Δημόσια Επιχείρηση Αερίου Α.Ε. - ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ - ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ - Προκηρύξεις - Προκηρύξεις 2014 
zoom outzoom in  μέγεθος γραμματοσειράς

Προκηρύξεις 2014

Ανοικτός Διαγωνισμός ΔΕΠΑ αρ. 762/14/ΔΠ  : 
Παροχή Υπηρεσιών Μεταφοράς Ρυμουλκούμενων Φορέων (TRAILER) με φορτίο Συμπιεσμένου Φυσικού Αερίου (CNG)

Καταληκτική ημερομηνία προσφορών : 21.11.2014 και ώρα 12.00 μ.μ
Παραλαβή τευχών έως: 14.11.2014
ΠΑΡΑΤΑΣΗ
Νέα Καταληκτική ημερομηνία προσφορών : Δευτέρα, 01.12.2014 και ώρα 12.00 μ.μ
Παραλαβή τευχών έως: 25.11.2014
Αποσφράγιση Προσφορών: 01.12.2014 και ώρα 12.30μ.μ

Ανοικτός Διαγωνισμός ΔΕΠΑ αρ. 761/14/ΔΠ  :
Για την Παροχή Υπηρεσιών Ταχυμεταφοράς της ΔΕΠΑ Α.Ε. για τα έτη 2015 - 2016

Καταληκτική ημερομηνία προσφορών : 31.10.2014 και ώρα 12.00 μ.μ
Παραλαβή τευχών έως: 24.10.2014

 

Ανοικτός Διαγωνισμός ΔΕΠΑ αρ. 758/14/ΔΠ σύμφωνα με την Οδηγία 2004/17/ΕΚ για την :
Παροχή Υπηρεσιών Λειτουργίας και Συντήρησης των Σταθμών Ανεφοδιασμού Λεωφορείων με Φυσικό Αέριο της ΔΕΠΑ για τα έτη 2015 – 2016

Καταληκτική ημερομηνία προσφορών : 21.10.2014 και ώρα 12.00 μ.μ
Παραλαβή τευχών έως: 07.10.2014

 

Ανοικτός Διαγωνισμός ΔΕΠΑ αρ. 757/14/ΔΠ σύμφωνα με την Οδηγία 2004/17/ΕΚ για την :
ΠΑΡΟΧΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΤΩΝ ΠΑΓΙΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ/ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ/ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ KAI ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΤΗΣ ΔΕΠΑ Α.Ε

Καταληκτική ημερομηνία προσφορών : 20.10.2014 και ώρα 12.00 μ.μ
Παραλαβή τευχών έως: 06.10.2014
ΠΑΡΑΤΑΣΗ
Νέα καταληκτική ημερομηνία προσφορών κατόπιν παρατάσεως : 31.10.2014 και ώρα 12.00 μ.μ
Αποσφράγιση Προσφορών: 31.10.2014 και ώρα 12.30 μ.μ.

Ανοικτός Διαγωνισμός ΔΕΠΑ αρ. 760/14/ΔΠ :
Προμήθεια εξοπλισμού Virtual Gas Pipeline System για την τροφοδοσία Bιομηχανίας με Συμπιεσμένο Φυσικό Αέριο (CNG)

Καταληκτική ημερομηνία προσφορών : 22.09.2014 και ώρα 14.00 μ.μ
Παραλαβή τευχών έως: 08.09.2014

 

Ανοικτός Διαγωνισμός ΔΕΠΑ αρ. 747/14/ΔΠ :
Για την Παροχή Υπηρεσιών Καθαριότητας των Κτιριακών Εγκαταστάσεων της ΔΕΠΑ Α.Ε.

Καταληκτική ημερομηνία προσφορών : 21.05.2014 και ώρα 12.00 μ.μ
Παραλαβή τευχών έως: 16.05.2014

 

Ανοικτός Διαγωνισμός ΔΕΠΑ αρ. 746/14/ΔΠ :
Για την Παροχή Υπηρεσιών Φύλαξης των Κτιριακών Εγκαταστάσεων της ΔΕΠΑ Α.Ε.

Καταληκτική ημερομηνία προσφορών : 22.05.2014 και ώρα 12.00 μ.μ
Παραλαβή τευχών έως: 16.05.2014

 

Ανοικτός Διαγωνισμός ΔΕΠΑ αρ. 744/14/ΔΠ:
Για την Ομαδική Ασφάλιση του Προσωπικού της ΔΕΠΑ Α.Ε.

Καταληκτική ημερομηνία προσφορών : 20.05.2014 και ώρα 12.00 μ.μ
Παραλαβή τευχών έως: 12.05.2014

 

Κλειστός Διαγωνισμός ΔΕΠΑ αρ. 743/14/ΔΠ σύμφωνα με την Οδηγία 2004/17/ΕΚ:
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (Α’ Στάδιο) για την «Εκπόνηση Μελέτης Εφικτότητας (Feasibility Study) του διασυνδετηρίου Αγωγού Μεταφοράς Φυσικού Αερίου»

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων συμμετοχής: 16.04.2014 και ώρα 14.00 μ.μ

 

Ανοικτός Διαγωνισμός ΔΕΠΑ Αρ. 741/14/ΔΠ:
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 14.03.2014 και ώρα 12.00 μ.μ
Παραλαβή Τευχών: έως 07/03/2014 (€30,00)