Δημόσια Επιχείρηση Αερίου Α.Ε. - ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ - ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ - Δημόσια Διαβούλευση - Δημόσια Διαβούλευση 2009 
zoom outzoom in  μέγεθος γραμματοσειράς

Δημόσια Διαβούλευση 2009

Ανοικτός Διεθνής Δ/σμός ΔΕΠΑ Αρ. 628/09/ΔΑΠΠ
σύμφωνα με την Οδηγία 2004/17/ΕΚ για την :
«ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ SAP ΤΗΣ ΔΕΠΑ» 
Τεύχος σε Δημόσια Διαβούλευση : Αναρτάται εκ νέου, τροποποιημένο, το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 – ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ του εν θέματι διαγωνισμού δίδοντας παράταση στη σχετική προθεσμία για την υποβολή ερωτημάτων – παρατηρήσεων στην Οργανωτική Μονάδα Προμηθειών της ΔΕΠΑ, στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση: procurement@depa.gr έως την 27/11/2009
   
Προμήθεια χαλύβδινων σωλήνων για τα έργα:
«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ Φ.Α. ΜΕΣΗΣ (19BAR) ΠΙΕΣΗΣ ΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΥΠΟΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ» και «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ Φ.Α. ΜΕΣΗΣ (19BAR) ΚΑΙ ΧΑΜΗΛΗΣ (4BAR) ΠΙΕΣΗΣ ΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ ΣΤΟ ΒΑΣΙΛΙΚΟ, Ν. ΑΡΤΑΚΗ & ΨΑΧΝΑ ΕΥΒΟΙΑΣ»
Περιληπτική & Aναλυτική Διακήρυξη σε Δημόσια Διαβούλευση έως την 10/02/2009. Σχετικά ερωτήματα – παρατηρήσεις μπορούν να υποβληθούν στην Οργανωτική Μονάδα Προμηθειών της ΔΕΠΑ, έως την 10/02/2009, στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση: procurement@depa.gr