Δημόσια Επιχείρηση Αερίου Α.Ε. - ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ - Άλλες Διεθνείς Δραστηριότητες 
zoom outzoom in  μέγεθος γραμματοσειράς

Άλλες Διεθνείς Δραστηριότητες

Πραγματοποιούνται διαβουλεύσεις με παραγωγούς φυσικού αερίου ή και άλλων εναλλακτικών πηγών αερίου, με στόχο τη διασφάλιση των αναγκαίων ποσοτήτων για τη βιωσιμότητα των ανωτέρω Έργων και παράλληλα την διασφάλιση της επαρκούς και ανταγωνιστικής τροφοδοσίας τόσο της ελληνικής όσο και της περιφερειακής αγοράς.
 
Επιπλέον, επιδιώκονται διεθνείς στρατηγικές συνεργασίες, με στόχο την ανάπτυξη νέων διεθνών δραστηριοτήτων κοινού ενδιαφέροντος.
 
Παράλληλα, συνεχίζεται η συστηματική παρακολούθηση των τάσεων σε διεθνές επίπεδο με παράλληλη συμμετοχή στη συνδιαμόρφωση των σχετικών εξελίξεων στην αγορά ενέργειας.