων Συμβολαίων Κάλυψης Παγίων Περιουσιακών Στοιχείων/Μηχανικών Βλαβών/Διακοπής Εργασιών Αστικής Ευθύνης και Τρομοκρατικών Ενεργειών της ΔΕΠΑ Α.Ε.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών : 23.01.2017 και ώρα 12.00 μ.μ
Αποσφράγιση Προσφορών: 23.01.2017 και ώρα 12.30 μ.μ στα Κεντρικά Γραφεία της ΔΕΠΑ
Παραλαβή τευχών : έως 10/01/2017