Δημόσια Επιχείρηση Αερίου Α.Ε. - ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ - ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ - Προκηρύξεις - Προκηρύξεις 2016 
zoom outzoom in  μέγεθος γραμματοσειράς

Προκηρύξεις 2016

Ανοικτός Διαγωνισμός ΔΕΠΑ Αρ. 816/16/ΔΠ σύμφωνα με την Οδηγία 2014/25/ΕΕ   :
Παροχή Υπηρεσιών Λειτουργικής Υποστήριξης της ΔΕΠΑ Α.Ε. για 2 έτη  

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών : 03.02.2017 και ώρα 12.00 μ.μ
Αποσφράγιση Προσφορών: 03.02.2017 και ώρα 12.30 μ.μ στα Κεντρικά Γραφεία της ΔΕΠΑ
Παραλαβή τευχών : έως 16/01/2017

Ανοικτός Διαγωνισμός ΔΕΠΑ Αρ. 810/16/ΔΠ σύμφωνα με την Οδηγία 2014/25/ΕΕ   :
Σύναψη Ασφαλιστηρίων Συμβολαίων Κάλυψης Παγίων Περιουσιακών Στοιχείων / Μηχανικών Βλαβών / Διακοπής Εργασιών Αστικής Ευθύνης και Τρομοκρατικών Ενεργειών της ΔΕΠΑ Α.Ε.  

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών : 23.01.2017 και ώρα 12.00 μ.μ
Αποσφράγιση Προσφορών: 23.01.2017 και ώρα 12.30 μ.μ στα Κεντρικά Γραφεία της ΔΕΠΑ
Παραλαβή τευχών : έως 10/01/2017

Ανοικτός Διαγωνισμός ΔΕΠΑ αρ. 789/15/ΔΠ  :
Κατασκευή Υποδομών και Εγκατάσταση Εξοπλισμού  Συμπίεσης Διανομής Φ.Α. (CNG) σε Υφιστάμενα και νέα πρατήρια υγρά καυσίμων

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών : 02/08/2016 και ώρα 12.00 μ.μ
Παραλαβή Τευχών:  έως 15.07.2016 (καταβάλλοντας εφάπαξ το ποσό των 20,00€ τοις μετρητοίς, για έξοδα αναπαραγωγής στο Ταμείο της ΔΕΠΑ).
Ανοικτός Διαγωνισμός ΔΕΠΑ αρ. 797/16/ΔΠ  :
Παροχή Υπηρεσιών Φύλαξης των Κτιριακών Εγκαταστάσεων  της ΔΕΠΑ Α.Ε

Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών : 09/06/2016 και ώρα 12.00 μ.μ
Τα τεύχη του Διαγωνισμού διατίθενται έως τις 30/05/2016 (δωρεάν),
καθημερινά και ώρες 10:00 π.μ.- 16:00 μ.μ.
Ανοικτός Διαγωνισμός ΔΕΠΑ αρ. 802/16/ΔΠ  :
Παροχή Υπηρεσιών Καθαριότητας των Κτιριακών Εγκαταστάσεων της ΔΕΠΑ Α.Ε

Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών : 08/06/2016 και ώρα 12.00 μ.μ
Τα τεύχη του Διαγωνισμού διατίθενται έως τις 30/05/2016 (δωρεάν),
καθημερινά και ώρες 10:00 π.μ.- 16:00 μ.μ.

Ανοικτός Διαγωνισμός ΔΕΠΑ αρ. 793/16/ΔΠ  :
Συντήρηση και Τεχνική Υποστήριξη του Συστήματος Διανομής Φ.Α και των Εγκαταστάσεων του

Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών : 20/04/2016 και ώρα 12.00 μ.μ
Τα τεύχη του Διαγωνισμού διατίθενται έως τις 28/03/2016, καθημερινά και ώρες 10:00 π.μ.- 13:00 μ.μ.,
καταβάλλοντας εφάπαξ το ποσό των 20,00€ τοις μετρητοίς, για έξοδα αναπαραγωγής στο Ταμείο της ΔΕΠΑ